Πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας καλείται να παίξει για τα επόμενα χρόνια ο ελληνικός τουρισμός, καθώς σύμφωνα με στοιχεία μελέτης που διενήργησε η McKinsey για λογαριασμό του ΣΕΒ και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, έως και 220.000 νέες θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν από την αύξηση του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος στον πιο δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Μέχρι το 2021, η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ της Ελλάδας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1/5, γεγονός που σημαίνει ότι η Άμεση Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του τουρισμού (άμεση και έμμεση συνεισφορά) μπορεί αυξηθεί κατά 18 δισ. ευρώ και να φτάσει τα 50 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της μελέτης, τα νούμερα αυτά αντιστοιχούν στο 44% του αριθμού των νέων θέσεων εργασίας για την επόμενη δεκαετία, αλλά και στο 36% της εκτιμώμενης συνολικής ανάπτυξης της χώρας. Το 2010 οι άμεσα και έμμεσα απασχολούμενοι στον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα ήταν 746.000, σύμφωνα με στοιχεία του WTCC (World Travel & Tourism Council) αριθμός που ισοδυναμεί με το 17,9% της συνολικής απασχόλησης στην εγχώρια οικονομία, ενώ κατά την τελευταία δεκαετία ο τουρισμός συνεισφέρει σταθερά περισσότερο από το 16% στο ΑΕΠ και καλύπτει το 1/3 του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του κλάδου στα μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού προχωρεί στο σχεδιασμό της επόμενης δεκαετίας η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: Την ανάδειξη και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών σε ανεπτυγμένες μορφές τουρισμού, την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο σε τουρισμό κρουαζιέρας και τουρισμό θαλάσσης, την ανάπτυξη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ως City Break προορισμούς, την ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού, αλλά και τη δημιουργία νέων τουριστικών προορισμών με την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και την προβολή ειδικών μορφών τουρισμού.

Από την πλευρά τους οι τουριστικοί φορείς δηλώνουν έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής, που όλοι εύχονται να «ξημερώσει» για τον ελληνικό τουρισμό, με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων να τονίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να εξυπηρετήσει 20 εκατ. αφίξεις μέχρι το 2014, 20% περισσότερες από το φετινό ιστορικό ρεκόρ των 16,5 εκατ. αφίξεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την αύξηση της απασχόλησης.