Το Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών της ΕΕΔΕ μέσω της Ομάδας Management Τεχνικών Έργων, διοργανώνει στις 10 & 11 Δεκεμβρίου 2009 στο ξενοδοχείο Park, το 3ο Συνέδριο με θέμα «Η Συμβολή της Οργάνωσης στη Διαχείριση της Κρίσης».

Το Συνέδριο διοργανώνεται προκειμένου να γίνει ένας γόνιμος διάλογος για τα θέματα Πιστοποίησης και, μεταξύ άλλων, να εξετασθούν νέες μορφές και διαδικασίες αποτελεσματικού Προγραμματισμού και να αναλυθεί η ωφέλεια και η αναγκαιότητα της Λειτουργικής Παραλαβής. Για περισσότερες πληροφορίες 210-2112000 και [email protected]