doValue Greece: Πιλοτικό σύστημα τηλεργασίας για όλο το 2023

Η doValue Greece, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, υιοθετεί σύστημα τηλεργασίας σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας έως το τέλος του 2023 με δυνατότητα χρονικής επέκτασης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους, «εφόσον  η φύση της εργασίας τους επιτρέπει την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και η συμμετοχή σε αυτό είναι οικειοθελής».

Κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας, τηρείται απαρεγκλίτως, το συμφωνημένο ωράριο εργασίας, ενώ οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα, διαθέτοντας τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια οφέλη με τους εργαζόμενους εντός της εταιρείας, ιδίως σε σχέση με τον όγκο εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης, τις επιβραβεύσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην εταιρεία, την κατάρτιση και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η εταιρεία διαθέτει στον εργαζόμενο τον αναγκαίο εξοπλισμό για την παροχή τηλεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να παρέχει από μία έως δύο εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας την εργασία του εξ αποστάσεως με τηλεργασία από την κύρια κατοικία του, κατά το σύνηθες ωράριό του και τις λοιπές εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας κανονικά εργάζεται με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, δηλώνονται στην Εργάνη.

Enel Green Power: Σειρά πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Χρονιάς Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης

Ως Χρονιά Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης όρισε τη σεζόν 2022-2023 η Enel Green Power Hellas, υλοποιώντας σειρά πρωτοβουλιών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία τον Ιούνιο του 2022 υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας και υλοποίησε το πρόγραμμα Break the Stigma, το οποίο αποτελείται από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας.

Η πρωτοβουλία αυτή, μάλιστα, διακρίθηκε με Χρυσό βραβείο στα HR Awards 2022, ενώ αντίστοιχη διάκριση έλαβε και η Σχολή Γονέων, μέσω της οποίας η εταιρεία στέκεται δίπλα στους εργαζομένους της, υποστηρίζοντάς τους τόσο στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και χρόνου με την οικογένεια, όσο και στον ρόλο τους ως γονείς.

Επιπλέον, διοργανώθηκε θεατρική παράσταση για τη Μοναδικότητα, βασισμένη στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη της LGBTQ κοινότητας στο περιβάλλον εργασίας και την καθημερινότητα τους, ενώ από το 2021 η εταιρεία υποστηρίζει τον αθλητή επιτραπέζιας αντισφαίρισης ΑμεΑ, Γιώργο Μουχθή, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα «Valuable 500».

Επίσης, διοργανώθηκε σεμινάριο με θέμα «Αόρατη Αναπηρία: Φάσμα Αυτισμού» ενώ εργαζόμενοι του Ομίλου από όλον τον κόσμο συμμετείχαν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Τέλος, για την Ημέρα της Γυναίκας, η εταιρεία υποδέχθηκε στα κεντρικά της γραφεία τις Γεωργία Καλτσή, Πέγκυ Τσουροπλή και Φίλια Μητρομάρα, ενώ στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη, επωφελούμενες από την «Εξέλιξη Ζωής», ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και συζήτησαν με στελέχη και γυναίκες μηχανικούς της εταιρείας για τις ευρείες επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρει ο τομέας της ενέργειας και τεχνολογίας, και την άρση των εμποδίων για τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στον κλάδο.

ΑΑΔΕ: Ποιες παροχές προς τους εργαζόμενους εξαιρούνται από τη φορολόγηση

Με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να έχει πάρει παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει στους εργαζόμενους τις εξαιρέσεις φορολόγησης των παροχών που λαμβάνουν από τις εταιρείες στις οποίες απασχολούνται. Έτσι, οι παροχές είτε σε χρήμα, είτε σε είδος (εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, μετοχές, επιδόματα για πληρωμή ιδιωτικών σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών κ.α.) φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, πλην αυτών που ρητά εξαιρούνται από τον νόμο. Πάντως, οι παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του, εφόσον η συνολική αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος με εξαίρεση την παραχώρηση αυτοκινήτου, τα δάνεια, τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και την παραχώρηση κατοικίας, για τις οποίες δεν υφίσταται περιορισμός όσον αφορά στην αξία αυτών. Μεταξύ των παροχών που εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία περιλαμβάνονται:

1. Η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη.

2. Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/ χλμ., εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά.

3. Η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, όταν αυτές είναι ονομαστικές και ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζομένους.

4. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

5. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

6. Η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς.

7. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. και με λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα.

8. Το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

ΕΥ Ελλάδας: Στηρίζει το CyberSecurity Women’s Academy

Η ΕΥ Ελλάδας θα στηρίξει πρώτη το CyberSecurity Women’s Academy, μία νέα ακαδημία κυβερνοασφάλειας για γυναίκες που ξεκίνησε πιλοτικά η Microsoft και αναπτύσσει μέσω συνεργατών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στόχος της ακαδημίας είναι η υποστήριξη των γυναικών, ώστε να εξελίξουν τις τεχνικές δεξιότητές τους πιστοποιούμενες από τη Microsoft, να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να εκκινήσουν την καριέρα τους στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της κυβερνοασφάλειας.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια των δράσεων της ΕΥ Ελλάδος για την ενίσχυση της ίσης αντιπροσώπευσης των γυναικών και του ρόλου τους στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και της τεχνολογίας γενικότερα, όπου παραδοσιακά υποεκπροσωπούνται. Σε απόλυτη σύμπλευση με τη συνεχόμενη προσπάθεια της Microsoft στην ίδια κατεύθυνση, αποτελεί μέρος της δέσμευσής της μέσω του GRforGrowth για την εκπαίδευση και πιστοποίηση σε ψηφιακές δεξιότητες 100.000 πολιτών μέχρι το 2025» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΕΥ Ελλάδος

Το πρόγραμμα, το οποίο παρέχεται δωρεάν από την ΕΥ Ελλάδος με τη συνεργασία της Micro.soft και της Infolab, ξεκίνησε τον Απρίλιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, με την εκπαίδευση γυναικών σε πέντε τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft. Σημειώνεται δε, ότι οι επαγγελματίες που παρακολουθούν την ακαδημία, επελέγησαν έπειτα από διαδικασία αξιολόγησης 131 υποψηφίων.

Το EY & Microsoft Women Cybersecurity Academy, έρχεται σε συνέχεια παλαιότερων δράσεων, όπως το πρόγραμμα ReGeneration Academy for Women in Data Engineering powered by EY, που διοργανώθηκε το 2021-2022 σε συνεργασία με το ReGeneration. Το πρόγραμμα απευθυνόταν αποκλειστικά σε νέες πτυχιούχους, παρέχοντας εξειδικευμένη εκπαίδευση 100 ωρών στον κλάδο της επιστήμης των δεδομένων (data science). Μετά την ολοκλήρωσή του, 20 γυναίκες απόφοιτοι του προγράμματος προσελήφθησαν από την ΕΥ Ελλάδος και εντάχθηκαν στις ομάδες της.

Praktiker Hellas: Σειρά βραβεύσεων για το ανθρώπινο δυναμικό της

Η Praktiker Hellas πραγματοποίησε σειρά βραβεύσεων για το δυναμικό της, στο Step Up Event που διεξήχθη για 2η χρονιά στην Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, με τη συμμετοχή 180 εργαζομένων της εταιρείας πανελλαδικά. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των ανθρώπων της εταιρείας για τις αλλαγές που έχουν γίνει με επίκεντρο τον πελάτη και την καλύτερη εξυπηρέτησή του σε συστήματα, καταστήματα και επικοινωνία, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Έρευνας Πελάτη, από την Marketing Director, Μ. Σάντρι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο CEO της Praktiker Hellas, Δ. Γαλάνης αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Συμπερίληψης και Προσβασιμότητας «Σπίτι Ανοιχτό», το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Praktiker, η οποία από το 2022 προχώρησε σε αλλαγές στο σύνολο του δικτύου της, έτσι ώστε τα καταστήματα αλλά και η παροχή υπηρεσιών της να καταστούν φιλικά σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα.

«Οι άνθρωποι της εταιρείας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της προσπάθειας και συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα συμπερίληψης» ανέφερε ο ίδιος. Η εταιρεία προχώρησε παράλληλα στην απονομή των ακόλουθων ομαδικών βραβείων: Best Departments (3 βραβεία), Best Warehouse Department, Best Store, Dream Team  Υποστηρικτικών Γραφείων. Επιπλέον, δόθηκαν 19 ατομικά βραβεία: καλύτερου πωλητή (12 βραβεία), best cashier, best B2B agent, best contact agent, best team player κ.λπ. Σύμφωνα τέλος, με την ανακοίνωση της Praktiker Hellas, η εταιρεία επενδύει διαρκώς, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και ενέργειες (bonus, training κ.λπ.), στην προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων της.

Συνεργασία Metron και IEK ΑΚΜΗ

Σε μια εκπαιδευτική συνεργασία προχώρησαν η Metron AE και το ΙΕΚ Ακμή, με στόχο την υψηλή κατάρτιση των σπουδαστών τεχνικών επαγγελμάτων στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων.

Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές υλοποιούν από κοινού ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης, το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα βιωματικής εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής αποκατάστασης των σπουδαστών και αποφοίτων του τομέα Τεχνικών Επαγγελμάτων, στο διευρυμένο δίκτυο συνεργατών της Metron.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του προσωπικού και των υλικοτεχνικών υποδομών της εταιρείας για την περαιτέρω εξειδίκευση των καταρτιζόμενων, με στόχο την εκπαίδευση σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον παραγωγής ανελκυστήρων, ενώ μέρος της συνεργασίας στοχεύει στην απορρόφηση των σπουδαστών και αποφοίτων για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση στο συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο του ανελκυστήρα.

Τέλος, προβλέπεται η παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού από τη Metron Α.Ε. για την εξειδίκευση των σπουδαστών και εντός των εγκαταστάσεων του ΙΕΚ Ακμή, πάνω σε όλες τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις του επαγγέλματος.

Συνεργασία NN και Treasure Lab

Με την ομάδα της Treasure Lab συνεργάζονται, από τον Δεκέμβριο και μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο, τα 13 διευθυντικά στελέχη του ΙΤ της NN, στο πλαίσιο ενός πολυδιάστατου προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει 3 Team workshops και 3 Executive coaching sessions, σχεδιασμένα για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας.

Τα εν λόγω workshops αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο για τη δοκιμή νέων εργαλείων και την εξάσκηση νέων δεξιοτήτων, ενώ τα coaching sessions δίνουν την ευκαιρία να συζητηθούν οφέλη και δυσκολίες, αλλά και να γίνει αναστοχασμός, ενώ και τα δύο μαζί αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για την ανάπτυξη Ηγεσίας. Ειδικότερα, τα workshops της ΝΝ εστιάστηκαν σε 3 θεμελιώδη θέματα: την ταυτότητα του Ηγέτη, τη θετική επικοινωνία και ανατροφοδότηση, την ανάθεση, την εμπιστοσύνη και την ψυχολογική ασφάλεια.

Παράλληλα, τα coaching sessions υποστηρίζουν κάθε ηγέτη που συμμετέχει στο πρόγραμμα, προκειμένου να εργαστεί πάνω στο προσωπικό του όραμα και στόχους, να εφαρμόσει νέες γνώσεις, να παρακολουθεί την πρόοδο και να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις.

«Tέτοια προγράμματα που συνδυάζουν πληθώρα εργαλείων και μεθόδων με το ομαδικό στοιχείο των workshops, αλλά και με την εξατομικευμένη συνεργασία που περιέχεται στο coaching αποδίδουν πολλαπλά οφέλη στους συμμετέχοντες. Όχι μόνο κερδίζουν σε γνώσεις, εργαλεία και πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα, αλλά κυρίως εστιάζουν σε δικά τους χαρακτηριστικά και ικανότητες τις οποίες αναπτύσσουν» αναφέρει η Κρύστα Τζελέπη, Founder & Managing Partner της Treasure Lab PC.

«Brave in – Επιστροφή στην Παραγωγικότητα» από την Τράπεζα Πειραιώς και την ΕΛΕΠΑΠ

Μέχρι τις 11 Ιουνίου πραγματοποιούνται οι δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Brave In-Επιστροφή στην παραγωγικότητα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL της Τράπεζας Πειραιώς, σε στρατηγική συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ, και απευθύνεται σε νέες και νέους, 18 έως και 35 ετών, στην Αττική, που έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη και επιθυμούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Το εν λόγω πρόγραμμα συνδυάζει την ολιστική νευροψυχολογική παρέμβαση με την επαγγελματική συμβουλευτική και την υποστήριξη της προσαρμογής στην εργασία των συμμετεχόντων, σε συνεργασία με τον εργοδότη. Βασικός στόχος είναι η ενδυνάμωση, η επαγγελματική κατάρτιση και η αποκατάσταση νέων μετά από εγκεφαλική βλάβη, καθώς και η συνεργασία με εργοδότες για την αποτελεσματική εργασιακή προσαρμογή τους.

Επισημαίνεται ότι η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 6 μήνες, με τη συμμετοχή να είναι δωρεάν, ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται από την εξειδικευμένη Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών της ΕΛΕΠΑΠ στην Αθήνα.

Τα 13 «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ, με 38.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Συνολικά 13 προγράμματα επιδότησης της εργασίας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες ανέργων και όλη την επικράτεια, με ποσοστά επιχορήγησης έως 100% και συνολική επιδότηση έως 17.000 ευρώ ανά θέση, υλοποιούνται αυτό το διάστημα, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Συγκεκριμένα, τη στιγμή αυτή, υπάρχουν 38.500 διαθέσιμες θέσεις στις εξής δράσεις:

1.     Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (π.χ. άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι άνω των 55 ετών κ.ά.). Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών για 12-24 μήνες, έως 16.800 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 8.500.

2.     Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 18 μήνες, έως 13.709 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 7.650.

3.     Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και στις γυναίκες, για την πρόσληψη ανέργων όλων των ηλικιών. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 15 μήνες, έως 12.264 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 5.000.

4.     Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με 100% επιδότηση. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό, με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, για επτά μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 5.000.

5.     Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία για άνεργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, με 100% επιδότηση. Η δράση απευθύνεται σε νέους που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών. Η επαγγελματική εμπειρία διαρκεί έξι μήνες (30 ώρες εβδομαδιαία) και η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 3.900.

6.     Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών. Η επιχορήγηση μισθού και εισφορών ανέρχεται σε 715 ευρώ μηνιαία για 15 μήνες, έως 8.580 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 3.000.

7.     Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου για την πρόσληψη ανέργων, πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 100% του μισθού και των εισφορών για διάστημα 12-18 μηνών, έως 16.794 ευρώ ανά θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 1.700.

8.     Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών για 12+12 μήνες, έως τα 750 ευρώ μηνιαία ανά ωφελούμενο. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 1.200.

9.     Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 30-66 ετών, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 70% του μισθού και των εισφορών για 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12, έως 17.170 ευρώ ανά θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 1.000.

10.   Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, στις λιγνιτικές περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, με 100% επιδότηση. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό, με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, για επτά μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 600.

11.   Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες, για άνεργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών. Η επιχορήγηση για τη δημιουργία νέας επιχείρησης ανέρχεται στα 14.800 ευρώ για 12 μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 450.

12.   Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, για άνεργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών. Η επιχορήγηση για τη δημιουργία νέας επιχείρησης ανέρχεται στα 14.800 ευρώ για 12 μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 300.

13.   Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών, στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας ‘Αννας της Εύβοιας, με 100% επιδότηση. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό, με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, για επτά μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 200.

ΔΥΠΑ: Νέα πλατφόρμα για βελτίωση του skills matching

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται τους προσεχείς μήνες στην επαγγελματική κατάρτιση, με στόχο την βελτίωση του skills matching, της αντιστοίχισης δηλαδή των δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι αλλαγές αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Εργασίας, τους προσεχείς μήνες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μια νέα πλατφόρμα matching, στην οποία ο άνεργος θα δημιουργήσει τον ατομικό του λογαριασμό, με το βιογραφικό και τις δεξιότητές του.

Τα στοιχεία θα είναι προσβάσιμα στους εργοδότες που αναζητούν προσωπικό ώστε να γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο το matching, αλλά και στους συμβούλους κατάρτισης της ΔΥΠΑ, οι οποίοι θα μπορούν να κατευθύνουν τους ανέργους στο είδος κατάρτισης που τους ταιριάζει και έχει ανάγκη η αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, οι πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης θα αξιολογούνται ως προς το ποσοστό των καταρτισθέντων που βρήκε δουλειά, το ποσοστό που πιστοποιήθηκε, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Ο πάροχος θα αξιολογείται από τους ίδιους τους καταρτισθέντες, αλλά και από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, ενώ για πρώτη φορά ορίζεται ότι το 30% του ποσού που δικαιούνται οι πάροχοι και οι καταρτιζόμενοι θα καταβάλλεται μόνο μετά την πιστοποίηση.

Η χώρα μας έχει δεσμευθεί προς την Ε.Ε. για την υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων, στο πλαίσιο 70 νέων έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 2,4 δισ. ευρώ.