Τον δεύτερο κύκλο της TechGen Academy, ενός προγράμματος εκπαίδευσης και απασχόλησης για αποφοίτους τεχνολογικών ή θετικών επιστημών, διοργανώνουν από κοινού η Accenture και η Eurobank.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, οι συμμετέχοντες -κατόπιν επιλογής- θα εκπαιδευτούν για διάστημα 4 εβδομάδων σε Mobile τεχνολογίες (iOS & Android) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, ενώ θα λαμβάνουν διαρκή υποστήριξη και καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη και των δύο εταιρειών.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο δυναμικό της Accenture και να απασχοληθούν -κατά προτεραιότητα- σε έργα της Eurobank. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους μέχρι και τις 24 Μαΐου.