Πιο στρατηγική και με σαφή οικονομικά οφέλη εμφανίζεται η εικόνα της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση, όπως προκύπτει από την ετήσια έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) που διεξάγεται για τέταρτη φορά στην Ελλάδα με την ευγενική υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), του Ινστιτούτου Εταιρικής Υπευθυνότητας (CRI) και χορηγό επικοινωνίας τη Wind Ελλάς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των μεγαλύτερων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας συνεχίζουν να υλοποιούν με όλο και πιο συστηματικό τρόπο προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και να δημοσιεύουν τις επιδόσεις τους χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα. Πρόκειται για 79 εταιρείες που στο σύνολό τους απασχολούν περισσότερους από 150.000 εργαζόμενους, ενώ ο κύκλος εργασιών τους ξεπερνά τα 56 δις ευρώ.

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα είναι ότι οι μισές από τις εταιρείες (48%) που έχουν εκδώσει Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και έχουν σχετική στρατηγική για την ΕΚΕ σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά το 2016 συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, γεγονός που αποδεικνύει έμμεση συσχέτιση με τα οικονομικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την έρευνα, το 2017 εκδόθηκαν 36,7% περισσότερες Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας σε σχέση με την περίοδο 2012.