Για την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από την 4 Day Week Global, έναν παγκόσμιο οργανισμό συμβουλευτικού χαρακτήρα που προωθεί τις μειωμένες εβδομάδες εργασίας ενημερώνει με σχετική του ανακοίνωση ο Όμιλος Adecco. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 50 εταιρείες και περίπου 2.000 υπαλλήλους που τώρα εργάζονται τέσσερις ημέρες χωρίς καμία μείωση στους μισθούς τους. Αν και τα ευρήματα του προγράμματος εξακολουθούν να αναλύονται, οι έως τώρα μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων δείχνουν σημαντικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα και την ευεξία των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ολοένα και περισσότερες χώρες ενσωματώνουν την 4ήμερη εργασία, έπειτα από συμφωνία εργαζόμενου – εργοδότη, στις νομοθεσίες τους. Η Ελλάδα πρόσφατα ενσωμάτωσε τη νέα εργασιακή νομοθεσία που προβλέπει τη δυνατότητα των εργαζομένων να εργάζονται 4 ημέρες την εβδομάδα έπειτα από συνεννόηση με τον εργοδότη. Η νέα εργασιακή νομοθεσία προβλέπει την πλήρη απασχόληση σε 40 ώρες εργασίας, οι οποίες μπορούν να κατανέμονται σε 4 μόνο ημέρες εβδομαδιαίως, μετά από αίτημα του εργαζόμενου και με περιορισμένη, κατ’ έτος, χρονική διάρκεια.

Η επαγγελματική εξουθένωση θέτει νέες προτεραιότητες
Ήδη από το 2019, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε το «burnout» ως ξεχωριστό σύνδρομο υγείας και κάλεσε τους εργοδότες να λάβουν μέτρα για να ελαφρύνουν το βάρος που επιβαρύνουν τους εργαζόμενους. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, εκτίμησε ότι το 2016 οι υπερβολικά πολλές ώρες εργασίας συνέβαλαν σε 2,8 εκατομμύρια θανάτους – κυρίως λόγω καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικών.

Πριν από την πανδημία, πολλοί εργαζόμενοι είχαν εκφράσει την επιθυμία να εργαστούν περισσότερο από το σπίτι. Με την επικράτηση των υβριδικών μοντέλων εργασίας ακόμα και σε πιο συντηρητικούς οργανισμούς δόθηκε η ευκαιρία σε περισσότερους εργαζομένους να έχουν την εμπειρία της απομακρυσμένης εργασίας και της ευελιξίας του ωραρίου. Παρόλα αυτά, ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο το φαινόμενο της έλλειψης αποσύνδεσης. Η πανδημία ενέτεινε το πρόβλημα αναδεικνύοντάς την επαγγελματική εξουθένωση ως σημαντική πρόκληση τόσο για εργοδότες όσο και για εργαζόμενους. H έρευνα Resetting Normal του 2021 από τον Όμιλο Adecco σε σχεδόν 15.000 εργαζομένους διαπίστωσε ότι το 43% συνέχιζε να εργάζεται περισσότερο από 40 ώρες την εβδομάδα, ενώ τα 2/3 των ερωτηθέντων (63%) υπέφεραν από επαγγελματική εξουθένωση, το γνωστό σε όλους “burn out”.