Στις 13 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το 6ο Διεθνές Συνέδριο του Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) της ΕΕΔΕ με θέμα «Women on leadership: twenty four seven».

Στόχος του συνεδρίου είναι να προσεγγίσει την αναζήτηση της ισορροπίας ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή των γυναικών,  να εξετάσει τις προκλήσεις που δημιουργούνται για τις γυναίκες με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας  και να προσδιορίσει πως αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας τους. Το συνέδριο θα διεξαχθεί παράλληλα σε δύο πόλεις, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με την ίδια θεματολογία αλλά διαφορετικούς εισηγητές. Η προσέγγιση κάποιων θεμάτων θα πραγματοποιηθεί παράλληλα, ενώ σε κάποια άλλα θα υπάρχει κοινή παρακολούθηση μέσω live streaming. Ως χώροι διεξαγωγής έχουν επιλεχθεί το Μουσείο Ακρόπολης, καθώς και το Τελλόγλειο Ιδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.