Χαλυβουργία, διυλιστήρια και ηλεκτροπαραγωγή, υπολογίζεται ότι θα χάσουν γύρω στις 230.000 θέσεις εργασίας έως το 2030, λόγω των αλλαγών που προκαλούν τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Στον αντίποδα, η ανάπτυξη των μέσων σταθερής τροχιάς στις μεταφορές μπορεί να δημιουργήσει 3 εκατ. νέες θέσεις, άλλες 100.000 θέσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ακόμη 180.000 θέσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. Αυτά προβλέπει μελέτη που διεξήγαγε η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων (ΕΤUC) σχετικά με τις επιπτώσεις στην απασχόληση από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό κατά 40% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030.

Πολλές θέσεις εργασίας θα «μετακομίσουν» από τους παραδοσιακούς τομείς όπως οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, σε πιο εναλλακτικούς όπως τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Κατ΄ αντιστοιχία, αρκετοί από τους απασχολούμενους στην οικοδομή θα δραστηριοποιηθούν μελλοντικά σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, όπου στη μελέτη αναφέρεται δημιουργία μέχρι και 90.000 νέων θέσεων στην Ευρώπη των 15, και άλλες 90.000 στις νέες χώρες μέλη.

Έκρηξη στην απασχόληση αναμένεται στον τομέα των μεταφορών. Για να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή έως το 2030 οι εκπομπές CΟ2 από τις μεταφορές να έχουν διατηρηθεί στα επίπεδα του 1990, πρέπει να ληφθεί σειρά μέτρων περιορισμού της χρήσης των αυτοκινήτων.

Ερώτημα στην περίπτωση της Ελλάδας είναι το κατά πόσον θα εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις αλλαγές, αν θα συνεχίσει να είναι απλώς καταναλωτής των νέων πράσινων τεχνολογιών ή αν θα μπορέσει να δημιουργήσει και αυτή σταθερή ερευνητική και παραγωγική βάση σε καινοτόμους τομείς. Όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, αναφέρουν ως παράδειγμα τον τομέα των ηλιακών θερμικών συστημάτων (ηλιακοί θερμοσίφωνες κ.λπ.), όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις απασχολούν 3.700 εργαζομένους και αποτελούν, πλέον, από τις βασικές εξαγωγικές δυνάμεις του κόσμου.

Πηγή: Τα Νέα