Σταθεροποιείται το κλίμα στην αγορά εργασίας για τα στελέχη του HR σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας του 4hr.gr που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουαρίου του 2013.

Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για τα στελέχη του HR, εν μέσω κρίσης. Ειδικότερα, όπως δήλωσε το 73,4% των επιχειρήσεων το 2013 αναμένεται να σταθεροποιηθεί ο αριθμός θέσεων HR, έναντι 50,5% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό για το 2012. Περιορισμένος όμως εμφανίζεται και ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα προχωρήσει σε απολύσεις τη φετινή χρονιά (21%) σε σχέση με το 2012 (38,5%). Ωστός,ο πιο αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τις πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς μόνο το 13% αναμένει για το 2013 μείωση HR θέσεων, έναντι 39,1% το 2012.

Διαφορετικό όμως είναι το κλίμα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και εκείνες με υψηλό αριθμό εργαζομένων. Οι μεγαλύτερες μειώσεις προσωπικού HR για το 2013, εμφανίζονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά (27%) και σε επιχειρήσεις άνω των 500 εργαζομένων (24,3%) και άνω των 250 εργαζομένων (21,7%). Όσον αφορά τώρα στους κλάδους που κινδυνεύουν από απολύσεις, μέσα στο 2013, αυτοί είναι οι Τραπεζών & Χρηματοασφ/ικές Υπηρεσίες και Βιομηχανία Μετάλλων/Δομικών Υλικών σε ποσοστό 50% και 40%, αντίστοιχα.
Επιπρόσθετα, μόλις το 27,5% των επιχειρήσεων, προκύπτει από την έρευνα ότι θα προχωρήσει σε περικοπές αμοιβών στα στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού το 2013.

Τη φετινή χρονιά, οι μειώσεις μισθών αναμένεται να κυμανθούν έως 10% για το 83,3% των επιχειρήσεων που θα κάνουν περικοπές αμοιβών και από 10-20% για το 13,3% των επιχειρήσεων το 2013, έναντι 32% το 2012. Αναφορικά με τους κλάδους που αναμένεται να προβούν σε μειώσεις μισθών, το 2013, η έρευνα αναδεικνύει ως πρωταγωνιστές τους εξής: Βιομηχανία Μετάλλων/Δομικών Υλικών, Κατασκευές, Πολυκαταστημάτα Λιανικής και Τράπεζες & Χρηματοασφ/ικές Υπηρεσίες. Η εικόνα είναι αρκετά διαφοροποιημένη σε σχέση με το 2012, όπου οι περισσότερες μειώσεις μισθών στα στελέχη του HR πραγματοποιήθηκαν στα Ξενοδοχεία, στο Εμπόριο, στις Κατασκευές και τη Βιομηχανία. Τις πολυεθνικές επιχειρήσεις μόλις το 13%, δήλωσε ότι αναμένεται να προχωρήσει σε μειώσεις το 2013, έναντι 23,9% το 2012.

Τέλος, σταθερές αναμένεται να παραμείνουν οι αμοιβές για τους εργαζόμενους του HR στο 56,9% των επιχειρήσεων το 2013, έναντι 42,2% το 2012.ένα ακόμη στοιχείο της έρευνας είναι ότι  για φέτος σε μείωση του budget για ενέργειες HR αναμένεται να προχωρήσει το 41,3% των επιχειρήσεων, με αντίστοιχο ποσοστό το 2012, το 65,1%.Ωστόσο, η μείωση του budget δεν αφορά εξίσου όλες τις επιχειρήσεις και τους κλάδους. Οι πολυεθνικές αναμένεται σε ποσοστό 67,4% να κρατήσουν σταθερό το budget για το 2013 και οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στη διεθνή αγορά θα διατηρήσουν σταθερό το συγκεκριμένο κονδύλι σε ποσοστό 72,7%.