Το Περιοδικό ECO-Q, διοργανώνει στην Αθήνα την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2008, το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - 2nd CSR Congress 2008, με τίτλο: «Η Σύμπραξη των Εταιρειών και των ΜΚΟ για την Κοινωνική και Περιβαλλοντική Εταιρική Ευθύνη».

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου είναι ο Σταύρος Καλαφάτης, υφυπουργός Ανάπτυξης, ενώ εισηγήσεις θα παρουσιάσουν Έλληνες και ξένοι βουλευτές και Ευρωβουλευτές, στελέχη μεγάλων εταιρειών, καθώς και εκπρόσωποι οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.