Οικογενειακές επιχειρήσεις: Επανακατεύθυνση του επιχειρηματικού μοντέλου ελέω Covid-19

Η πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης στον μετασχηματισμό διαδικασιών και επιχειρηματικών μοντέλων, σε πληθώρα οργανισμών ανά τον κόσμο. Στις οικογενειακές επιχειρήσεις, η πανδημία αποτέλεσε έναυσμα για την επιτάχυνση διαδικασιών διαδοχής και επανακατεύθυνσης του επιχειρηματικού μοντέλου την ίδια στιγμή, ανέδειξε τους δεσμούς των οικογενειακών επιχειρήσεων με τις τοπικές κοινότητες και κοινωνίες, αλλά και την μακροπρόθεσμη (και απαλλαγμένη από το άγχος των αποτελεσμάτων τριμήνου) θεώρησή τους για θέματα στρατηγικής ως πολύτιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο της έρευνας που διεξήγαγε η KPMG σε συνεργασία με το STEP Project Global Consortium, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσίασε ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του 6ου Family Business Forum, το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε ψηφιακά στις 22 Απριλίου.

Ε.Ε: Πρόγραμμα ανταλλαγής εργαζομένων στον δημόσιο τομέα

Το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός προγράμματος ανταλλαγών και κατάρτισης μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων των κρατών-μελών της Ευρωζώνης αναμένεται να απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους προσεχείς μήνες, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Workforce. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρωτοβουλία ανήκει σε ομάδα πολιτών των κρατών-μελών της Ε.Ε, η οποία κατάρτησε και κατέθεσε σχετική πρόταση στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κίνητρο την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και την επανακατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων. Στην πιο εξειδικευμένη μορφή του, στόχος αυτού του προγράμματος θα είναι να προσφέρει στους δημόσιους υπαλλήλους επαγγελματική πείρα σε παρόμοια υπηρεσία σε άλλο κράτος μέλος για περίοδο 2 έως 12 μηνών, κάτι δηλαδή σαν τα ιδιαίτερα επιτυχημένα προγράμματα Erasmus που υπάρχουν σήμερα στους φοιτητές των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Ξεκινά το 3ο Advancing Women Leaders Academy της Linkage

Την Τρίτη 11 Μαίου ξεκινάει το 3ο Advancing Women Leaders Academy της Linkage, το οποίο έχει διάρκεια έξι εβδομάδων. Μεταξύ των θεμάτων που θα αναπτυχθούν είναι τα 7 εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν οι γυναίκες για να αναπτύξουν ιδανικά τις ηγετικές τους ικανότητες, καθώς και τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν ώστε να μπορέσουν να τα ξεπεράσουν. Πέρα από τη θεωρία, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πρακτικές εξομοίωσης, αλλά και την αναλυτική παρουσίαση συγκεκριμένων case studies, με την ενεργό συμμετοχή των γυναικών που το παρακολουθούν. Σύμφωνα με την Linkage, τα δύο πρώτα αντίστοιχα προγράμματα είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή, ήταν sold out και κατά γενική ομολογία, βοήθησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις γυναίκες που τα παρακολούθησαν ώστε να αναπτύξουν τις ηγετικές τους δεξιότητες.

Deloitte: 7 στρατηγικές προτεραιότητες για Ηγεσίες και Managers

Η Deloitte δημοσίευσε την ειδική έκδοση “Emerging Stronger”, έναν οδικό χάρτη (“resilient organization playbook”) που αναφέρεται στη χρονική περίοδο που διανύουμε και θέτει τις στρατηγικές προτεραιότητες που πρέπει να ακολουθήσουν οι διευθυντικές ομάδες των επιχειρήσεων σε 7 σημαντικές περιοχές, προκειμένου να τις καθοδηγήσουν στην ανάπτυξη, να βγουν πιο δυνατές και ανταγωνιστικές μετά την πανδημία και να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα πραγματικότητα.

Oι 7 στρατηγικές προτεραιότητες στις οποίες εστιάζει, προκειμένου οι ηγεσίες των επιχειρήσεων να γίνουν ανθεκτικότερες και να επιτύχουν το στόχο αυτό, είναι οι εξής:

1. «Ολοκληρωμένη στρατηγική, βάσει του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με στόχο την ανάκαμψη»

2. «Διαθέσιμο κεφάλαιο για τη λειτουργία της επιχείρησης και την υλοποίηση νέων project»

3. «Επιχειρηματική ανάπτυξη υπό το πρίσμα των αλλαγών στη συμπεριφορά του καταναλωτή και της αγοράς»,

4. «Αναβάθμιση του λειτουργικού πλαισίου»,

5. «Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού»,

6. «Καινοτομία στον τρόπο εργασίας»

7. «Προσαρμογή στα νέα κοινωνικά δεδομένα».

Η έκδοση αναφέρεται στην τρέχουσα χρονική περίοδο που διανύουμε, την οποία η Deloitte αποκαλεί «Δυναμική Ανάκαμψη» (“Emerging Stronger”). Είναι το χρονικό σημείο πριν την επάνοδο της οικονομικής ανάπτυξης, που αποτελεί μία κρίσιμη και μεταβατική φάση κατά την οποία οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμάσουν νέες στρατηγικές και λειτουργικά μοντέλα ώστε να αναπτυχθούν στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, μεταξύ των φάσεων «Ανάκαμψη» και «Ανάπτυξη», οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να ακολουθήσουν μια στρατηγική αναμονής (wait–and-see approach), αλλά να αναλάβουν άμεσα δράση. Η δράση δεν αφορά μόνο επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, αλλά περιλαμβάνει όλους τους λειτουργικούς τομείς και τα οργανωτικά επίπεδα της εταιρείας, αναλαμβάνοντας το κάθε ένα από αυτά διαφορετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιοποιήσουν και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η παρεχόμενη υπερεθνική χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Η επίτευξη οικονομικής ευημερίας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις της ΕΕ που συμπληρώνουν τις εθνικές προσπάθειες και στοχεύουν στη στήριξη μιας βιώσιμης, συνεπούς, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιης ανάκαμψης για όλα τα κράτη μέλη επενδύοντας στο μέλλον κάθε χώρας. Για το σκοπό αυτό η ΕΕ εισήγαγε το Πρόγραμμα

«NextGeneration EU», το οποίο αποτελεί ένα πρόσθετο πακέτο βοήθειας ύψους 750 δισ. ευρώ (εκ των οποίων, κεφάλαια έως 31 δισ. ευρώ θα διατεθούν στην Ελλάδα) και είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση και ανάκαμψη από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, στις 31 Μαρτίου 2021, η Ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επικαιροποιημένη έκδοση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) με τον τίτλο «Ελλάδα 2.0».

«Η έγκαιρη δράση με τη βοήθεια της χάραξης των 7 στρατηγικών προτεραιοτήτων του οδικού χάρτη “Emerging Stronger” σε συνδυασμό με την ουσιαστική αρωγή του προγράμματος «Next Generation EU» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί για τις επιχειρήσεις, ειδικά στην Ελλάδα, μία πολύ σημαντική ευκαιρία για οικονομική ανάκαμψη» αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Deloitte. Και καταλήγει: «Οι επιχειρήσεις πρέπει να αγκαλιάσουν την αβεβαιότητα και να δράσουν αποφασιστικά με άξονες την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη νέα κανονικότητα που διαμορφώνεται – ειδικά καθώς η Ελλάδα καλείται να εκμεταλλευτεί την ιστορική ευκαιρία για αλλαγή του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας και τους πόρους του προγράμματος Next Generation EU».

Willis Towers Watson: Ανησυχία για την ψυχική υγεία των εργαζομένων

Αυξάνεται η ανησυχία για την ψυχική υγεία των εργαζομένων, με τις εταιρείες να τροποποιούν τις παροχές που προσφέρουν, θέτοντας σε προτεραιότητα το wellbeing των ανθρώπων τους, όπως εξηγεί νέα έρευνα της Willis Towers Watson, με δείγμα 213 εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα, το 87% των εταιρειών εκφράζει ανησυχία για την αύξηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των εργαζομένων, με το 75% να εξηγεί ότι σχεδιάζει να θέσει σε πρώτο πλάνο την βελτίωση των παροχών του σε σχέση με την ψυχική υγεία βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα. Επιπλέον, το 78% τόνισε ότι θα εμπλουτίσει τις παροχές για την ψυχική υγεία των εργαζομένων και για το stress management μέσα στους επόμενους έξι μήνες, ενώ το 64% θέλησε να εστιάσει στην ήδη υπάρχουσα στήριξη, προβάλλοντάς την ακόμα περισσότερο στους ανθρώπους του.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι «δημοφιλέστερες» παροχές περιλαμβάνουν υπηρεσίες για την ψυχική υγεία (68%), συμβουλευτική Growth & Performance (68%) και φυσιοθεραπείες ή μυοσκελετική υποστήριξη (45%). Τέλος, βάσει της έρευνας, οι εταιρείες σκοπεύουν να διευρύνουν γενικότερα τις παροχές τους μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, με μερικά παραδείγματα να αποτελούν η υποστήριξη κατά την εμμηνόπαυση (37%) και η θεραπεία γονιμότητας (23%).

Vodafone: Έμπρακτη υποστήριξη όσων αναζητούν εργασία για να κάνουν μια νέα αρχή

Tο ολοκληρωμένο πακέτο ενεργειών Jobseekers.Connected, με στόχο να υποστηρίξει έμπρακτα όσους αναζητούν εργασία για να κάνουν μια νέα αρχή στην αγορά εργασίας σχεδιάζει η Vodafone, στο πλαίσιο της νέας τοποθέτησης της «Τοgether We Can». Συγκεκριμένα, με την πρωτοβουλία αυτή η εταιρεία υποστηρίζει έμπρακτα όσους κάνουν μια νέα αρχή στην αγορά εργασίας με παροχές που τους κρατάνε σε διαρκή επαφή με την αγορά, συνδυάζοντας ειδική προσφορά με δωρεάν απεριόριστα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, δωρεάν πρόσβαση σε μαθήματα εξέλιξης επαγγελματικών δεξιοτήτων καθώς και προγράμματα δωρεάν επαγγελματικής καθοδήγησης. Έτσι, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν ένα ειδικό πακέτο unlimited data για όσους έχασαν την εργασία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και είναι επιδοτούμενοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και επέκτεινε τη συνεργασία της με την Udemy, παρέχοντας πρόσβαση σε περισσότερα από 600 δωρεάν μαθήματα. Επίσης, μέσω του Future Jobs Finder, η Vodafone προσφέρει μια δωρεάν αξιολόγηση επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και δωρεάν επαγγελματική καθοδήγηση μέσω live webinars που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το kariera.gr

ΕΚΤ: Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων

Σύμφωνα με τη νέα στατιστική έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το 82% των ελληνικών επιχειρήσεων έδωσε έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αξιολογώντας τον ως πολύ σημαντική ή σημαντική συνεχή αναπτυξιακή στρατηγική, ενώ η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί πολύ σημαντική στρατηγική για το 43% και σημαντική στρατηγική για το 41%. Επιπροσθέτως, ως προς την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης, σχεδόν οι 9 στις 10 επιχειρήσεις υιοθέτησαν μεθόδους τηλεργασίας για την απασχόληση των εργαζομένων τους, οι 6 στις 10 εστίασαν στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και σχεδόν οι 3 στις 10 άλλαξαν το επιχειρησιακό τους μοντέλο για την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις νέες συνθήκες.

Οι αναγκαστικές απουσίες του ανθρώπινου δυναμικού λόγω παιδικής μέριμνας ή επειδή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, οι καθυστερήσεις στις εισπράξεις από πελάτες και οι αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις αναφέρθηκαν ως οι κύριες προκλήσεις, ενώ οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι πολλές από τις νέες ψηφιακές διαδικασίες θα παραμείνουν και μετά από την πανδημία, με κυριότερες την υιοθέτηση (ή ενίσχυση) ψηφιακών μέσων επικοινωνίας (84%), την υιοθέτηση της τηλεργασίας (60%) και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων (44%). Σημειώνεται, τέλος, ότι το 91% των επιχειρήσεων ανέφερε ότι είχε επιτυχή πρόσβαση σε πληροφορίες για τα προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων, σημειώνοντας ως πλέον χρήσιμα μέτρα τις φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, καθώς και τις πιστοδοτικές διευκολύνσεις, ενώ το 48%

Ην. Βασίλειο: Φόβος των εργαζομένων για τις πιθανές επιπτώσεις αναφοράς ενός τραυματισμού

Σύμφωνα με έρευνα της JMW Solicitors, με δείγμα 1,200 εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 28% των εργαζομένων που έχουν τραυματιστεί στον εργασιακό τους χώρο δεν το αναφέρει στον εργοδότη, με το 52% να εξηγεί ότι ο τραυματισμός του ήταν πολύ σοβαρός ή/και αρκετά σοβαρός, ενώ το 97% όσων έχουν τραυματιστεί δεν έχει κάνει κάποιο αίτημα αποζημίωσης. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, το 39% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι θα ανησυχούσε για την θέση του σε περίπτωση που ανέφερε ένα ατύχημα που οφείλεται σε αμέλεια του εργοδότη, με ένα 28% να απαντά ότι φοβάται τυχόν οικονομικές συνέπειες και ένα 18,18% ότι ο εργοδότης του θα δημιουργούσε αρνητική εικόνα για αυτό, ενώ το 41,82% θεώρησε ότι ο τραυματισμός του ήταν λιγότερο σημαντικός. Τέλος, σχεδόν το 70% απάντησε ότι γνωρίζει τη διαδικασία που απαιτείται για την αναφορά ενός ατυχήματος ή τραυματισμού, με μόλις ένα 4,16% να εξηγεί ότι δεν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία.

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Νέα Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού η Κωνσταντίνα Μπάρκα

Τη θέση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού της Coca-Cola Τρία Έψιλον ανέλαβε από την 1η Απριλίου η Κωνσταντίνα Μπάρκα, προερχόμενη από τη θέση της Commercial HR Business Partner που είχε στην εταιρεία τα τελευταία 2 χρόνια. H Κ. Μπάρκα διαδέχεται τη Σοφία Κάντα, η οποία βρίσκεται σε άδεια μητρότητας και στη συνέχεια θα αναλάβει ρόλο εντός της Coca-Cola Hellenic, που θα ανακοινωθεί με την επιστροφή της.

«Είμαι ιδιαίτερα περήφανη που αναλαμβάνω έναν τόσο σημαντικό ρόλο σε μία εταιρεία που εργάζομαι για πάνω από οκτώ χρόνια και θαυμάζω πολλά περισσότερα. Μία εταιρεία που έχει ξεχωρίσει για το σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο εργασιακό της περιβάλλον και έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους κορυφαίους εργοδότες στη χώρα (Top Employer) τα τελευταία 2 χρόνια αλλά και εργοδότης επιλογής για τη Γενιά Y&Z τα τελευταία 5 χρόνια. Ανυπομονώ, μαζί με την ομάδα μου να εργαστούμε δυναμικά για να εξελίξουμε ακόμα περισσότερο το εργασιακό μας περιβάλλον για τη νέα εποχή που είναι ήδη εδώ» δήλωσε σχετικά η Κωνσταντίνα Μπάρκα. Σημειώνεται ότι η κα. Μπάρκα ξεκίνησε την καριέρα της στην Coca-Coca HBC το 2013 ως Group Compensation & Mobility Manager, ενώ το 2017 εντάχθηκε στην ομάδα της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο ως Enabling Functions HR Business Partner, για να εξελιχθεί πολύ σύντομα στον ρόλο της Commercial HR Business Partner, ενώ είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το ΟΠΑ και διαθέτει πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η Dell λανσάρει το Dell Hybrid Client

Η Dell Technologies λανσάρει το Dell Hybrid Client για να καλύψει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, των τελικών χρηστών και των τμημάτων ΙΤ. Το Dell Hybrid Client είναι μια κεντρικά διαχειριζόμενη λύση λογισμικού client που είναι έτοιμη να εγκατασταθεί σε επιλεγμένες φορητές και επιτραπέζιες συσκευές Dell, βοηθώντας τους υπαλλήλους να εργάζονται γρήγορα με μια συνεπή εμπειρία. Ως το πρώτο λογισμικό client στον κόσμο με διαχείριση υβριδικού cloud, επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται – σε υποδομές δημόσιου cloud, στο ιδιωτικό cloud ή στη συσκευή του χρήστη.

«Σε έναν κόσμο που συνδέεται όλο και περισσότερο με το cloud, οι οργανισμοί πρέπει να αναπτύσσουν και να διατηρούν με ευκολία δεδομένα και εφαρμογές από διάφορες τοποθεσίες χωρίς να αυξάνουν τον φόρτο εργασίας των ομάδων ΙΤ ή να εμποδίζουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Το Dell Hybrid Client απλοποιεί και εξατομικεύει την εμπειρία χρήστη και εργαζομένου στο τμήμα ΙΤ, παρέχοντας παράλληλα ασφάλεια και ευελιξία σε όλες τις συσκευές και τα περιβάλλοντα εργασίας. Λειτουργίες όπως οι ενσωματωμένες καθημερινές εφαρμογές παραγωγικότητας, η ασφάλεια του προγράμματος περιήγησης και άλλες, είναι άμεσα διαθέσιμες και τυγχάνουν διαχείρισης μέσω του cloud, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εργάζονται όπως και όπου είναι καλύτερο για αυτούς» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρεία