Στις 6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το 2nd ΕΑΡ Forum με τίτλο "{Maximizing Human Capital - Increasing Workplace Effectiveness with Employee Assistance Programs", στο Ξενοδοχείο Metropolitan.

Η ημερίδα που διοργανώνεται από την Hellas EAP Ltd, τελεί υπό την αιγίδα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και του Συνδέσμου Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού (Σ.Σ.Δ.Π.).
Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου θα είναι ο καθηγητής Tony Buon (Aberdeen Business School), κορυφαίος ερευνητής στον κλάδο ΕΑΡ & HRM και ειδικός σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης των μεγαλύτερων πολυεθνικών διεθνώς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα: τηλέφωνα: 210 3222203, Fax: 210 3222206 ή με email στο: [email protected]