Με την ευκαιρία του εορτασμού των 30 χρόνων διεξαγωγής του Global Management Challenge, του διεθνούς διαδικτυακού επιχειρηματικού διαγωνισμού, θα διεξαχθεί για πρώτη φορά ανοιχτός «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» μεταξύ εκπροσώπων επιχειρήσεων και φοιτητών με βασικό θέμα: «Σπουδές & Επαγγελματική πορεία».

Βασικό αντικείμενο της συζήτησης θα είναι το αν και κατά πόσο οι σπουδές και η εξειδίκευση διευρύνουν τους ορίζοντες εργασίας των νέων. Στο πάνελ θα συμμετέχουν στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές, οι οποίοι καλούνται να σχολιάσουν την επαγγελματική εξέλιξη των νέων, τις ανησυχίες τους, τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και τις προοπτικές για μία φιλόδοξη επαγγελματική πορεία.

Όσον αφορά στο ελληνικό κομμάτι του διαγωνισμού ανακοινώθηκε ότι ξεκινάει τον Νοέμβριο για 5η συνεχή χρονιά. Πρόσφατα το GMC απέκτησε τη διαπίστευση του Ευρωπαϊκού Φορέα European Foundation for Management Development (EFMD) CEL for Technology Enhanced Learning, του διεθνώς αναγνωρισμένου φορέα στον κλάδο του Management, με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας, την έρευνα, τη δικτύωση, την ανάπτυξη νέων ιδεών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη του Management.