Μόνο 1 στους 6 ανθρώπους αισθάνεται συνδεδεμένος με την εργασία του, σύμφωνα με την μελέτη «Organizational culture: From always connected to omni connected» της Accenture. Αναλυτικότερα, βάσει της εν λόγω μελέτης, το 42% των εργαζομένων στο γραφείο δηλώνει ότι δεν αισθάνεται σύνδεση με την εργασία του, σε σύγκριση με το 36% όλων όσοι ακολουθούν ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας και το 22% όλων όσοι εφαρμόζουν αποκλειστικά τηλεργασία.

Επιπρόσθετα, η μελέτη δείχνει ότι οι εταιρείες που προσφέρουν ολοκληρωμένες εμπειρίες μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη αύξηση στα έσοδά τους κατά 7,4%, με τις εμπειρίες αυτές να βοηθούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και να αντιπροσωπεύουν το 59% της πρόθεσης ενός εργαζομένου να παραμείνει στη δουλειά του, ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των omni-connected ατόμων δηλώνει ότι μπορεί να είναι παραγωγικό οπουδήποτε. Εντούτοις, μόνο το 17% των ατόμων που συμμετείχαν στη μελέτη δήλωσε ότι βιώνει και επωφελείται από ολοκληρωμένες εμπειρίες στον εργασιακό του χώρο. Τέλος, η μελέτη παρέχει ένα πλαίσιο για τα υψηλόβαθμα στελέχη προκειμένου να δημιουργήσουν τις κατάλληλες εμπειρίες.

Όπως επισημαίνεται, οι ηγετικές ομάδες πρέπει να ξεκινήσουν ικανοποιώντας τις θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες των εργαζομένων, ενώ βασικοί πυλώνες δράσης είναι η εφαρμογή σύγχρονου στυλ ηγεσίας, όπου οι δεσμεύσεις γίνονται πράξεις και η επικοινωνία είναι τακτική και διαφανής, η ενίσχυση της σύνδεσης της εργασίας των ατόμων με τον ευρύτερο εταιρικό σκοπό, η επέκταση της ευελιξίας και η δυνατότητα για πειραματισμό και εξερεύνηση των αναδυόμενων τεχνολογιών από τους εργαζόμενους.