Τιτάν: Αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στις νέες προσλήψεις κατά 21,2%

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξής για το 2022 δημοσίευσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, η οποία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 120 ετών παρουσίας στην εγχώρια βιομηχανία. Σύμφωνα με αυτήν, ο Όμιλος το 2022 υλοποίησε επενδύσεις ύψους 13,2 εκατ. ευρώ στα εργοστάσια τσιμέντου, με αποτέλεσμα τη μείωση των καθαρών ειδικών εκπομπών CO2 (Scope 1) κατά 19,1% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Παράλληλα, η Έκθεση επιβεβαιώνει την προσήλωση σε θέματα Ασφάλειας, με τον Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων (LTI) στους εργαζομένους να είναι μηδενικός, ενώ υλοποιήθηκαν δράσεις με έμφαση στην υγεία και την ευημερία τους.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση της συμμετοχής των γυναικών κατά 21,2% στις νέες προσλήψεις (σε σχέση με τα επίπεδα του 2020), με τη συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικούς ρόλους να αυξάνεται κατά 23,4% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2020), ενώ υλοποιηθήκαν 78 πρωτοβουλίες και δράσεις, με τη συμμετοχή 803 εθελοντών εργαζομένων, προς όφελος 750.000+ συμμετόχων στις περιοχές δραστηριότητας.

Τέλος, η εν λόγω έκθεση τονίζει τη συνεχή υποστήριξη των νέων στο πλαίσιο του Tιτάν Youth Matters, με πρωτοβουλίες για την κατάρτιση και την απασχολησιμότητά τους, ενώ η συνεργασία με τις ομάδες BEST (Board of European Students of Technology) συμπλήρωσε 10 χρόνια εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με πάνω από 1.600 συμμετέχοντες και 53.000 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Στην Rina η Ιωάννα Ευγενία Μπακούνη

Καθήκοντα Local HRM Greece, Cyprus & Malta, αλλά και European Cluster HR Operations Senior Advisor στην Rina ανέλαβε η Ιωάννα Ευγενία Μπακούνη.

Η Ι.Ε. Μπακούνη είναι κάτοχος MSC στο HR Management από το ΟΠΑ, ενώ στην επαγγελματική της πορεία έχει, μεταξύ άλλων, διατελέσει HR & Training Manager στην Epsilon Crew Management & Training, αλλά και HR & Quality Assurance Assistant στην Ocean Rig.

Υπουργείο Εργασίας: Τι προβλέπεται στη Οδηγία 2019/1152 της Ε.Ε. για την εργασία

To Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με ανακοίνωσή του διευκρινίζει ότι με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 – που προβλέπεται στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που αυτές τις ημέρες είναι προς διαβούλευση – επικαιροποιείται και εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο των ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο, αναφορικά με τους βασικούς όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας, «προκειμένου να διασφαλίζεται σε όλους τους εργαζομένους, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, ενιαίος και επαρκής βαθμός διαφάνειας και προβλεψιμότητας, όσον αφορά τους όρους εργασίας τους, με παράλληλη διατήρηση της εύλογης ευελιξίας στην άτυπη απασχόληση και στη μείωση των ανισοτήτων λόγω είδους σχέσης ή σύμβασης εργασίας».

Το Υπουργείο εκτιμά ότι έτσι διασφαλίζεται η υπεράσπιση συγκεκριμένων δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζεται ο κοινωνικός αποκλεισμός (social dumping) μέσω της διαμόρφωσης βασικών εργασιακών προτύπων (minimum rights) και της διασφάλισης της τήρησής τους, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Πάντα σύμφωνα με το Υπουργείο:

  1. Εξοπλίζεται κάθε εργαζόμενος με έγγραφη σύμβαση ή έστω με λεπτομερή έγγραφη ενημέρωση των βασικών όρων εργασίας του, εντός μίας (1) εβδομάδας από την πρόσληψη, αντί του 2μήνου που ίσχυε μέχρι σήμερα.  Έτσι, το αργότερο μία (1) εβδομάδα μετά από την πρόσληψη ο εργαζόμενος  μπορεί να επικαλεστεί επιτυχώς και να αποδείξει όλα τα δικαιώματά του.
  2. Αυξάνονται και συμπληρώνονται οι βασικοί όροι της σύμβασης που πρέπει να δίδονται στον εργαζόμενο εντός (μίας) 1 εβδομάδας από την πρόσληψη.
  3. Έτσι, πλέον, αν για παράδειγμα ο εργοδότης έχει υποσχεθεί στον εργαζόμενο κατάρτιση, αυτή πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση, για να μην μπορεί ο εργοδότης να ξεγελάσει τον εργαζόμενο. Το ίδιο ισχύει με τη δοκιμαστική περίοδο, ώστε να μην μπορεί ο εργοδότης να ισχυριστεί εκ των υστέρων ότι δήθεν  έδιωξε τον εργαζόμενο, επειδή απέτυχε στη δοκιμή, χωρίς να έχει συμφωνήσει δοκιμαστική περίοδο  μαζί του.
  4. Ομοίως πρέπει να αναφέρονται εγγράφως τυχόν συμφωνίες για απασχόληση σε βάρδιες και επίσης για το πώς πληρώνονται οι υπερωρίες και η εργασία το Σ/Κ (πράγματα που μέχρι σήμερα δεν χρειαζόταν να αναφέρονται), έτσι ώστε να μην αιφνιδιάζεται ο εργαζόμενος και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά του.
  5. Ακόμα κι αν πρόκειται για σύμβαση επί παραγγελία, αντίθετα προς ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, πλέον πρέπει να συμφωνούνται εγγράφως, μεταξύ άλλων, οι εγγυημένες αμειβόμενες ώρες, η αμοιβή τους, η αμοιβή της υπέρβασής τους και ο ελάχιστος χρόνος ειδοποίησης του εργαζομένου, έτσι ώστε να προστατεύονται κι αυτοί οι εργαζόμενοι από καταχρηστικές εργοδοτικές συμπεριφορές και να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.
  6. Αν πρόκειται για σύμβαση προσωρινής απασχόλησης, πρέπει πλέον να αναφέρεται όχι μόνον ο άμεσος εργοδότης αλλά και ο έμμεσος, έτσι ώστε να γνωρίζει ο εργαζόμενος ποιος πρόκειται να ωφεληθεί πραγματικά από την εργασία του.
  7. Τέλος, αντίθετα προς ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, πρέπει να αναφέρονται και ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης και κάθε σχετιζόμενη με την κοινωνική ασφάλιση παροχή του εργοδότη (π.χ. συνταξιοδοτικό πρόγραμμα), ώστε να διασφαλιστούν και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ώστε  να υποστηριχθεί περισσότερο η καταπολέμηση της ανασφάλιστης εργασίας.

ΕΥ: Kαριέρα «χωρίς σύνορα» προτιμούν οι εργαζόμενοι

Την έννοια της καριέρας «χωρίς σύνορα» φαίνεται να αγκαλιάζουν οι εργαζόμενοι, με το 93% να αναφέρει ότι η εργασία σε διεθνές επίπεδο μπορεί να «αλλάξει τη ζωή του». Αυτό δείχνει η πρόσφατη έρευνα της EY, 2023 Mobility Reimagined Survey, με δείγμα πάνω από 1.000 επαγγελματίες HR και mobility, αλλά και μετακινούμενων εργαζόμενων από 16 χώρες. Αναλυτικότερα, ως κορυφαίο όφελος από μια θέση εργασίας εκτός συνόρων καταγράφεται η «εμπειρία ζωής» και ακολουθούν η επαγγελματική εξέλιξη και η διαμόρφωση μίας διεθνούς νοοτροπίας.

Παράλληλα, το 90% των συμμετεχόντων θα δέχονταν μία βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, χωρίς να μετεγκαταστήσει την οικογένειά του, ενώ το 88% είναι ανοιχτό σε πιο μακροπρόθεσμες διασυνοριακές εργασιακές ευκαιρίες, υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Επιπλέον, το 88% των επαγγελματιών HR τονίζει ότι οι εργοδότες αντιλαμβάνονται την κινητικότητα ως μία προσέγγιση για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων ελλείψεων ταλέντου και το 90% σχεδιάζει να διατηρήσει ή να διευρύνει το επιχειρησιακό πλαίσιο κινητικότητας, τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ το 61% εξηγεί ότι η κινητικότητα δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης για υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Επίσης, το 74% των εργοδοτών θεωρεί την κινητικότητα ζωτικής σημασίας για την επιχειρησιακή συνέχεια, αν και μόλις το 47% σημειώνει ότι διαθέτει μία ολοκληρωμένη πολιτική διεθνούς κινητικότητας.

Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο βασική πρόκληση για τη διασυνοριακή κινητικότητα
Όπως επισημαίνει η εν λόγω έρευνα, οι εργοδότες αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις κατά την υλοποίηση προγραμμάτων διασυνοριακής κινητικότητας, με κορυφαίο τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο (83%) και την απώλεια εποπτείας διοίκησης και διαχείρισης (79%), την προστασία των προσωπικών δεδομένων (78%) και τη δυνατότητα τοποθέτησης των εργαζόμενων σε νέα θέση μετά την επιστροφή τους (78%) να ακολουθούν.

Ταυτόχρονα, πολλοί εργαζόμενοι αδυνατούν να αναγνωρίσουν τους πιθανούς κινδύνους των διασυνοριακών μετακινήσεων, αφού, σε σύγκριση με τους εργοδότες, το ποσοστό των εργαζόμενων που μπορεί να αντιληφθεί τα μέτρια προς σημαντικά επίπεδα κινδύνου που ενέχουν οι διεθνείς εμπειρίες, είναι – κατά μέσο όρο – 18% χαμηλότερο. Τέλος, όπως επισημαίνει η έρευνα, το 67% των επιχειρήσεων αναμένει να αυξήσει τις επενδύσεις του στην τεχνολογία κινητικότητας και την ψηφιοποίηση τα επόμενα πέντε χρόνια και το 92% συμφωνεί ότι η ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών κινητικότητας είναι επωφελής για πολλαπλές διεργασίες και ροές εργασιών, ενώ, κατά μέσο όρο, μόλις το 35% των ερωτηθέντων υπογραμμίζει ότι η επιχείρησή του έχει ψηφιοποιήσει βασικές διαδικασίες κινητικότητας.

Γ.Γ. Έρευνας & Καινοτομίας: Διαγωνισμοί για την ανάπτυξη Co-Working Spaces

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας προχώρησε στην προκήρυξη σειράς διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας Συνεργατικού Χώρου Εργασίας (Co-Working Space) για την ανάπτυξη της καινοτομίας, σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρες, με αρχή την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Η Σύμβαση για τη Δυτική Μακεδονία αφορά στη δημιουργία και λειτουργία δύο Συνεργατικών Χώρων Εργασίας (Co-Working Spaces) με εστίαση στην παροχή φυσικών και ψηφιακών υποδομών εργασίας/συνεργασίας, υπηρεσιών πληροφόρησης & προσανατολισμού για νέους επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζόμενους από απόσταση, άτυπες επιχειρηματικές ομάδες, επιχειρήσεις υπό σύσταση, πολύ μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται κατ΄ αρχήν χώρο για να προσαρμοστούν σε συνθήκες και απαιτήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και δημιουργικότητας καθώς και την υλοποίηση ανοικτών δράσεων στην κοινότητα στους τομείς προτεραιότητας των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση νέων επιστημόνων και προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης.

Κάθε συνεργατικός χώρος εργασίας περιλαμβάνει φυσικές και ψηφιακές υποδομές εργασίας/συνεργασίας, υπηρεσίες πληροφόρησης & προσανατολισμού, καθώς και την υλοποίηση ανοικτών δράσεων στην κοινότητα.

Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 36 μήνες από την υπογραφή τους. Περισσότερες πληροφορίες για τη σειρά αυτών των διαγωνισμών, καθώς και για τις επιπλέον περιοχές της χώρας που αφορά είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr

Ari Foods: 1.459 ώρες εκπαιδεύσεων το Α’ εξάμηνο του 2023

Στοιχεία σχετικά με τις εκπαιδεύσεις που πραγματοποίησε για τους ανθρώπους της κατά το Α’ Εξάμηνο του 2023 έδωσε στη δημοσιότητα η Ari Foods, τονίζοντας πως «η εξέλιξη των ανθρώπων μας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας μας».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, η εταιρεία το Α’ Εξάμηνο του τρέχοντος έτος πραγματοποίησε 158 εκπαιδεύσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε 1.459 ώρες εκπαιδεύσεων. Σε αυτές συμμετείχαν 170 εκπαιδευόμενοι, με το 56% εξ αυτών να είναι γυναίκες.

«Σημαντικό κομμάτι αποτελούν οι εσωτερικές εκπαιδεύσεις, όπως αυτές του Time Management, όπου μέλη της ομάδας μας έρχονται σε επαφή με τους τρόπους διαχείρισης της ροής των εργασιών τους» σημειώνει η σχετική ανακοίνωση και συμπληρώνει: «Παράλληλα, πραγματοποιούμε follow – up συνάντησεις, με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Αριστοτέλη Ιγνατίδη, ώστε να συζητήσουν όλοι μαζί βέλτιστες πρακτικές, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους».

Επιπλέον, ως προς τις κορυφαίες θεματικές ενότητες, το 36% των εκπαιδεύσεων που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν στην Υγιεινή & Ασφάλεια, με ένα 27% να αφορά στα Business Soft Skills και ένα 15% στα Hard Skills. «Αξιοποιώντας διάφορες μεθόδους εκπαίδευσης, επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της ARI Foods» επισημαίνει χαρακτηριστικά η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Παγκρήτια Τράπεζα: Η Ισμήνη Αποστολάκη νέα Director, HR Management

Στη θέση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού της Παγκρήτιας Τράπεζας προήχθη η Ισμήνη Αποστολάκη.

Η Ι. Αποστολάκη είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση σπουδών τις Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμούς Κρατών, καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών από το Alba Business Graduate School, με εξειδίκευση στο Strategic HR Management και Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας & Τουρισμού.

Στην επαγγελματική της πορεία, μεταξύ άλλων έχει εργασθεί σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες στον κλάδο των Υπηρεσιών, του Χονδρεμπορίου & του Τουρισμού από τον ρόλο της HR Manager.

«ReBrain Greece»: Ψηφιακή πλατφόρμα ενίσχυσης και διασύνδεσης εργαζομένων εντός και εκτός Ελλάδος

Τη δημιουργία για πρώτη φορά ψηφιακής πλατφόρμας με την επωνυμία «ReBrain Greece» στο Πληροφοριακό Σύστημα «Eργάνη ΙΙ» προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο στόχο της δημιουργίας του «ReBrain Greece» είναι η ανάπτυξη ενός μηχανισμού ενίσχυσης των ταλέντων και διασύνδεσης των επιστημόνων – εργαζομένων, οι οποίοι διαμένουν εντός και εκτός Ελλάδος, με θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης που προσφέρονται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα θα λειτουργεί παράλληλα με τον μηχανισμό διάγνωσης αναγκών για την αγορά εργασίας, το Π.Σ. Εργάνη ΙΙ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και με οποιονδήποτε άλλον φορέα κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Η καταχώριση των ζητούμενων, εκ μέρους των επιχειρήσεων, προσόντων και δεξιοτήτων θα διενεργείται με βάση την ευρωπαϊκή ταξινόμηση για τις δεξιότητες/ικανότητες, τα προσόντα και τα επαγγέλματα (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations – ESCO).

Το Υπουργείο εκτιμά ότι με αυτόν τον τρόπο λαμβάνονται δραστικά μέτρα για τον επαναπατρισμό των νέων άξιων εργαζομένων που έφυγαν από τη χώρα, ώστε να τους ανακαλύψουν και να τους επαναπροσελκύσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης, απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος κόμβος διασύνδεσης προσφοράς και ζήτησης εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης αλλά και να τονωθούν οι περιοχές της χώρας που απώλεσαν ταλέντα και εργαζόμενους, «κάτι που προκάλεσε ταχεία “αποψίλωση” της κατά τόπου αγοράς εργασίας καταδικάζοντας σε εργασιακό μαρασμό τόσο τις αστικές περιοχές αλλά κυρίως τον επαρχιακό ιστό».

Επιμελητήριο Καστοριάς: Διαγωνισμός Κατάρτισης & Πιστοποίησης ανέργων

Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για ανάθεση έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς» στο πλαίσιο της Πράξης, με τίτλο «Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς» διενεργεί το Επιμελητήριο Καστοριάς.

Ο προϋπολογισμός τος έργου ανέρχεται σε 1.675.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες και εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε 500 άνεργους ωφελούμενους, στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 26 μήνες από την υπογραφή της, ενώ σε κάθε περίπτωση, η υλοποίησή της, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 1η Οκτωβρίου, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kastoriachamber.gr.

Συνεργασία Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και Eυ Ζην Greece

Μία ολοκληρωμένη δραστηριότητα με τίτλο «New Way of Working» οργάνωσε ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, σε συνεργασία με την Eυ Ζην Greece, στο πλαίσιο του Management Meeting που έλαβε χώρα στο The Ellinikon Experience Centre. Συνδυάζοντας το παιχνίδι με την εταιρική κουλτούρα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες δεξιότητες, οι οποίες συμβαδίζουν με τον τρόπο με τον οποίο ο όμιλος καλείται να λειτουργήσει στη σύγχρονη εποχή.

Ειδικότερα, μέσω της εν λόγω δραστηριότητας συστήθηκε στο management staff του Ομίλου ο «νέος τρόπος εργασίας» αλλά και «το σετ δεξιοτήτων» σύμφωνα με τα οποία θα συνεργάζονται, θα επιλέγουν και θα αξιολογούν τις ομάδες τους, ενώ γεννήθηκαν νέες ιδέες, προοπτικές και ερεθίσματα για το πώς να αντιμετωπίζουν τις μελλοντικές προκλήσεις, επιτυγχάνοντας τους στόχους.

Έτσι, οι supervisors, managers και directors από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, κληθήκαν να εξερευνήσουν τους μυστικούς συνδυασμούς των 32 καινούριων στοιχείων – «γραναζιών», ενεργοποιώντας τον νέο μηχανισμό λειτουργίας του Ομίλου.

Για να τα καταφέρουν, χρειάστηκε να δραπετεύσουν μέσα από τα νέα ψηφιακά δωμάτια του Τhe Ellinikon Park, να καθοδηγήσουν ο ένας τον άλλον στα μη ορατά μονοπάτια του The Ellinikon Experience Centre, να κατασκευάσουν τους νέους ουρανοξύστες που θα κοσμούν τον χώρο, να χτίσουν νέες γέφυρες για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική επικοινωνία, με νέους εναλλακτικούς και ευφάνταστους τρόπους και να βρουν ευκαιρίες για την αποτελεσματική κινητικότητα ενός μηχανισμού.

Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες είδαν στην πράξη ότι, όπως το κάθε «γρανάζι» σε έναν μηχανισμό έχει τη δική του θέση και αξία, έτσι συμβαίνει και με τον κάθε εργαζόμενο σε μια επιχείρηση.