ΣΕΒ: Το 87% των εταιρειών εκτιμά ότι δεν έχει τους κατάλληλους ηγέτες

Σύμφωνα με το νέο Special Report του ΣΕΒ με θέμα: «Το Μέλλον της Εργασίας σε έναν κόσμο που αλλάζει», οι τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης μετασχηματίζουν το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας, την οργάνωση της εργασίας, τον τρόπο που εργαζόμαστε, αλλά και το περιεχόμενο πολλών επαγγελμάτων ενώ προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, το 87% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση θα διαφοροποιήσει σημαντικά τον κλάδο του, αλλά μόνο το 6% πιστεύει ότι μπορεί σήμερα να χαρακτηριστεί ως «ευέλικτο» και το 70% να υποστηρίζει πως χρειάζεται πρόσβαση σε νέες πηγές ταλέντων, ενώ το 87% εκτιμά ότι δεν έχει τους κατάλληλους ηγέτες και το 92% ότι δεν έχει σωστή δομή.

Παράλληλα, το 50% των επιχειρήσεων βρίσκεται σε διαδικασία ανασχεδιασμού του τρόπου εργασίας, ωστόσο μόνο το 11% πιστεύει ότι θα καταφέρει να γίνει πραγματικά ευέλικτο και προσαρμοστικό. Επίσης, ο ΣΕΒ σημειώνει ότι, λόγω της πανδημίας, η τηλεργασία αυξήθηκε από το 1,9% στο 7%, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας έως και 50%, στη μείωση λειτουργικών εξόδων, στην προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού νεότερων ηλικιών, στη μείωση του χρόνου και των εξόδων μετακινήσεων, αλλά και στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικού και εργασιακού βίου. Επισημαίνεται, τέλος, ότι το 40% των εργαζομένων, χαμηλών αλλά και υψηλών προσόντων θα πρέπει να επανακαταρτιστεί για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών με γνωστικές και σύνθετες δεξιότητες.

KPMG Institute: Webinar για τον Σχεδιασμό Καριέρας

Το KPMG Institute, στο πλαίσιο των ψηφιακών σεμιναρίων που διοργανώνει κάτω από τον εκπαιδευτικό πυλώνα «Ανθεκτικότητα», διεξάγει το σεμινάριο «Σχεδιασμός Καριέρας: Προετοιμασία για Μετάβαση σε Νέο Ρόλο», παρέχοντας εργαλεία και κατευθύνσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας επαγγελματίας για να επιτύχει μια τέτοια αλλαγή, διατηρώντας παράλληλα την ανθεκτικότητά του/ης. Eισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η Δήμητρα Σπανού, εργασιακή ψυχολόγος και σύμβουλος καριέρας, η οποία διαθέτει πάνω από 14 χρόνια εμπειρίας στο συμβουλευτικό κλάδο με εξειδίκευση σε έργα επαγγελματικής επανατοποθέτησης. Θα μοιραστεί γνώσεις, τεχνικές, μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές για τον σχεδιασμό ενός πλάνου καριέρας, καθώς και για τη ψυχολογική προετοιμασία που απαιτείται για την αντιμετώπιση της μετάβασης και των αλλαγών που επιφέρει η ανάληψη ενός νέου ρόλου. Το webinar θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Ιουνίου (14.00 – 17.00

Όμιλος Σαράντη: Νέο Δ.Σ. στο πλαίσιο της νέας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σε ανανέωση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Γρ. Σαράντης, στο πλαίσιο και των όσων προβλέπει ο νέος νόμος για την Εταιρική Διακυβέρνηση, η ισχύς του οποίου ξεκινάει στις 17 Ιουνίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ανανέωση υπογραμμίζει την αφοσίωση του Ομίλου στο να ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επιχειρηματικής Ηθικής, ενώ θα επιφέρει μια σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών που θα επικαιροποιήσουν τον τρόπο διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπου εκτός της ανανέωσης του Δ.Σ. και των επιτροπών του, περιλαμβάνονται και νέα εργαλεία (κώδικες, πολιτικές, κανονισμοί, διαδικασίες κ.ο.κ.) του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το νέο ΔΣ του Ομίλου αποτελείται από 11 μέλη, που έχουν σκοπό να ενδυναμώσουν περαιτέρω τον Όμιλο σε θέματα ESG, ενώ έχει εκλεγεί ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές περί εταιρικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, στο νέο ΔΣ λαμβάνονται υπόψη τα θέματα πολυμορφίας, με αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών και του ποσοστού ανεξαρτήτων μελών, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη πολυφωνία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου, στις προτεραιότητες του νέου Δ.Σ. θα είναι η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία θα έχει ως κεντρικούς άξονες την βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, την υπεύθυνη διακυβέρνηση, την ενδυνάμωση των εργαζόμενων και την στήριξη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Το νέο Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα στις 20 Μαϊου, με Πρόεδρο τον Γρηγόρη Σαράντη, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Ρέππα και Διευθύνων Σύμβουλο τον Κυριάκο Σαράντη.

«Οn The Board Agenda» από την Deloitte Greece

H Deloitte Greece διοργανώνει την Παρασκευή 9 Ιουνίου (15.00 – 16.30) οnline event κατά τη διάρκεια του οποίου θα αναλυθούν οι νέες προτεραιότητες των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων μετά τις σημαντικές αλλαγές που επέρχονται στο χώρο της εταιρικής διακυβέρνησης, του δείκτη ESG και του Ανθρώπινου Δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του event θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

1. Ο νόμος 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Εκσυγχρονισμό της Κεφαλαιαγοράς που τίθεται σε ισχύ από τις 17 Ιουνίου, οι εξελίξεις για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην ελληνική αγορά, οι προκλήσεις και οι τάσεις που αναμένονται. 2. Θέματα ESG (Environmental, Social and Governance), τα οποία επηρεάζουν πλέον την εταιρική στρατηγική, τα οικονομικά αποτελέσματα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. 3. Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένου ότι το τελευταίο αποτελεί κρίσιμο δείκτη για τη δημιουργία αξίας και, ως εκ τούτου, μια αποτελεσματική στρατηγική για το εργατικό δυναμικό αποτελεί καταλύτη για μια επιτυχημένη επιχειρηματική στρατηγική.

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Νέος κύκλος για το πρόγραμμα Rise Management Trainee

Ως τις 9 Ιουνίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στον φετινό κύκλο του Rise Management Trainee, το πρόγραμμα της Coca-Cola Τρία Έψιλον που δίνει σε νέους απόφοιτους την ευκαιρία να κάνουν το πρώτο βήμα στην καριέρα τους. Ειδικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και διαθέτουν μικρή εργασιακή εμπειρία (έως 2 έτη), εμ τον νέο κύκλο να αφορά θέσεις στα εμπορικά τμήματα της εταιρείας, σε τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και σε υποστηρικτικά τμήματα.

Οι Rise Management Trainees που θα επιλεγούν θα γνωρίσουν από κοντά την καθημερινή λειτουργία και δραστηριότητα των συγκεκριμένων τμημάτων, θα έχουν ένα προσωπικό και απόλυτα εξατομικευμένο πλάνο ανάπτυξης, θα λάβουν καθοδήγηση, κίνητρα και πρακτική γνώση ώστε να αποτελέσουν ενεργά μέλη των ομάδων στις οποίες θα ενταχθούν. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος η απόδοση τους θα αξιολογηθεί, με στόχο να εξελιχθούν σε οργανικές θέσεις μέσα στην εταιρεία σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες όπου έχει παρουσία ο Όμιλος Coca-Cola HBC.

«Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον επενδύουμε σταθερά στην εξέλιξη, την ενδυνάμωση και την ευεξία των ανθρώπων μας, προσφέροντάς τους τα εργαλεία, την υποστήριξη και την ευελιξία που χρειάζονται για να αναπτυχθούν σε ένα σύγχρονο και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας. Σε αυτό, οι νέοι που θα επιλεγούν μέσα από το Rise Management Trainee θα ακολουθήσουν ένα δυνατό ταξίδι μάθησης, θα εργαστούν πάνω σε διαφορετικά projects και θα εξελιχθούν για να ξεκλειδώσουν το ταλέντο τους», δήλωσε η Κωνσταντίνα Μπάρκα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Alumil: Αποχωρεί ο Νικόλαος Σιρηνόπουλος

Την αποχώρηση από την εταιρεία στις 31 Μαΐου του Νικόλαου Σιρηνόπουλου, Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου, ανακοίνωσε η Alumil. Όπως αναφέρεται, ο Ν. Σιρηνόπουλος αποχωρεί έπειτα από είκοσι έξι χρόνια δημιουργικής συνεργασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας συνεισέφερε σημαντικά στη διοικητική συνοχή και την οργανωτική μετεξέλιξη της Alumil, με τη Διοίκηση να τον ευχαριστεί θερμά για την μακρόχρονη συνεργασία, ευχόμενη κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Οι σχετικές οργανωτικές μεταβολές θα ανακοινωθούν από την εταιρεία σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο ευέλικτος ηγέτης

 

Αν κάτι έκανε ξεκάθαρο η πανδημία του COVID-19 είναι ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, προκειμένου να παραμείνουν πιστοί στο όραμά τους και να πετύχουν στην αποστολή τους, πρέπει να προσαρμόζονται σε ό,τι και αν τους τύχει. Όταν όμως πρέπει να προσαρμοστεί ο οργανισμός, φυσικό είναι, όλα τα μάτια να στρέφονται στον ηγέτη: τι θα κάνει, πώς θα συμπεριφερθεί, ποιες αποφάσεις θα πάρει, ποιες επιλογές του θα αποδειχθούν επιτυχημένες και ποιες όχι;
Γράφει ο Αριστοτέλης Αλεξόπουλος, Director, Applied Research & Innovation, Alba Graduate Business School, The American College of Greece

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του ηγέτη, ικανό να τον υποστηρίξει και να του «δείξει τον δρόμο» σε έναν «VUCA» κόσμο (ευμετάβλητo, αβέβαιο, περίπλοκο και ασαφή), σαν την κατάσταση που προέκυψε με πάταγο στην περίπτωση του COVID-19 και αναμένεται να κυριαρχήσει στο μέλλον, είναι η ευελιξία.
Κόντρα στην «κοινή λογική» που λέει ότι ο ηγέτης πρέπει να είναι στιβαρός, σταθερός, σίγουρος, να τα ξέρει όλα και να είναι πάντα ικανός για τις σωστές αποφάσεις, ο ευέλικτος ηγέτης γνωρίζει ότι… δεν γνωρίζει τίποτα (καθώς, ό,τι και να γνωρίζει σήμερα αυτό σίγουρα αύριο θα αξίζει πολύ λιγότερο – αν αξίζει και τίποτα δηλαδή), αφουγκράζεται την εποχή του (κυρίως μέσω των συνεργατών του, καθώς μόνος του δεν είναι δυνατόν να παρακολουθεί τα πάντα), και αποφασίζει… αφήνοντας τους άλλους να αποφασίζουν.
Για να γίνει ευέλικτος, ο ηγέτης είναι απαραίτητο να διαμορφώσει έναν νέο τρόπο σκέψης. Να απόμακρυνθεί από το μοντέλο που τον θέλει συνεχώς να «δίνει εξετάσεις» και να πρέπει να είναι πάντα σωστός! Να δει την ηγετική ικανότητα ως μία ποιότητα η οποία μπορεί να αναπτυχθεί – και να την αναπτύξει! Με άλλα λόγια, πρέπει να προσεγγίζει πλέον την ηγεσία και τις προκλήσεις της, όχι με ένα fixed, αλλά με ένα growth mindset.

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
Κυρίαρχο ρόλο σε αυτόν τον νέο «τρόπο σκέψης» παίζει η πεποίθηση (belief) ότι η ηγετική ικανότητα μπορεί να αναπτυχθεί. Η «ηγεσία» δεν είναι κάτι το οποίο απλώς έχουμε ή δεν έχουμε, κάτι με το οποίο ή γεννιόμαστε με αυτό ή το χάνουμε για πάντα. Αντιθέτως, όλοι μπορούμε να γίνουμε «καλοί» ηγέτες, αρκεί να το προσπαθήσουμε με τον σωστό τρόπο! Ένα από τα βασικά αποτελέσματα αυτής της νέας προσέγγισης είναι ότι ο ηγέτης δεν αντιλαμβάνεται πλέον την αποτυχία ως αποδοκιμασία και ένδειξη ανικανότητας άσκησης ηγεσίας. Η αποτυχία γίνεται τώρα πολύτιμο μάθημα, εμπειρία ανυπολόγιστης αξίας καθώς μπορεί να του διδάξει, με πολύ απτά παραδείγματα μάλιστα, τι πρέπει να κάνει και τι να αποφεύγει. Ακολούθως, αλλάζουν οι στόχοι του: στόχος πλέον του ηγέτη δεν είναι να μην φανεί «κακός» ή/και αποτυχημένος, αλλά το πώς θα αναπτυχθεί και θα γίνει ακόμη καλύτερος ηγέτης.
Έτσι, τώρα, όχι μόνο δεν αποφεύγει αλλά αντίθετα, αποζητά τις εμπειρίες-προκλήσεις που θα τον βοηθήσουν να αναπτυχθεί χωρίς να υπάρχει καν η λέξη «αποτυχία» στο κάδρο. Και τέλος, η προσπάθεια παύει να είναι κάτι κακό: καλός ηγέτης δεν είναι απαραίτητα αυτός που αισθάνεται άνετα να ηγείται ή εκείνος που το να είναι ηγέτης «του έρχεται εύκολο». Η ηγεσία δεν είναι ένα φυσικό ταλέντο, προσβάσιμο μόνο από κάποιους από τη φύση τους ευλογημένους. Απεναντίας, η σκληρή προσπάθεια γίνεται πλέον ένα παράσημο το οποίο περήφανα φέρει ο ηγέτης καθώς αποδεικνύει ότι αυτός νοιάζεται: τον ενδιαφέρει πραγματικά και προσπαθεί σκληρά για να γίνει ο καλύτερος ηγέτης που μπορεί να γίνει, για τον εαυτό του και τους άλλους.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ & ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ
Η φετινή «συγκομιδή» των εταιρειών Best Workplaces μας δίνει αρκετά υπέροχα παραδείγματα ευέλικτων ηγετών με αναπτυξιακό τρόπο σκέψης οι οποίοι δεν «τα έχασαν» μπροστά στην κρίση. Αντιθέτως, τη χρησιμοποίησαν δημιουργικά για να ισχυροποιήσουν τους οργανισμούς τους, να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους για να είναι πλέον ικανοί να ατενίζουν το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, έτοιμοι να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία που αυτό θα τους φέρει.

Πρώτα από όλα, τα βασικά. Αφενός προσπάθησαν να βάλουν ένα πλαίσιο στη νέα πραγματικότητα που θα τους βοηθούσε να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν δημιουργικά τη νέα κατάσταση, χωρίς δεσμεύσεις και κοντόφθαλμες βεβαιότητες: στρατηγικά σχέδια και στόχοι άλλαξαν «εν μία νυκτί», απλώς γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Και αφετέρου έθεσαν ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των συνεργατών τους. Κατόπιν, εμπιστεύτηκαν τους ανθρώπους τους: επέτρεψαν – ή ακόμη καλύτερα: προέτρεψαν – τους εργαζόμενους να δουλέψουν από το σπίτι πέρα και πάνω από τα όρια που έθεταν οι κυβερνητικές αποφάσεις, χωρίς επόπτευση και έλεγχο ωρών εργασίας, με εμπιστοσύνη για το αποτέλεσμα γιατί ήξεραν ότι οι εργαζόμενοι θα κάνουν, σε αυτή τη δύσκολη περίσταση, το καλύτερο για την εταιρεία – γιατί αυτό θέλουν να κάνουν και όχι γιατί κάποιος τους το επιβάλλει.

Ταυτόχρονα, αναγνώρισαν και ικανοποίησαν τις αυξημένες ανάγκες των συνεργατών τους: από προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης και ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον COVID-19, μέχρι προτάσεις δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά των εργαζομένων στο σπίτι, προώθησαν μια αίσθηση συνέχειας και «νέας κανονικότητας»: οι συναντήσεις μετατράπηκαν από «φυσικές» σε «ηλεκτρονικές» και συνεχίστηκαν με το ίδιο πρόγραμμα, συχνότητα και συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού όπως και πριν, δεν ξέχασαν να διασκεδάσουν: γενέθλια γιορτάστηκαν διαδικτυακά και διαγωνισμοί φωτογραφίας έγιναν μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών, νοιάστηκαν: υπενθύμισαν τον κίνδυνο burnout λόγω των συνθηκών τηλε-εργασίας, επέβαλαν διαλείμματα για μεσημεριανό φαγητό (με την οικογένεια ή συναδέλφους) ή την απαγόρευση επικοινωνίας το απόγευμα, και ρώτησαν τους εργαζόμενους αν χρειάζονται άδεια, και βέβαια, ανέλαβαν το κόστος: όχι μόνο δεσμεύτηκαν ότι δεν θα απολυθεί κανένας εργαζόμενος για το διάστημα της κρίσης, όχι μόνο δεν προχώρησαν σε μειώσεις μισθών ή περικοπές παροχών, αλλά, σε αρκετές περιπτώσεις, δεσμεύτηκαν ακόμη και για την κανονική καταβολή του μπόνους παρά το ότι, λόγω της νέας κατάστασης, οι στόχοι φάνταζαν πλέον ανέφικτοι. Χωρίς αμφιβολία, οι ηγέτες των Best Workplaces 2021 αποτελούν παραδείγματα ηγεσίας της νέας εποχής.

 

Πανδημία και τηλεργασία: ευκαιρίες και προκλήσεις

Oι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις στη χώρα μας αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν τη μορφή εργασίας γνωστή ως «τηλεργασία» ή «εξ αποστάσεως εργασία».

Γράφει ο Δρ. Διονύσης Διονυσίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης στο Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MSc. in Strategic HRM

Αν και σε κάποιες χώρες της ΕΕ, όπως στην Ολλανδία, στη Σουηδία και στη Φιλανδία το ποσοστό τηλεργασίας πριν την πανδημία ξεπερνούσε το 30%, στη χώρα μας ήταν από τα χαμηλότερα (5,3%). Το ποσοστό αυτό αφορούσε περισσότερο τους αυτοαπασχολούμενους, σε σύγκριση με τους μισθωτούς σε εξαρτημένη σχέση εργασίας και υπήρχαν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον κλάδο της επιχείρησης και το επάγγελμα.

Σύμφωνα με την πρώτη έρευνα μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας από το Eurofound, περίπου το 37% των εργαζομένων στην ΕΕ εντάχθηκε σε καθεστώς τηλεργασίας, ενώ μια πιο πρόσφατη έρευνα του Joint Research Center της ΕΕ εκτιμά ότι το 25% των απασχολουμένων συνολικά εργάζεται εξ αποστάσεως σε σταθερή βάση. Παρότι η αναγκαστική στροφή στην τηλεργασία βρήκε απροετοίμαστους εργοδότες και εργαζομένους, αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την απόκτηση σχετικής εμπειρίας και την αναγνώριση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που αυτή προσφέρει.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν σχετικές έρευνες εργαζομένων, που δείχνουν ότι ένα σημαντικό μέρος αυτών θα επιθυμούσε να συνεχίσει να εργάζεται εξ αποστάσεως σε κάποιο βαθμό και μετά την πανδημία. Για παράδειγμα, στη Μ. Βρετανία το ποσοστό αυτό φτάνει το 87%, ενώ σχεδόν το 50% δήλωσε ότι θα επιθυμούσε να συνεχίσει να δουλεύει από το σπίτι συχνά ή συνεχώς. Ακόμα και στη χώρα μας, σε πρόσφατη έρευνα της PULSE RC για τη SOCIALDOO, το 30% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα προτιμούσε να συνεχίσει να δουλεύει από το σπίτι και μετά το τέλος της πανδημίας.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα πλεονεκτήματα της τηλεργασίας για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις, και το κοινωνικό σύνολο (π.χ. ευελιξία εργασίας, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ελάττωση χρόνου και κόστους μετακίνησης, προσέλκυση και διατήρηση αξιόλογων εργαζομένων, αδιάληπτη λειτουργία της επιχείρησης, μείωση παγίου και λειτουργικού κόστους, αυξημένες ευκαιρίες πρόσβασης στην εργασία σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, μείωση κυκλοφορίας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κ.ά.), εκτιμάται ότι τα ποσοστά της τηλεργασίας θα παραμείνουν αυξημένα και μετά το πέρας της πανδημίας. Με βάση σχετικές έρευνες, η τηλεργασία φαίνεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των εργαζομένων, με αποτέλεσμα ορισμένοι ειδικοί να πιστεύουν ότι η παροχή ευελιξίας στους εργαζομένους σχετικά με τον τόπο εργασίας τους, μπορεί να είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για τις επιχειρήσεις μετά την πανδημία.

Eπειδή η στροφή στην τηλεργασία έγινε απότομα και υποχρεωτικά, χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία, είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να έχουν υπόψιν τους τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις της, στις οποίες περιλαμβάνονται:
Η εργασιακή απομόνωση των εργαζομένων λόγω έλλειψης επαφών και άτυπων σχέσεων με τους συναδέλφους, ειδικά για αυτούς που ασκούν συχνή/μόνιμη τηλεργασία.
Η δυσχέρεια ελέγχου του τόπου και χρόνου εργασίας, που μπορεί να οδηγήσει σε αμφιβολίες ως προς τον νομικό χαρακτήρα της τηλεργασίας ως σχέσης εξαρτημένης εργασίας, καθώς και σε καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων (π.χ. άδειες, αργίες, υπερωριακή απασχόληση).
Η σύγχυση και υπέρβαση των ορίων μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας και την υπερβολική δέσμευση των εργαζομένων, με συνέπειες ακόμα και για την ψυχική και σωματική υγεία τους.
Η επιβάρυνση των εργαζομένων με τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης (π.χ. κόστος ηλεκτροδότησης, τηλεφώνου, κ.ά.)
Ο διευθυντικός έλεγχος με τη χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να καταλήξει σε μια μορφή ηλεκτρονικής επιτήρησης, που μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων.
Οι συνθήκες εργασίας εκτός του εργασιακού χώρου που μπορεί να είναι ακατάλληλες για εργασία (παρουσία μελών οικογενείας, έλλειψη πόρων, μέσων και κατάλληλων συνθηκών εργασίας γενικότερα).
Οι επιχειρήσεις μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να ελαχιστοποιήσουν τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες της τελεργασίας επενδύοντας στις απαραίτητες τεχνολογίες και εξοπλισμό, στην ασφάλεια των δεδομένων, και στην κατάρτιση των εργαζομένων σε σχετικές δεξιότητες.

Επίσης, προτείνεται η τηλεργασία να είναι εθελοντική και να μην επιβάλλεται στον εργαζόμενο, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της τηλεργασίας αποτελεί η κατάλληλη εκπαίδευση των προϊσταμένων.

Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι η τηλεργασία απαιτεί διαφορετικό τρόπο επίβλεψης από αυτό του παραδοσιακού εργασιακού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στο χτίσιμο σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένου και προϊσταμένου, στον έλεγχο και συχνή ανατροφοδότηση με βάση μετρήσιμα αποτελέσματα και στο σεβασμό στην αυτονομία και ευελιξία του εργαζομένου. Τέλος, η εναλλασσόμενη τηλεργασία (π.χ. μισές μέρες στο γραφείο και οι υπόλοιπες στο σπίτι) μειώνει σημαντικά το ενδεχόμενο της κοινωνικής και εργασιακής απομόνωσης του εργαζομένου και ενισχύει την προσπάθεια των επιχειρήσεων για τη δημιουργία και τη διατήρηση της εταιρικής κουλτούρας τους.

Παραπομπές:

 • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (2020). Θεματικό Δελτίο Ενημέρωσης Νο 3. Η τηλεργασία στην Ε.Ε. πριν και μετά την πανδημία COVID-19.
 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (2020). Γνώμη πρωτοβουλίας. Τηλεργασία: προβλήματα και προοπτικές.
 • Carillo, Κ., Cachat-Rosset, Γ., Marsan, J., Sabe, T., & Klarsfeld, A. (2021) Adjusting to epidemic-induced telework: empirical insights from teleworkers in France, European Journal of Information Systems, 30(1): 69-88.
 • Eurofound (2020), Living, working and COVID-19. COVID-19 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Kim, T., Mullins, L.B., & Yoon, T. (2012). Supervision of telework: A key to organizational performance. American Review of Public Administration. 51(4):263-277.
 • Felstead, A., & Reuschke, D. (2020). Homeworking in the UK: before and during the 2020 lockdown. WISERD Report, Cardiff: Wales Institute of Social and Economic Research.

Δημήτρης Γκανούδης: «Η προσαρμογή των εταιρειών σε νέους τρόπους εργασίας ήταν εντυπωσιακή»

Η λίστα Best Workplaces™ 2021 έρχεται για ακόμα μια χρονιά να αναδείξει τις 25 εταιρείες που θριάμβευσαν για το εργασιακό περιβάλλον τους. O Δημήτρης Γκανούδης, Γενικός Διευθυντής, Great Place to Work® Hellas μας μιλά για τις εταιρείες που διακρίθηκαν φέτος, ως επιστέγασμα της συμπεριφοράς τους εν μέσω πανδημίας. Ταυτόχρονα, μας αποκαλύπτει τι διαφορετικό θα συμβεί στη φετινή απονομή των βραβείων.

Η χρονιά που πέρασε ήταν πρόκληση για όλους. Κάθε οργανισμός κλήθηκε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που έφερε στο προσκήνιο η πανδημία Covid-19. Δίχως αμφιβολία, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων τέθηκε σε προτεραιότητα. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τη φετινή αξιολόγηση των εταιρειών στον διαγωνισμό Best Workplaces, στον οποίο εντάχθηκαν 4 ειδικές ερωτήσεις για τον COVID -19 στο ερωτηματολόγιο Trust Index©, με το οποίο αξιολογείται το εργασιακό περιβάλλον.

HR Professional: Η φετινή αξιολόγηση, 19η κατά σειρά, «σας βρίσκει» σχεδόν ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης. Υπήρξε κάτι διαφορετικό που προέκυψε ως παρατήρηση;
Δημήτρης Γκανούδης: Η φετινή λίστα Best Workplaces™ έχει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα. Είναι η λίστα που δημιουργήθηκε εν μέσω πανδημίας. Οι εταιρείες που διακρίνονται στη λίστα Best Workplaces™ 2021 αξιολογήθηκαν μέσα στο 2020 και μάλιστα προς το τέλος της χρονιάς, που σημαίνει ότι η καταγραφή των απόψεων των εργαζομένων εμπεριέχει την εμπειρία τους από τα αντανακλαστικά, την αντιμετώπιση και τη συμπεριφορά της εταιρείας τους απέναντι στην πανδημία COVID-19.
Η πανδημία και το πώς οι εταιρείες αντέδρασαν και συμπεριφέρθηκαν τόσο σε σχέση με τους ανθρώπους τους, όσο και με το κοινωνικό σύνολο ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας στη φετινή αξιολόγηση των εταιρειών. Κάποια γραφεία μας σε άλλες χώρες (π.χ. USA), για την αξιολόγηση της έκθεσης Culture Audit©, (η οποία εμπεριέχει τις πρακτικές και πολιτικές των εταιρειών σχετικά με τους εργαζόμενους τους και είναι απαραίτητη για υποψηφιότητα στη λίστα Best Workplaces), στηρίχθηκαν αποκλειστικά στις πρακτικές που εφάρμοσαν οι εταιρείες σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σίγουρα για τις εταιρείες ήταν μεγάλη πρόκληση. Κατ’ αρχάς έπρεπε να εξασφαλίσουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους. Υγεία σωματική αλλά και ψυχολογική. Στη συνέχεια έπρεπε να εξασφαλίσουν τη λειτουργία τους, πολύ περισσότερο όταν κάποιες από αυτές ήταν άμεσα αναγκαίες στην επιβίωση της κοινωνίας μας (τροφική αλυσίδα, ταχυμεταφορές, φάρμακα κ.ά.).
Μετά την πρώτη και άμεση αντίδραση των εταιρειών με την προμήθεια πλήρους υγειονομικού εξοπλισμού (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό υγρό) και τη δημιουργία ομάδων διαχείρισης της κρίσης, περάσαμε ακαριαία στην οργάνωση της εργασίας από απόσταση με αναζήτηση τρόπων συνέχισης της επικοινωνίας, της ενημέρωσης και του αισθήματος κοινότητας. Αυτό αντανακλάται και στις απαντήσεις των εργαζομένων τους σε 4 ειδικές για τον COVID -19 ερωτήσεις τις οποίες προσθέσαμε στο ερωτηματολόγιο Trust Index©, με το οποίο αξιολογούμε το εργασιακό περιβάλλον.
Νομίζω ότι η προσαρμογή των εταιρειών σε νέους τρόπους εργασίας ήταν εντυπωσιακή. Αυτό αφορά γενικότερα σε όλες τις εταιρείες και πολύ περισσότερο στις Best Workplaces™. Έχουμε συλλέξει εξαιρετικές πρακτικές με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες ενήργησαν και αντέδρασαν.

HR P.: Για ποιο λόγο οι εταιρείες αναζητούν τη διάκριση αυτή; Τι κάνει ξεχωριστό τον διαγωνισμό Best Workplaces;
Δ. Γκ.: Το χαρακτηριστικό της αξιολόγησης που διενεργεί το Great Place to Work® είναι ότι λαμβάνει καθοριστικά υπόψη τη γνώμη των εργαζομένων της επιχείρησης. Θεωρούμε ότι αυτός που μπορεί πραγματικά να κρίνει τη χρησιμότητα, την εφαρμογή, την αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε εταιρικής πρακτικής είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος. Πολλές εταιρείες επικαλούνται, και ίσως έχουν να δείξουν, πολλές και σημαντικές συμπεριφορές και πρακτικές σχετικά με τους ανθρώπους τους, αλλά αυτό που δίνει πραγματικά νόημα και αξία είναι το πώς αυτές γίνονται αντιληπτές από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Πολύ συχνά δεν έχει να κάνει με το τι, αλλά με το πώς.
Συνεπώς, οι εταιρείες κατ’ αρχάς επιδιώκουν την καταγραφή της πραγματικής εμπειρίας των εργαζομένων τους και αναζητούν μέσα από την αξιολόγηση που διενεργούμε να κατανοήσουν το εργασιακό τους κλίμα. Στην συνέχεια έρχονται τα οφέλη της διάκρισης και της ένταξης στη λίστα Best Workplaces™.
Οι δυνατότητες διάκρισης έχουν πλέον εμπλουτισθεί μέσα από τη δυνατότητα απόκτησης της Πιστοποίησης του Great Place to Work®. Η Πιστοποίηση είναι το πρώτο βήμα για την ένταξη στη λίστα Best Workplaces™ και αποδίδεται σε όσες εταιρείες φαίνεται μέσα από την αξιολόγηση να καλύπτουν τα standards του Great Place to Work®. Από τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί θα προέλθει και η τελική λίστα Best Workplaces™ η οποία αποτελεί την ύψιστη διάκριση για μια εταιρεία αναφορικά με το εργασιακό της περιβάλλον. Θεωρούμε ότι επιβεβαιώνει και ενδυναμώνει το Employer Branding μιας επιχείρησης και την καθιστά εργοδότη αναφοράς.

HR P.: Πώς οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν τη διάκρισή τους και να έχουν το μέγιστο όφελος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα;
Δ. Γκ.: Σίγουρα η ένταξη στη λίστα Best Workplaces™ αποτελεί ένα σημαντικό επικοινωνιακό όφελος για μια εταιρεία, το οποίο μπορεί να το αξιοποιήσει με πολλούς τρόπους και με πολλούς αποδέκτες. Τους εργαζόμενους της, τους πελάτες της, τους συνεργάτες της και γενικότερα όλη την αγορά.
Ένα πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο μας γνωστοποιούν οι εταιρείες που διακρίνονται, αφορά στη λήψη περισσότερων και καλύτερων βιογραφικών. Πολλοί καλοί, επιλεκτικοί υποψήφιοι, εντάσσουν τον εκάστοτε οργανισμό στην ομάδα των εταιρειών που θα στείλουν βιογραφικό. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις έχουν περισσότερες και πιο ενδιαφέρουσες επιλογές στην αναζήτηση συνεργατών. Έπειτα, τονώνει την υπερηφάνεια και τη δέσμευση των ήδη εργαζομένων της. Το συναίσθημα του «να ανήκεις» σε μια αποδεδειγμένα εξαιρετική εταιρεία προσφέρει από μόνο του επιβεβαίωση και ικανοποίηση στο ανθρώπινο δυναμικό. Και ως εκ τούτου, οι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι δημιουργούν ευχαριστημένους πελάτες.
Σε σχέση με τα κριτήρια με τα οποία οι πελάτες αναζητούν από πού θα ‘αγοράσουν’, γνωρίζουμε από διάφορες έρευνες ότι το αγοραστικό κοινό, μεταξύ άλλων εκτιμά και προτιμά μια εταιρεία η οποία συμπεριφέρεται σωστά και δίκαια στους εργαζόμενούς της και στο κοινωνικό σύνολο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Best Workplaces™ εταιρείες διευρύνουν την πελατειακή τους βάση.
Επίσης, γνωρίζουμε εταιρείες οι οποίες αξιοποιούν τη διάκρισή τους στη λίστα Best Workplaces™ για να πετύχουν καλύτερες εμπορικές συμφωνίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με συνεργάτες και προμηθευτές. Η διάκριση στη λίστα Best Workplaces™ είναι ένα σημαντικό διαπιστευτήριο και δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα για οποιαδήποτε συνεργασία. Εν τέλει, πέραν του οποιουδήποτε επικοινωνιακού οφέλους, η εταιρεία χτίζει γερές βάσεις με τους ανθρώπους της και κρατά ψηλά την ενέργεια και τη συμμετοχή τους.

HR P.: Όλο και περισσότεροι οργανισμοί λαμβάνουν την Πιστοποίηση Great Place to Work®. Τι σημαίνει αυτό για εσάς και που οφείλεται η ανταπόκριση αυτή;
Δ. Γκ.: Είμαστε ευτυχείς επειδή συνεργαζόμαστε με «καλές» εταιρείες. Και καλή εταιρεία δεν είναι μόνο αυτή που διακρίνεται στη λίστα Best Workplaces™ , αλλά κάθε εταιρεία η οποία επιθυμεί να αξιολογήσει το εργασιακό της περιβάλλον, είτε επειδή γνωρίζει ότι αξίζει να διακριθεί για αυτό, είτε επειδή την ενδιαφέρουν οι άνθρωποί της και το πώς αισθάνονται και θέλει να το βελτιώσει. Αυτό το ενδιαφέρον και η ενασχόληση με τους ανθρώπους της αποτελεί για εμένα το πρώτιστο κριτήριο για να εκτιμήσω έναν οργανισμό.
Η εμπειρία μας, μας έχει δείξει ότι καμιά εταιρεία δεν είναι τέλεια. Ακόμα και οι καλύτεροι οργανισμοί έχουν τομείς τους οποίους χρειάζεται να βελτιώσουν. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίσει η εταιρεία ποιοι είναι αυτοί οι τομείς και να σχεδιάσει ενέργειες για να τους βελτιώσει. Η ενασχόλησή μας με το εργασιακό περιβάλλον και με επιχειρήσεις από διαφορετικούς τομείς δραστηριοτήτων, μας δείχνει ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν επενδύσει στους ανθρώπους τους, με εξαιρετικές πρακτικές που βρίσκουν ανταπόκριση και αξίζει να διακριθούν και να πιστοποιηθούν για αυτό.

Σε αυτό αποβλέπει και η Πιστοποίηση από το Great Place to Work®. Να κάνει γνωστές τις εταιρείες οι οποίες μοχθούν για να δημιουργήσουν ένα καλό εργασιακό περιβάλλον, να προβάλλει το όνομά τους, να τους δώσει κίνητρα για να συνεχίσουν την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει. Όλοι όσοι αποκτούν την Πιστοποίηση Great Place to Work® Certified™ αποτελούν τη δεξαμενή από την οποία θα προέλθουν οι εταιρείες της λίστας Best Workplaces™ η οποία βέβαια είναι πεπερασμένη, δηλαδή έχει πάντα ένα συγκεκριμένο αριθμό εταιρειών που εντάσσονται.
Η Πιστοποίηση εκτός από την αναγνώριση και το badge που προσφέρει, δίνει και την αυτοπεποίθηση στις εταιρείες ότι είναι ικανές για καλύτερα αποτελέσματα και ανοίγει τους ορίζοντές τους. Ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική του Great Place to Work®, η Πιστοποίηση είναι ανοικτή πλέον και σε μικρότερες εταιρείες, με 10-20 εργαζόμενους.
Συνεπώς, εφεξής οι μικρές εταιρείες μπορούν εξίσου να μετρήσουν και να ζυγίσουν το εργασιακό τους περιβάλλον και εάν το αξίζουν να πιστοποιηθούν για αυτό. Εντούτοις, η λίστα Best Workplaces™ θα συνεχίσει να περιλαμβάνει μόνο εταιρείες μεγαλύτερες των 20 εργαζομένων.

HR P.: Πέρυσι η απονομή των βραβείων, λόγω της πανδημίας έγινε διαδικτυακά. Τι σχεδιάζετε για φέτος;
Δ. Γκ.: Σκεφθήκαμε όλες τις δυνατές λύσεις που μας προσφέρονται και αποφασίσαμε να την πραγματοποιήσουμε και φέτος διαδικτυακά. Η περσινή εμπειρία μας έδειξε ότι μπορεί να στερηθήκαμε την προσωπική επαφή, τη ζωντανή απονομή, την μουσική και τις υπηρεσίες του catering, αλλά έδωσε τη δυνατότητα σε πάνω από 5.000 άτομα (και με περισσότερα από 15.000 views!) να παρακολουθήσουν «ζωντανά» και να γιορτάσουν μαζί μας τη βράβευση των καλύτερων εταιρειών, σε ένα ωριαίο συμπαγές πρόγραμμα.
Αποφασίσαμε, λοιπόν, να αξιοποιήσουμε τα θετικά της διαδικτυακής μετάδοσης και χτίζοντας πάνω σε ό,τι αποκομίσαμε πέρυσι, να προσφέρουμε φέτος μια περισσότερο όμορφη και αναβαθμισμένη εμπειρία! Αν και online, θα έχει πολλά στοιχεία που θα την «ζωντανέψουν» και θα δημιουργήσουν διάδραση. Θα υπάρχουν «δώρα» και εκπλήξεις. Μάλιστα, μια από αυτές θα σας την «αποκαλύψω». Θα υπάρχει ένα ειδικό βραβείο που δεν το γνωρίζουν ούτε οι εταιρείες οι οποίες έχουν διακριθεί και θα το μάθουν τη μέρα της διαδικτυακής απονομής τους. Η απονομή των βραβείων έχει καθορισθεί να γίνει την Πέμπτη 10 Ιουνίου, σε εργάσιμη ώρα, στις 16.00, έτσι ώστε να μπορούν να την παρακολουθήσουν και οι εργαζόμενοι των εταιρειών.

HR P.: Κλείνοντας, ποια είναι η συμβουλή σας για τους οργανισμούς που επιθυμούν να «χτίσουν» ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον;
Δ. Γκ.: Ένα καλό εργασιακό περιβάλλον χτίζεται μέρα με την μέρα, μέσα από την καθημερινότητα και τις σχέσεις που αναπτύσσονται εντός του εργασιακού χώρου. Όπως ανέφερα προηγουμένως, δεν έχει να κάνει τόσο με το τι προσφέρεις, αλλά με το πώς το προσφέρεις. Δεν είναι απαραίτητα το αποτέλεσμα εντυπωσιακών παροχών και ακριβών εγκαταστάσεων, αλλά μέριμνας, ακρόασης, προσοχής, συμπερίληψης, επικοινωνίας, δικαιοσύνης. Έχει να κάνει με τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν δημιουργηθεί σε έναν οργανισμό και με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το ανθρώπινο δυναμικό του. Η εταιρεία χρειάζεται να αναζητά τις απόψεις των εργαζομένων και να ανταποκρίνεται σε αυτές. Χρειάζεται να γνωρίζει ποιοι είναι οι άνθρωποί της και ποιες είναι οι δικές τους ανάγκες. Πρακτικές που εφαρμόζονται σε μια εταιρεία δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα σε μια άλλη.
Σίγουρα, οι καλές συνθήκες, οι όμορφοι χώροι, οι απολαβές είναι σημαντικοί παράγοντες, αλλά η εμπειρία μας δείχνει ότι δεν είναι πάντα οι καθοριστικοί. Οι άνθρωποι χρειάζονται μια προσωπική αντιμετώπιση, να «σκύψει» κάποιος πάνω στις ανάγκες τους και να αφουγκρασθεί τις επιθυμίες τους.

 

Best Workplaces: Οι Εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2021

Τα αποτελέσματα της έρευνας Best Workplaces™ 2021, της μεγαλύτερης έρευνας αξιολόγησης εργασιακού κλίματος στην Ελλάδα, ανακοινώθηκαν για ακόμα μια χρονιά από το Great Place to Work®, με τις επωνυμίες των κορυφαίων εταιρειών που διακρίνονται φέτος για το εργασιακό τους περιβάλλον. To HR Professional παρουσιάζει ποιες είναι οι επιχειρήσεις µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στη χώρα µας για το 2021 και τι αναφέρουν για τη διάκρισή τους αυτή.

Στην έρευνα Best Workplaces™ 2021, η οποία διεξήχθη για 19 η συνεχή χρονιά στη χώρα μας με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, διακρίνονται οι 25 επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους:

 • 10 «μεγάλες» επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 251 εργαζόμενους,
 • 10 «μεσαίες» επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους,
 • 5 «μικρές» επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 49 εργαζόμενους.

Η αξιολόγηση των εταιρειών ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021. Συνολικά, δήλωσαν συμμετοχή 47 εταιρείες από διάφορους κλάδους της αγοράς, οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 19.200 εργαζόμενους. Η μεγαλύτερη εταιρεία απασχολεί πάνω από 8.900 εργαζόμενους, ενώ η μικρότερη 21. Σημειώνεται ότι η έρευνα, η οποία διεξάγεται με ανώνυμα ερωτηματολόγια, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην άποψη που έχουν οι εργαζόμενοι για την εταιρεία τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κατηγορία πάνω από 250 εργαζόμενοι
1 Pfizer Hellas
2 DHL Express (Ελλάς)
3 efood
4 Epsilon Net
5 SG Digital
6 Kaizen Gaming
7 Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
8 Groupama Ασφαλιστική
9 Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.
10 ATOS Greece

Κατηγορία 50 – 250 εργαζόμενοι
1 Bausch Health Hellas
2 Dialectica
3 British American Tobacco Hellas
4 ManpowerGroup
5 Takeda Hellas
6 Novo Nordisk Ελλάς
7 AbbVie Φαρμακευτική
8 VITEX A.E.
9 Siemens Healthineers Greece
10 Siemens Greece

Κατηγορία 20 – 49 εργαζόμενοι
1 S.C. Johnson Hellas
2 Ipsen Greece
3 Convert Group
4 Pylones Hellas
5 Campeón Gaming Partners

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος είναι η αποτύπωση της επιχειρησιακής κουλτούρας με την οπτική γωνία των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι βιώνουν την καθημερινότητα της επιχείρησης, γνωρίζουν και απολαμβάνουν τα θετικά της χαρακτηριστικά και είναι σε θέση να εντοπίσουν τις περιοχές που μπορεί να βελτιωθούν. Παράλληλα, είναι εκτιμητές της αποτελεσματικότητας των εταιρικών πρακτικών και μπορούν να διακρίνουν την ποιότητα των σχέσεων εμπιστοσύνης μέσα στον οργανισμό.
Η αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος διενεργείται οποιαδήποτε στιγµή µέσα στη χρονιά, µε ένα µελετηµένο ερωτηµατολόγιο (Trust Index©). Εάν η εταιρεία επιθυμεί, μπορεί να εμπλουτίσει το ερωτηματολόγιο προσθέτοντας επιπλέον ερωτήσεις, καθώς και να ορίσει πέραν των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, θέση στην εταιρεία, χρόνια απασχόλησης) και άλλα χαρακτηριστικά που την ενδιαφέρουν να διερευνήσει. Τα αποτελέσματα παραδίδονται στην εταιρεία μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας (ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια).
Κάθε εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει τα αποτελέσματά της με άλλες ομάδες εταιρειών (που αποτελούνται από τουλάχιστον 5 εταιρείες), οι οποίες έχουν αξιολογηθεί με την ίδια διαδικασία.

Great Place to Work-Certified™
Η Πιστοποίηση είναι μια πρώτη αναγνώριση την οποία προσφέρει το Great Place to Work σε όσες εταιρείες αξιολόγησαν το εργασιακό τους περιβάλλον με τα εργαλεία και τη μεθοδολογία του και τα αποτελέσματα τις έκριναν άξιες να φέρουν τον τίτλο και το σήμα της Πιστοποιημένης εταιρείας. Από αυτούς τους οργανισμούς προέκυψε η λίστα Best Workplaces 2021, μετά από προσεκτική μελέτη και αξιολόγηση μιας συμπληρωματικής έκθεσης που αφορά στις πρακτικές και τις πολιτικές τους αναφορικά με τους ανθρώπους τους.
Η πιστοποίηση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη χρονιά και ισχύει για έναν ολόκληρο χρόνο από την ημερομηνία απόκτησής της, ενώ μόλις μία εταιρεία την αποκτήσει, δίνεται η δυνατότητα χρήσης του σήματος Great Place to Work-Certified™.

FACTS & FIGURES ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

 • Η έρευνα Best Workplaces διεξήχθη για 19η συνεχή χρονιά στη χώρα μας.
 • Όπως κάθε χρόνο, διακρίθηκαν 25 επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους.
 • Η αξιολόγηση των εταιρειών ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021.
 • Η έρευνα πραγματοποιήθηκε και φέτος με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece.
 • Συνολικά, φέτος δήλωσαν συμμετοχή 47 εταιρείες, οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 19.200 εργαζόμενους.
 • Η μεγαλύτερη εταιρεία έχει πάνω από 8.900 εργαζόμενους, ενώ η μικρότερη 21.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ GREAT PLACE TO WORK®
Το Great Place to Work®, με εκπροσώπηση σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, ερευνά και αξιολογεί επιχειρήσεις, για πάνω από 30 χρόνια, με στόχο το «χτίσιμο μιας καλύτερης κοινωνίας, βοηθώντας τις εταιρείες να βελτιώσουν το εργασιακό τους περιβάλλον». Το Great Place to Work®, για να διαμορφώσει τη λίστα Best Workplaces™ με τις καλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη καθώς και σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιεί το ερευνητικό εργαλείο/ερωτηματολόγιο Trust Index© για την αποτύπωση των απόψεων των εργαζομένων και τη διαδικασία Culture Audit© για την αξιολόγηση των εταιρικών πρακτικών.
Tο Great Place to Work® πέρα από την έρευνα Best Workplaces, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όσες εταιρείες επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

Το μοντέλο αξιολόγησης του Great Place to Work®
Το εργαλείο διαγνωστικής έρευνας Great Place To Work® Trust Index© έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αποτιμήσει την άποψη των εργαζομένων σχετικά με την ποιότητα των εργασιακών σχέσεων, με τη διοίκηση, τη δουλειά τους και τους άλλους εργαζόμενους. Οι ερωτήσεις, προστατευμένες από copyright, βασίζονται σε εκτενείς συνεντεύξεις εργαζομένων που πραγματοποιούνται και επαληθεύονται συνεχώς τα τελευταία 40 χρόνια.
Η αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος διενεργείται οποιαδήποτε στιγµή µέσα στη χρονιά, µε ένα µελετηµένο ερωτηµατολόγιο (Trust Index©) µε 60 βασικές κλειστές ερωτήσεις και 2 ανοικτές (ελεύθερου σχολιασμού), το οποίο διερευνά τις 5 διαστάσεις τις οποίες το Great Place to Work® θεωρεί σηµαντικές για κάθε εργασιακό περιβάλλον: Αξιοπιστία, Σεβασµός, Δικαιοσύνη, Υπερηφάνεια, Συντροφικότητα.
Σημειώνεται ότι το ερωτηµατολόγιο απευθύνεται στο σύνολο των εργαζοµένων µιας επιχείρησης, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν ανώνυµα και εµπιστευτικά και να το επιστρέψουν απευθείας στο Great Place to Work®.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ειρήνη Παγανοπούλου, HR Director Eλλάδος & Κύπρου, Pfizer Hellas: “Καινοτομούμε καθημερινά επενδύοντας στους ανθρώπους μας”
Σε μια πολύ δύσκολη χρονιά γεμάτη προκλήσεις, η Pfizer Hellas απέδειξε για μια ακόμα φορά τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα. Όχι μόνο γιατί συνεχίσαμε με πάθος να κάνουμε πράξη τον εταιρικό μας σκοπό «Καινοτομούμε για να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών», αλλά και γιατί εντείναμε την φροντίδα προς τους εργαζόμενούς μας. Έτσι, με εφαλτήριο την ταχύτητα για προσαρμογή σε μια νέα εργασιακή καθημερινότητα, κατανοήσαμε άμεσα τις ανάγκες των συναδέλφων μέσα από μια αμφίδρομη και ειλικρινή επικοινωνία και καταφέραμε να διασφαλίσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που συνεχίζει απρόσκοπτα να εμπνέει και να στηρίζει έμπρακτα, ακόμα και μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Για τον λόγο αυτό, διευρύναμε την ευέλικτη εργασία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εντάξαμε νέα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητά μας, ώστε να την κάνουμε πιο εύκολη και πιο αποδοτική. Και βέβαια δεν σταματήσαμε να εκπαιδεύουμε συστηματικά τους ανθρώπους μας, βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους, ενώ συνεχίσαμε να προσφέρουμε ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Στην Pfizer είμαστε περήφανοι που, στα 60 χρόνια παρουσίας μας στην Ελλάδα, συνεχίζουμε να καλλιεργούμε μια εταιρική κουλτούρα για την οποία είμαστε καθημερινά περήφανοι. Μια κουλτούρα που δίνει αξία σε ό,τι κάνουμε, αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, επενδύει στην προσωπικότητα του κάθε εργαζόμενου, σέβεται την ποικιλία απόψεων και εμπειριών, αναζητώντας διαρκώς την πρωτοπορία και την καινοτομία σε κάθε δραστηριότητά μας. Είναι μεγάλη τιμή για την εταιρεία μας που οι συνάδελφοι έφεραν τη Pfizer Hellas στην κορυφή των Best Workplaces Hellas 2021, και μας ανέδειξαν ως το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην κατηγορία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη διάκριση αυτή, αλλά πολύ περισσότερο είμαστε περήφανοι για όλους τους εργαζόμενους της Pfizer Hellas!

 

Βασιλική Αναγνώστου, Γενική Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Epsilon Net: “Ασφάλεια και ανάπτυξη σε μια χρονιά-πρόκληση”
Η βράβευσή μας για 7η συνεχόμενη χρονιά, στις πρώτες θέσεις των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, σε μια χρονιά-πρόκληση για όλους μας σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, μας κάνει για ακόμη μία φορά υπερήφανους. Στην οικογένεια της Epsilon Net το πρωταρχικό μας μέλημα ήταν, είναι και θα είναι οι άνθρωποί μας. Έχουμε χτίσει δεσμούς και σχέσεις εμπιστοσύνης, σχεδιάζουμε το μέλλον μας με αισιοδοξία, πάθος και χαμόγελα.

Στη χρονιά που πέρασε κρατήσαμε τις αποστάσεις, αλλά μοιραστήκαμε τις συναντήσεις, τα γέλια, τους προβληματισμούς μας, τα σχέδια και τις αγωνίες μας μέσα από τον υπολογιστή μας! Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, παραμείναμε όλοι ενωμένοι και με σεβασμό, θέληση και αισιοδοξία πετύχαμε πολύ σημαντικούς στόχους για την ιστορία της Epsilon Net. Καταφέραμε να ξεχωρίσουμε για τα προϊόντα και την ποιότητα των υπηρεσιών μας και μεγαλώσαμε την οικογένειά μας, προσφέροντας σε ακόμη περισσότερους εργαζόμενους τη συμμετοχή τους στο μεγάλο μας όραμα. Η επιτυχία μας πηγάζει από τους ίδιους τους ανθρώπους μας που καθημερινά μας κάνουν υπερήφανους. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Με σύνθημα το #apartbutstilltogether και το χαμόγελό μας, συνεχίζουμε αδιάκοπα να δημιουργούμε και να ανταποδίδουμε στο κοινωνικό σύνολο την εμπιστοσύνη που μας έχει χαρίσει.

Αλεξάνδρα Λόη, HR Director, Kaizen Gaming: “Δημιουργώντας ευκαιρίες σε ένα καινοτόμο εργασιακό προορισμό”
Η ένταξη της Kaizen Gaming στη λίστα Best Workplaces 2021 αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τη στρατηγική μας προτεραιότητα απέναντι στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Στην Kaizen Gaming όλα ξεκινούν και τελειώνουν από την ίδια τη δύναμη της ομάδας και η διάκριση αυτή αποτελεί μια από τις πιο σπουδαίες στιγμές της ιστορίας μας, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη περίοδο όπου η πανδημία μας επέβαλε πολλούς περιορισμούς και άλλαξε αιφνίδια τους τρόπους με τους οποίους είχαμε μάθει να λειτουργούμε.

Καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις συνεχείς προκλήσεις επιστρατεύοντας καινοτόμες πρακτικές για να στηρίξουμε στην πράξη τους 850 και πλέον Kaizeners. Και αυτό για εμάς ήταν μια σπουδαία νίκη. Εάν αυτή η κρίση μας έμαθε κάτι ακόμη για τον τρόπο που έχουμε μάθει να δουλεύουμε, είναι ότι πράγματι, η συνεχής επένδυση και ο ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός της διοίκησης αποδείχθηκαν εξαιρετικά πολύτιμες αξίες, διατηρώντας την παραγωγικότητα και την ελευθερία όλων μας για να μπορούμε να διεκδικούμε τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας, ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες των ταλαντούχων ανθρώπων μας.

Είμαστε υπερήφανοι για τη βράβευσή μας ως Best Place to Work. Μια βράβευση που στηρίχθηκε στην ψήφο εμπιστοσύνης των ανθρώπων μας. Ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους τους Kaizeners, οι οποίοι μας έφεραν στην 6η θέση στην κατηγορία «πάνω από 250 εργαζόμενοι» και στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών εταιρειών με περισσότερα από 500 άτομα. Και φυσικά, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε ευκαιρίες σε έναν ασφαλή εργασιακό προορισμό όπου θέλει κανείς να ανήκει, να μεγαλώνει και να δίνει ζωή στα όνειρά του!

Μαρίνα Βέργου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Groupama Ασφαλιστική: “Είμαστε υπερήφανοι, συνεχίζουμε την προσπάθεια και αναγνωρίζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά”
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Groupama Ασφαλιστική βραβεύεται από το Great Place to Work ως μία από τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, γεγονός που αποτελεί πολύ σημαντική διάκριση για εμάς. Οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας και οι προτεραιότητες ψηφιακού μετασχηματισμού συμβαδίζουν με φιλόδοξα προγράμματα ανάπτυξης, εκπαίδευσης και υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού και κινητοποιούν κάθε εργαζόμενο για ενεργή συμμετοχή, δέσμευση και συνεχή αυτοβελτίωση.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι καθώς η φετινή διάκριση επιτεύχθηκε σε πρωτόγνωρες παγκόσμιες συνθήκες λόγω του Covid-19, όπου δοκιμασμένες «συνταγές» επιτυχίας αμφισβητήθηκαν και αναδείχθηκαν νέες προκλήσεις και ανάγκες – τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Οι εργαζόμενοί μας αναγνώρισαν και πίστωσαν θετικά όλες τις πρωτοβουλίες και ενέργειες που αναλάβαμε, έχοντας πάντα ως βασικά κριτήρια αποφάσεων: την υγεία (σωματική και ψυχική), την ασφάλεια και τη διασφάλιση της εργασίας όλων, δηλαδή ένα αμιγώς ανθρωποκεντρικό οικοσύστημα.

Συνεχίζουμε να παρέχουμε ευκαιρίες καριέρας εντός της εταιρείας μας, αλλά και στον Όμιλο ή τις θυγατρικές του, προκλήσεις, με συμμετοχές σε φιλόδοξα projects, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέργειες με ακαδημαϊκά ιδρύματα και εξειδικευμένες πιστοποιήσεις. Ανάμεσα σε άλλα, προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ανταγωνιστικές αποδοχές και ουσιαστικές, ποικίλες παροχές για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Στη μακρόχρονη επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μας, οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και παράλληλα το ελιξίριο νεότητας και αειθαλούς προόδου που τη χαρακτηρίζει.

Θωμάς Χρήστου, Διευθυντής Ανθρώπινων Πόρων, Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.: “10 χρόνια διακρίσεων, 45 χρόνια κοινής πορείας”
Δέκα συναπτά χρόνια βραβεύσεων ως ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στον θεσμό των Best Workplaces και η χαρά μας είναι απερίγραπτη. Κάθε χρόνο, οι προσπάθειες μας εντείνονται με στόχο και σκοπό να εξασφαλίσουμε για τους ανθρώπους μας ένα ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο ποιοτικό και κυρίως ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Πάντα, με φάρο τον σεβασμό προς τον εργαζόμενο και τις ανάγκες του και με τις ίδιες σταθερές αξίες που κρατούν τη σχέση μας ζωντανή και τα θεμέλια γερά. Σαράντα πέντε χρόνια κοινής πορείας. Στο μεγάλο αυτό ταξίδι υπήρξαν πολλοί συνοδοιπόροι.

Κάποιοι ανέβηκαν και κατέβηκαν στη διαδρομή, πολλοί ωστόσο μπήκαν από νωρίς και στάθηκαν στο πλευρό μας μέχρι το τέλος της σταδιοδρομίας τους, άλλοι μεγάλωσαν μαζί με την εταιρεία και είναι ακόμα μέχρι σήμερα κοντά μας και άλλοι ήρθαν πρόσφατα και μας στήριξαν στα δύσκολα. Και το ταξίδι συνεχίζεται με χαρές, επιτυχίες, απρόοπτα, ίσως και δυσκολίες, αλλά με μεγαλύτερες προοπτικές και μονοπάτια ανάπτυξης τόσο για τους ίδιους τους εργαζομένους μας, όσο και για τους μελλοντικούς, καθώς η εταιρεία αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και μετασχηματίζεται.

Από την πλευρά μας, υποσχόμαστε πως θα συνεχίσουμε δυναμικά τις ενέργειές μας για ένα ποιοτικό περιβάλλον εργασίας. Και όπως ακριβώς κάνει μια οικογένεια για τα μέλη της, έτσι και εμείς είμαστε και θα είμαστε εδώ για τους ανθρώπους μας, ώστε να διατηρούμε τη σχέση μας δυνατή και αναλλοίωτη στον χρόνο.

Θάλεια Ανδριοπούλου, Global HR BP & HR Manager Atos Greece Global Diversity Spoc Atos Ελλάδος: “Οι άνθρωποί μας οδηγούν το μέλλον μας”
Η ανάδειξή μας μεταξύ των Best Workplaces αποτελεί την επιβεβαίωση της προσπάθειάς μας όλα αυτά τα χρόνια για τη διαμόρφωση μιας εταιρικής κουτλούρας που τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Μιας κουλτούρας κατά των διακρίσεων, με έμφαση στις κοινωνικές αξίες, την ποικιλομορφία και την ένταξη. Γνώμονά μας αποτέλεσε και αποτελεί η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων μας, επενδύοντας στην εκπλήρωση των ατομικών τους φιλοδοξιών, με σεβασμό πάντοτε στις ανάγκες τους.

Προσφέρουμε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και ένα ανοιχτό περιβάλλον επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων, με κίνητρο την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη συνεργασία και την καινοτόμα σκέψη. Όλα αυτά, μένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας για προϊόντα υψηλής ποιότητας και με διαρκή συνεισφορά στην τεχνολογική κοινότητα, προσφέροντας καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και πατέντες. Βασική μας θέση αποτελεί ότι η εταιρεία συνιστά ζωντανό οργανισμό της κοινωνίας και μεμονωμένα μπορεί να φέρει την αλλαγή.
H δεύτερη κατά σειρά πιστοποίησή μας ως Great Place to Work καθώς και η ανάδειξή μας στα Top 10 Best Workplaces για το 2020, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση είναι αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας μας και σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων, συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας.


Ιάκωβος Μιχαλίτσης, Γενικός Δ/ντής BAUSCH Health Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας: “Η κατάκτηση της κορυφής κρίνεται στη Δύναμη της Ομάδας”

Κανένα όνειρο δεν είναι ακατόρθωτο! Ξεκινώντας πριν από 4 χρόνια, είχαμε συνδεσμευτεί ότι το ταξίδι έχει σημασία. Μετά την 11η θέση και μετά από δύο αλλεπάλληλες διακρίσεις στην 4η και 2η θέση αυτού του θεσμού, η φετινή κατάκτηση της 1η θέσης, στην κατηγορία μας, είναι ένα μοναδικό, για εμάς, γεγονός, που δικαιώνει την μεταξύ μας δέσμευση και την πεποίθηση ότι η κατάκτηση της κορυφής κρίνεται στη Δύναμη της Ομάδας. Η 1η θέση είναι ένα ακόμα σημείο σε αυτό το ταξίδι! Αφιερώνουμε αυτήν την χαρούμενη στιγμή, αποκλειστικά στους εργαζόμενους της BAUSCH Health Ελλάδας. Ειδικά τώρα, μετά από έναν χρόνο ακόμα πιο δύσκολης πορείας μέσα στην πανδημία, όπου οι άνθρωποί μας κατάφεραν να επιτύχουν σε πρωτόγνωρες συνθήκες και να ξεπεράσουν τις αντιξοότητες που έφερε στη ζωή μας η εποχή Covid-19.

Αυτό που πραγματικά συμβαίνει στην BAUSCH Health Ελλάδας είναι ότι έχουμε πάθος και αγάπη για αυτό που κάνουμε και αφοσίωση και εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο. Σεβασμός, δικαιοσύνη, ουσιαστικό ενδιαφέρον, ανοικτή επικοινωνία, συμπερίληψη στις αποφάσεις και συναδελφικότητα είναι για εμάς τρόπος ζωής. Διανύοντας το 2021, την 1η χρoνιά μιας νέας δεκαετίας, η δική μας παρουσία στην 1η θέση των Bestworkplaces® 2021 σηματοδοτεί ένα νέο σημείο ισορροπίας, εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας και ένα νέο υπερήφανο ξεκίνημα, στο οποίο οι άνθρωποί μας θα είναι πάντα το κίνητρό μας και η έμπνευσή μας!

Vitalii Kochenko, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, British American Tobacco Hellas: “Στήριξη των εργαζομένων και της ελληνικής οικονομίας για ένα Καλύτερο Αύριο”
Σκοπός της ΒΑΤ είναι να δημιουργήσει μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητά της ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow), για τους ενήλικες καταναλωτές, για την κοινωνία και για τους ανθρώπους της εταιρείας. Μέσα στο πρωτόγνωρο για όλους εργασιακό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο χρόνο, θεωρούμε πως η στήριξη και η δημιουργία ενός πλαισίου ασφάλειας για τους εργαζομένους αποτελεί ευθύνη μας. Ανταποκρινόμενη στην πρόκληση, η ΒΑΤ Hellas ήταν μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που υιοθέτησαν πρόγραμμα ευέλικτης τηλε-εργασίας «Smart Working» χωρίς καμία αλλαγή στις παροχές και στα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς και ειδικό πρόγραμμα «Safe Working» για την ασφαλή εργασία την εποχή του κορωνοϊού, μεριμνώντας τόσο για τους εργαζόμενους γραφείου όσο και για τις ομάδες πωλήσεων. Ταυτόχρονα η εταιρεία, επινόησε δημιουργικούς τρόπους ώστε να εξακολουθήσει να γιορτάζει τις επιτυχίες της και να προάγει ένα ανθρώπινο κλίμα συναδελφικότητας ακόμη και από απόσταση.

Για το 2021, η ΒΑΤ συνεχίζει να προσφέρει σημαντικές παροχές και αυξήσεις μισθών στους εργαζομένους της, καθώς και σύγχρονα προγράμματα εκπαιδεύσεων, επενδύοντας σημαντικά στους ανθρώπους της. Παράλληλα, η BAT στην Ελλάδα συνεχίζει να ενισχύει την εργασία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και να επενδύει στην ελληνική οικονομία μέσα από σημαντικές κινήσεις με άξονα την τεχνολογία του θερμαινόμενου προϊόντος καπνού glo και του προϊόντος ατμίσματος Vuse.

Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Manpower: “Βαθιά πίστη και σεβασμός στους Ανθρώπους μας”
Η προσήλωση και το υψηλό αίσθημα της ManpowerGroup Ελλάδας για αναγνώριση των Ταλέντων του δυναμικού της, αποτελεί το πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δικαιώνοντας τη διάκριση στην 4η θέση στην κατηγορία Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον Μεσαίων Επιχειρήσεων. Οι θετικές απόψεις των Ανθρώπων μας για το ομαδικό πνεύμα, την αξιοπιστία και δικαιοσύνη που κυριαρχούν σήμερα στον οργανισμό μας, επιβεβαιώνουν ότι οι προσπάθειες μας είναι στη σωστή κατεύθυνση ορίζοντας και την αυριανή επιτυχή πορεία μας.

Αξιοσημείωτο παραμένει ότι παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας COVID-19, ο στόχος μας επιτεύχθηκε, καθώς συνεχίσαμε πιστά να επενδύουμε και να υποστηρίζουμε τους Ανθρώπους μας όχι μόνο με τα απαραίτητα εργαλεία για να διευκολυνθεί η εργασία τους αλλά και στηρίζοντας τις ευρύτερες ανάγκες τους, γεγονός που προσδίδει επιπρόσθετη αξία σε αυτή τη διάκριση μας. Παρά τις συνθήκες, ως ομάδα προχωρήσαμε δυναμικά, εξελίσσοντας ακόμη περισσότερο το εργασιακό μας περιβάλλον, με γνώμονα τον υψηλό δείκτη εμπιστοσύνης των εργαζομένων στις δράσεις μας.

Θέλω να συγχαρώ όλους τους εργαζόμενους μας και να τους αφιερώσω την διάκρισή μας καθώς είναι εκείνοι που καθημερινά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους με επαγγελματισμό, συνέπεια και δέσμευση για να οδηγήσουν την Εταιρεία μας στην κορυφή. Τις αξίες του ομίλου μας οι οποίες συνοψίζονται μέσα από το τρίπτυχο ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΓΝΩΣΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να ακολουθούμε ως πυξίδα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Γεώργιος Φαίδων Καλομοίρης, Γενικός Διευθυντής, TAKEDA Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας: “Ένα ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον”
Η Takeda είναι μια από τις 10 μεγαλύτερες Φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως με μια μοναδική, ιδιαίτερη ιαπωνική κουλτούρα και πλούσια ιστορία! Ένα μεγάλο ταξίδι ετών που βασίστηκε στις αρχές της εντιμότητας, της δικαιοσύνης, της ειλικρίνειας και της επιμονής. Αυτή είναι η φιλοσοφία του “Takeda-ism”, που διέπει κάθε δραστηριότητα της εταιρείας εδώ και δυόμιση αιώνες. Πρόκειται για αρχές που εφαρμόζουμε πρωτίστως όλοι εμείς στην Takeda και που χαρακτηρίζουν τη σχέση της εταιρείας με τους ανθρώπους της, τους επαγγελματίες υγείας αλλά και τους ασθενείς. Προκειμένου να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας, να προσφέρουμε καλύτερη ζωή σε όλους τους ασθενείς, θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε οι άνθρωποί μας να είναι σε θέση να αποδίδουν πάντα στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Και γνωρίζουμε ότι για να γίνει πράξη αυτό, πρέπει να φροντίζουμε ώστε να τους προσφέρουμε τα καλύτερα εργαλεία και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και την απαραίτητη στήριξη προκειμένου να τους εμπνέουμε συνεχώς και να τους ενθαρρύνουμε στο απαιτητικό έργο τους. Στην Takeda Hellas, είμαστε μια οικογένεια χαρισματικών ανθρώπων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεξιότητες που εργαζόμαστε για έναν κοινό σκοπό και ένα κοινό όραμα, έχοντας στη διάθεσή μας ότι καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία και με μια πραγματικά σπάνια εταιρική κουλτούρα που βάζει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του πάνω απ’ όλα. Η 5η θέση στον φετινό διαγωνισμό αποτελεί για εμάς πέραν από αναγνώριση και πρόκληση. Πρόκληση για να πετύχουμε ακόμη καλύτερη επίδοση και να στοχεύσουμε για την πρωτιά τα επόμενα χρόνια. Το ταξίδι αυτό συνεχίζεται…

Πένυ Ρέτσα, Market Access & External Relations Director, AbbVie: “Στην AbbVie είμαστε μία ομάδα, με έναν προορισμό, τον άνθρωπο”
«Στην AbbVie είμαστε μία ομάδα, με έναν προορισμό, τον άνθρωπο, την υγεία του και την καλύτερη ποιότητα της ζωής του. Είναι αδιαπραγμάτευτη αξία μα να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να μεταμορφώνουμε τη ζωή των ανθρώπων και να εμπνέουμε ελπίδα στους ασθενείς και στις οικογένειές τους, στους εργαζομένους μας. Ενεργούμε με ακεραιότητα και προωθούμε την καινοτομία σε κάθε δραστηριότητά μας για να αντιμετωπίζουμε ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών, ανακαλύπτοντας νέες θεραπευτικές επιλογές. Παράλληλα, αντιμετωπίζουμε όλους τους συνεργάτες μας ισότιμα, με αξιοπρέπεια, ενώ σεβόμαστε κάθε διαφορετικό υπόβαθρο. Για εμάς έχει σημασία οι συνάδελφοί μας να μπορούν να είναι ο εαυτός τους στον χώρο εργασίας και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Διασφαλίζουμε ώστε ο καθένας να αισθάνεται ότι αναγνωρίζεται η αξία του και ότι έχει ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης.

Φροντίζουμε να εξαλείφουμε φαινόμενα διακρίσεων ή αποκλεισμού από τη λήψη αποφάσεων. Θέλουμε όλοι να νιώθουν ασφάλεια και ελευθερία να εκφράζονται, να ωριμάζουν και να γίνονται καθημερινά η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Όλα αυτά μας κάνουν περήφανους και μας χαρίζουν ουσιαστικές επιτυχίες. Φέτος, για έβδομη συνεχή χρονιά βρισκόμαστε ανάμεσα στις 10 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.

Η 7η θέση στην κατηγορία μας στον διαγωνισμό Great Place to Work αποτελεί σημαντική διάκριση αλλά και ευθύνη γιατί έρχεται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, λόγω της πανδημίας. Αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους της AbbVie οι οποίοι με την ψήφο τους αποδεικνύουν ότι το πάθος τους για τη δουλειά και η δύναμή τους είναι αυτή που μας εξελίσσει και μας οδηγεί στη νέα εποχή».

Κωνσταντίνα Σαββοπούλου, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, Siemens Healthineers Ελλάδος: “Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους μας, πιστεύουμε στις δυνατότητές τους!”
H διάκριση που λάβαμε και η μεγάλη τιμή να ανήκουμε στη δεκάδα των Best Workplaces στην Ελλάδα στην κατηγορία επιχειρήσεων 50-250 εργαζόμενοι, αποτελεί για εμάς μια μεγάλη επιτυχία που όμως δεν ήρθε τυχαία αλλά ως αποτέλεσμα στοχευμένων ενεργειών που έγιναν στα πλαίσια δημιουργίας μιας νέας κουλτούρας, της κουλτούρας της Siemens Healthineers! Μέσα από πράξεις και συμπεριφορές, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους μας και να λάβουμε την επιβράβευσή τους, κάτι που μας γεμίζει με υπερηφάνεια αλλά και έντονο αίσθημα ευθύνης.
Η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να αισθάνεται ασφαλής και ικανοποιημένος εν αποτελεί εύκολο εγχείρημα αλλά μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί μέσα από πρακτικές και πολιτικές που ευνοούν την ανάπτυξη εμπιστοσύνης & του εποικοδομητικού διαλόγου σε συνδυασμό πάντα με ένα δίκαιο σύστημα αμοιβών και ευέλικτων παροχών. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα για ακόμα μια φορά να αφιερώσω την σημαντική αυτή διάκριση στους ανθρώπους μας που μας εμπιστεύτηκαν αλλά και στην κοινή μας προσπάθειά να αξιοποιήσουμε το αποτέλεσμα της διάκρισης εξελίσσοντας και διαμορφώνοντας διαρκώς το εργασιακό μας περιβάλλον με γνώμονα την κουλτούρα και τις εταιρικές αρχές μας.