Για πρώτη χρονιά, το ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την εταιρεία Στρατηγικού Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Ally σχεδίασαν και υλοποιούν, μέσω του ΚΕΚ/ΟΠΑ, τέσσερα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας και ειδικότερα: 1. Επιχειρηματικότητα στην Ποτοποιία, 2. Επιχειρηματικότητα στη Ζυθοποιία, 3. Επιχειρηματικότητα στην Οινοποιία και 4. Επιχειρηματικότητα στη Βιομηχανία της Μόδας.

Στόχος των προγραμμάτων είναι κάθε διδακτική ενότητα να προσφέρει στους συμμετέχοντες σύγχρονη και εμπεριστατωμένη γνώση, καθώς και παρουσίαση πραγματικών case studies από διακεκριμένους επαγγελματίες και στελέχη με χρόνια εμπειρία στους τομείς τους. Αξίζει να σημειωθεί πως οι διδακτικές αυτές θεματικές διοργανώνονται για πρώτη φορά σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια. Επιστημονικός υπεύθυνος των προγραμμάτων είναι ο καθηγητής Γιώργος Κουρέτας, Διευθυντής του ΜΒΑ.

Τα τρία πρώτα courses, σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Αλκοόλ, ξεκινούν στις 17 Φεβρουαρίου 2017 ενώ το πρόγραμμα για την Επιχειρηματικότητα στη Βιομηχανία της Μόδας στις 3 Μαρτίου 2017. Όλα τα courses θα έχουν διάρκεια 6 εβδομάδες και κάθε εβδομάδα θα καλύπτεται από διαφορετική θεματολογία, με μια σύγχρονη και σφαιρική προσέγγιση για τα πιο θεμελιώδη ζητήματα όπως το Marketing, το Management, η Δημιουργία ενός Brand, η Προσέγγιση των Media, οι Εξαγωγές και οι Τρόποι Προώθησης στο Εξωτερικό.
Περισσότερες πληροφορίες: http://kek.aueb.gr/el/grid3/programs#