Με κεντρικό θέμα «Καριέρες: Που κατευθύνονται και από ποιους;» ολοκληρώθηκε το 5ο Human Capital Summit της ICAP People Solutions, επικεντρώνοντας στην αναγκαιότητα της ενεργής ατομικής διαχείρισης της καριέρας, από κάθε επαγγελματία.

Παράλληλα, ανέδειξε τον καίριο ρόλο των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού στη στρατηγική διαχείριση και των τεσσάρων γενεών που, πλέον, εργάζονται στις περισσότερες εταιρείες, προς όφελος των ανθρώπων, των εταιρειών, των αγορών αλλά και της κοινωνίας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 150 Στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού, την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019.

O Γιώργος Χάρος, Εκτελεστικός Διευθυντής, ICAP People Solutions αναφέρθηκε στη σημασία της ενθάρρυνσης των εργαζομένων να αναλάβουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της απασχολησιμότητάς τους από τους ίδιους τους εργοδότες τους, ως το καλύτερο εργαλείο ανάπτυξης καριέρας εσωτερικά σε έναν οργανισμό.

Παράλληλα, παρουσίασε τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας την οποία διενήργησε η ICAP People Solutions σε σημαντικό δείγμα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Όπως προέκυψε, για τα στελέχη που ήταν σε ηλικίες γύρω των 40 ετών το 2010 (και σήμερα είναι 48-50 ετών), οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και ανάληψης θέσεων ευθύνης είναι σχετικά περιορισμένες.

πίσης, ωριμότητα (63%), ορθή στρατηγική σκέψη (58%), εκπαίδευση νεότερων συναδέλφων (54%) και ρεαλιστική εικόνα της αγοράς (44%) αναμένονται από τα στελέχη ηλικίας 45-65 ετών, ενώ  αναπτυξιακή προσέγγιση (13%), προσαρμοστικότητα (6%), θέληση για επιτυχία (5%) και νέες ιδέες (3%) φαίνεται πως στη συνείδηση των εταιρειών ανήκουν μόνο στις νεότερες γενιές.

Με αφορμή τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας, έμπειρα Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού τοποθετήθηκαν στο θέμα: «Μετά από εννέα (9) χρόνια στασιμότητας ή αργής επαγγελματικής εξέλιξης, πώς κάνουμε ουσιαστικές συζητήσεις καριέρας με τους Ανθρώπους μας;». Διενεργήθηκε επίσης, διαδραστικό workshop για την πρακτική του Coaching στο εσωτερικό μιας εταιρείας και παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας και συζήτηση-πάνελ, Ανωτάτων Στελεχών, με θέμα: «Αλλαγή καριέρας: τι σημαίνει για τον επαγγελματία, τις εταιρείες, τις αγορές και την κοινωνία».