Σταθερή αποκλιμάκωση της ανεργίας, η οποία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», το πρώτο εξάμηνο του 2014, δημιουργήθηκαν 176.297 νέες θέσεις μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Η επίδοση αυτή θεωρείται σημαντικά υψηλότερη από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013, όταν το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης ήταν θετικό κατά 90.534 θέσεις εργασίας, και η υψηλότερη πρώτου εξαμήνου από το 2001. Αντίστοιχα, η επίδοση του ισοζυγίου ροών του μηνός Ιουνίου 2014, είναι η υψηλότερη καταγεγραμμένη επίδοση ισοζυγίου για το μήνα Ιούνιο, από το 2004 μέχρι σήμερα.

Από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», προκύπτει, ότι τον Ιούνιο, οι περισσότερες προσλήψεις (16.056) έγιναν στις ηλικίες από 15 έως 24 ετών, ενώ για τις ηλικίες 30 έως 44 ετών, χάθηκαν 4.375 θέσεις εργασίας. Οι περισσότερες προσλήψεις έγιναν στην περιφέρεια της Αττικής και στους κλάδους των τουριστικών επαγγελμάτων και του εμπορίου. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και οι ευέλικτες μορφές εργασίας δείχνουν σχεδόν ισοδύναμες. Το πρώτο εξάμηνο του έτους αναγγέλθηκαν συνολικά 760.081 νέες συμβάσεις εργασίας.

Από αυτές, οι 411.827 (54,8%) ήταν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και οι 348.254 (45,81%) αφορούσαν ευέλικτες μορφές απασχόλησης, με τις 258.011 ( 33,94%) να είναι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και τις 90.243 (11,87%) συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας. Αντίστοιχα, τον Ιούνιο του 2014, έγιναν 1.880 μετατροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης και 1.233 σε εκ περιτροπής εργασία. Από αυτές οι 835 μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής με συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου και οι 398 με μονομερή απόφαση του εργοδότη. Τέλος, οι αναγγελίες πρόσληψης τον Ιούνιο ήταν κατά 15.351 θέσεις περισσότερες από τις απολύσεις, ενώ τον Ιούνιο του 2013 το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 14.341 νέες θέσεις εργασίας.