Ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης σε 440.000 άνεργους (από τους οποίους οι 240.000 θα είναι νέοι ηλικίας έως 24 ετών χωρίς εργασιακή εμπειρία) θα δώσει η κυβέρνηση τους επόμενους μήνες και σταδιακά έως το 2015, στο πλαίσιο διετούς προγράμματος για την ανάσχεση της ανεργίας που προβλέπει την ξιοποίηση κοινοτικών πόρων ύψους 1,528 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, δηλώνοντας ότι «το χτύπημα της ανεργίας είναι ο πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης». Το «πακέτο» των δράσεων που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση και σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Απασχόλησης, το οποίο δημιουργήθηκε με πρόταση του Αντιπροέδρου Ευάγγελου Βενιζέλου, θα «αναπτυχθεί» σε ποσοστό 80% στον ιδιωτικό τομέα (και 20% στο Δημόσιο) και σε τρεις βασικούς άξονες.

α) Άμεσα προγράμματα επιδοτήσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ύψους 782,7 εκατ. ευρώ για την απασχόληση και κατάρτιση 114.000 ανέργων («επιταγή εισόδου» για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, προσλήψεις ανέργων ηλικίας 30-66 ετών, τοποθέτηση ανέργων, περιλαμβανομένων των μακροχρονίων, σε τοπικό επίπεδο σε συνδυασμό με τα τοπικά σχέδια για την ανάπτυξη περιοχών και κλάδων).

β) Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και απασχόλησης 240.000 νέων ηλικίας έως 24 ετών που δεν εργάζονται πουθενά ή δε φοιτούν σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα («εγγύηση για τη νεολαία») με προϋπολογισμό 388,2 εκατ. ευρώ. Οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία είτε να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία (με πιστοποίηση της κατάρτισης) είτε και να απασχοληθούν, μετά τη λήξη της εκπαίδευσης, σε ιδιωτική επιχείρηση με επιδότηση μεγάλου μέρους του συνολικού μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών και
 
γ) Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας κυρίως στους ΟΤΑ για 90.000 ανέργους από νοικοκυριά που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο μέλος στην οικογένειά τους, με προϋπολογισμό 356,6 εκατ. ευρώ στη διετία. Οι 40.000 θα απορροφηθούν φέτος με κονδύλια του προηγούμενου ΕΣΠΑ και οι υπόλοιποι το 2015 με 200 εκατ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ.

Στις παραπάνω δράσεις θα προστεθούν εξειδικευμένα προγράμματα για επαγγέλματα υγείας, νέες τεχνολογίες και νέους αγρότες.