Αύξηση κερδών της τάξης του 42% παρουσίασε το 2007 η εταιρεία Scan A.B.E.E Συστημάτων Πληροφορικής σε σχέση με το 2006, ενώ ο τζίρος της εταιρείας για το 2007 έφτασε το ποσό των 4,516 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο ποσό των 4,317 εκατ. ευρώ το 2006.