Αδυναμία να αποκομίσουν τα οφέλη και την πλήρη αξία των επενδύσεών τους στο cloud εμφανίζουν πολλές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη μελέτη της Accenture «Sky High Hopes: Navigating the Barriers to Maximizing Cloud Value». Αναλυτικότερα, μόλις το 37% των εταιρειών δηλώνει ότι επιτυγχάνει την πλήρη αξία που αναμένεται από τις επενδύσεις στο cloud και μόνο το 45% των business και ΙΤ στελεχών δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο», ενώ μόλις το 29% των στελεχών δηλώνει απόλυτα σίγουρο ότι οι πρωτοβουλίες θα επιφέρουν την αναμενόμενη αξία στον αναμενόμενο χρόνο.

Αναφορικά με τους λόγους που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν τα σχέδιά τους και να επιτύχουν τους στόχους τους, το 54% των CEOs ανέφερε την «έλλειψη δεξιοτήτων», το 46% των ερωτηθέντων τον «κίνδυνο ασφάλειας και συμμόρφωσης» και το 40% «την απαρχαιωμένη υποδομή (legacy) και τη διασπορά εφαρμογών» καθώς και την «έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ των τμημάτων πληροφορικής και του business».