Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Workmonitor, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Randstad, η αυτοπεποίθηση των εργαζομένων στην Ελλάδα μειώθηκε στο δ’ τρίμηνο του 2010. Το 38% των ερωτηθέντων από όλες τις ηλικιακές ομάδες ανησυχούν για πιθανή απόλυση. Το ποσοστό αυτό είναι 11% υψηλότερο από το αντίστοιχο του α’ τριμήνου του 2010.

Το 60% των συμμετεχόντων δήλωσε πως η εταιρεία στην οποία εργάζεται ευημερεί οικονομικά, αλλά λιγότεροι από τους μισούς (47%) πιστεύουν πως η εταιρεία όπου εργάζονται θα σημειώσει βελτίωση το 2011. Περίπου 25% δήλωσαν πως ο μισθός και οι παροχές τους βελτιώθηκαν τον τελευταίο χρόνο και 32% θεώρησαν πως οι προηγούμενες συνθήκες εργασίας τους (μισθός, εργασιακές ώρες, περιοχή) καλυτέρευσαν μέσα στο 2010.

Από τους ερωτηθέντες, 23% δήλωσαν πως περιμένουν να λάβουν κάποιο bonus στο τέλος του έτους, ενώ διπλάσιο ποσοστό (53%) πιστεύει ότι δικαιούται κάποιο bonus λόγω των επαγγελματικών του επιτευγμάτων το 2010. Περισσότερο από 75% περιμένουν να λάβουν κάποιο δώρο (καλάθι με καταναλωτικά προϊόντα, κουπόνια για αγορές, κλπ.) πέραν του 14ου μισθού και 64% των εργαζομένων δήλωσαν πως ο εργοδότης τους συνήθως δίνει κάποιο δώρο στο τέλος του έτους.

Περισσότερο από το 1/3 των Ελλήνων εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα (34%) πιστεύει πως αναπτύχθηκε επαγγελματικά λόγω του ότι ανέλαβε περισσότερες ή διαφορετικές επαγγελματικές αρμοδιότητες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Το 55% δηλώνει πως παίρνει πάντα αποφάσεις στις αρχές του έτους για τον υπόλοιπο χρόνο και 57% παίρνουν αποφάσεις σε σχέση με την καριέρα τους. Τον επόμενο χρόνο, οι μισοί από όσους συμμετείχαν στην έρευνα, θα αναζητήσουν προαγωγή το 2011 και ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό της τάξεως του 83% επιθυμούν να επιτύχουν μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην εργασιακή και στην προσωπική ζωή, εντός του 2011.

Η Αυτοπεποίθηση των Εργαζομένων Μειώνεται
Η αυτοπεποίθηση στην Ελλάδα μειώθηκε σύμφωνα με την έρευνα Workmonitor. Στο δ’ τρίμηνο του 2010, περίπου 52% των Ελλήνων εργαζομένων θεωρούν πως θα βρουν μία παρόμοια δουλειά με αυτή που έχουν, σε σύγκριση με 65% στο α’ τρίμηνο του 2010.

Η Κινητικότητα Αυξάνεται Περισσότερο
Ο «δείκτης κινητικότητας» της Randstad για την αγορά εργασίας αξιολογεί την ετοιμότητα του εργαζόμενου να αλλάξει δουλειές μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Αυτό βασίζεται στην τρέχουσα εργασιακή ικανοποίηση του ατόμου, το φόβο να απολυθεί, την ανάγκη να βρει νέες προκλήσεις και την αυτοπεποίθηση να βρει εργασία αλλού.

Ο δείκτης κινητικότητας  για το 2010 στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα υψηλός όπως προκύπτει από τα πρόσφατα αποτελέσματα, φτάνοντας στις 103 μονάδες, από τις 99 του γ’ τριμήνου. Αυτή η αύξηση οφείλεται εν μέρει στον αυξημένο αριθμό εργαζομένων που ανησυχούν μην χάσουν τη δουλειά τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι από 18 έως 34 ετών έχουν υψηλότερο δείκτη κινητικότητας στις 106 μονάδες για το δ’ τρίμηνο.


Εργασιακή Ικανοποίηση
Γενικά, οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι από την εργασία τους. Στην έρευνα Workmonitor φάνηκε ότι 62% είναι ικανοποιημένοι (σε γενικές γραμμές στο ίδιο επίπεδο με την Ισπανία, την Πολωνία, τη Γαλλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία, αλλά πολύ περισσότερο απ’ ό,τι στην Ιαπωνία, την Κίνα, την Ουγγαρία και την Ιταλία).

Από όλους τους συμμετέχοντες, 16,5% άλλαξαν δουλειά τους τελευταίους έξι μήνες. Οι βασικότερες αιτίες για την αλλαγή δουλειάς ήταν η μη ικανοποίηση από τον εργοδότη σε ποσοστό 32% και η αναζήτηση καλύτερων εργασιακών συνθηκών σε ποσοστό 30%. Τα χρήματα κάνουν τους ανθρώπους πιο ικανοποιημένους;

Όχι τόσο όσο μπορεί να πιστεύει κάποιος. Από αυτούς που κερδίζουν περισσότερα από 48.000€, 56% είναι ικανοποιημένοι σε αντίθεση με το 64% των ικανοποιημένων που κερδίζουν από 12.000€ έως 24.000€. Το 71% των ατόμων που εργάζονται μεταξύ 25 και 32 ώρες την εβδομάδα είναι ικανοποιημένοι.

Ωστόσο, όσο περισσότερες ώρες εργάζεται κάποιος, τόσο μειώνεται η ικανοποίηση που νιώθει, με αποτέλεσμα μόνο 58% από όσους εργάζονται περισσότερες από 40 ώρες την εβδομάδα να είναι ικανοποιημένοι.


Προσωπική Κινητοποίηση: επικέντρωση στη μείωση των προαγωγών στο 4ο τρίμηνο
Από όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα του δ’ τριμήνου στην Ελλάδα, 62% δήλωσαν ότι έχουν επικεντρωθεί στο να πάρουν κάποια προαγωγή, ενώ στο α’ τρίμηνο του 2010 το ποσοστό ήταν 67%. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός πως οι πιο φιλόδοξοι εργαζόμενοι βρίσκονται στην Ινδία με ποσοστό 88% να επικεντρώνονται στο να πάρουν προαγωγή, στο Μεξικό 83% και στην Ιταλία 79%.

Η Ελλάδα είναι, σε γενικές γραμμές, σε παρόμοια επίπεδα με την Τουρκία, το Βέλγιο και τις ΗΠΑ. Στις χώρες με τους λιγότερο φιλόδοξους εργαζόμενους περιλαμβάνονται η Σουηδία, η Ιαπωνία και η Ισπανία. Η υψηλή ικανοποίηση είναι ένας παράγοντας που παίζει ρόλο στο επίπεδο φιλοδοξίας.

Η έρευνα Workmonitor της Randstad αποκάλυψε πως οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι δυναμικοί στο χώρο εργασίας και γενικώς πιστεύουν πως κάνουν καλή εντύπωση στους άλλους. Οι επτά στους δέκα εργαζόμενους θέλουν να ανταλλάσσουν απόψεις με άλλους και πιστεύουν πως μπορούν να είναι πειστικοί.

Τα χαρακτηριστικά της ερευνάς Workmonitor της Randstad
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή του πρώτου Workmonitor στην Ολλανδία το 2003 και πιο πρόσφατα στη Γερμανία, η έρευνα πλέον διεξάγεται σε 27 χώρες σε όλο τον κόσμο, περιλαμβάνοντας την Ευρώπη, την Ασία από την πλευρά του Ειρηνικού και τις ΗΠΑ. Η έρευνα Workmonitor δημοσιεύεται 4 φορές τον χρόνο αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας και σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο, σε βάθος χρόνου.

Ο «Δείκτης Κινητικότητας» της έρευνας Workmonitor εντοπίζει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και στοχεύει στην καταγραφή των προσδοκιών και του αισθήματος ασφάλειας που νιώθουν, καθώς και την πιθανότητα μετακίνησής τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα 6μηνιαίο πλαίσιο. Έτσι παρέχεται μία ουσιαστική κατανόηση των αισθητήρων της αγοράς και των τάσεων που διαμορφώνουν οι εργαζόμενοι. Εκτός από τις εργασιακές μετακινήσεις, μέρη της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων.

Η ποσοτική μελέτη διεξάγεται μέσω ενός online ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτελούν άτομα ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε μια αμειβόμενη εργασία (όχι αυτοαπασχολούμενοι). Το εύρος δείγματος είναι 405 συνεντεύξεις, χρησιμοποιώντας το Survey Sampling International. Η έρευνα για το δ’ τρίμηνο διεξήχθη από τις 3 έως τις 17 Νοεμβρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Άννα Σύκαλου – Σεφτελή
Marketing & Communications Manager
Randstad Hellas SA
T: 210 6770523
E: [email protected].