Η Χαρά Παλαιολόγου, Talent & Organization Lead της Accenture για την Ελλάδα, μιλά στο HR Professional -μεταξύ άλλων- για το πώς η εταιρεία προωθεί την ανάπτυξη του τομέα Talent & Organization στην Ελλάδα, θέτοντας τη βάση για τον μελλοντικό μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού.

Στην εποχή της ψηφιακής καινοτομίας, οι οργανισμοί αναζητούν νέους τρόπους να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, διατηρώντας το ανθρώπινο στοιχείο στο επίκεντρο. Η Accenture, με πάνω από 30 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, συνδυάζει την τεχνολογία με την ανθρώπινη δημιουργικότητα για να προσφέρει λύσεις που ενισχύουν την επιτυχία των οργανισμών. Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέχρι την ανάδειξη της GenAI, η Accenture επαναπροσδιορίζει επίσης τον τρόπο που οι οργανισμοί προσεγγίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την ανταγωνιστικότητά τους.

HR Professional: Καταρχάς, πείτε μας μερικά λόγια για την πορεία της Accenture έως τώρα.

Χαρά Παλαιολόγου: Η Accenture αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, απευθυνόμενη αποκλειστικά σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Από τη «γέννησή» της ταυτίστηκε µε την τεχνολογία, καθώς αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή τη σημασία της για την επιχειρηματική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.

Στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμαστε για περισσότερα από 30 χρόνια και διαθέτουμε παρουσία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, απασχολώντας πάνω από 1.350 εργαζόμενους. Λειτουργούμε διαχρονικά ως πρεσβευτής καινοτομίας και δίαυλος νέων τάσεων, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στον μετασχηματισμό των ελληνικών οργανισμών -ιδιωτικού και δημοσίου τομέα- και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας κομβικών κλάδων της οικονομίας μας. Βάσει του εταιρικού μας σκοπού «to deliver on the promise of technology and human ingenuity», διευρύνουμε διαρκώς το αποτύπωμά μας στην Ελλάδα ενισχύοντας την παρουσία και το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών μας.

Στην κατεύθυνση αυτή, πρόσφατα αναπτύξαμε τον τομέα Talent & Organization (T&Ο), μέσω του οποίου παρέχουμε μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται με την εμπειρία των εργαζομένων ενός οργανισμού και τη διαχείριση της αλλαγής, την ηγεσία και την κουλτούρα των οργανισμών, την οργανωτική δομή και το μοντέλο λειτουργίας, καθώς και με τη στρατηγική ανάπτυξης ταλέντου και μετασχηματισμών στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Με απλά λόγια, ο τομέας T&O συμβάλλει στην ανάπτυξη και ενίσχυση του «human ingenuity» και αναφέρεται σε υπηρεσίες που κινούνται με γνώμονα τον ανθρώπινο παράγοντα και ενισχύονται από τον συνδυασμό δεδομένων και τεχνολογίας.

Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη του τομέα Talent & Organization στην Ελλάδα; Ποια τα μέχρι τώρα δείγματα γραφής;

Πριν από δύο χρόνια αποφασίσαμε να συστήσουμε ένα Center of Excellence (CoE) στην Ελλάδα με στόχο να εξυπηρετεί έργα αποκλειστικά γύρω από HR Transformation & Change Management.

Με αυτή την αφετηρία, αναπτύσσουμε σταδιακά μία ομάδα έμπειρων και ικανών στελεχών που εξυπηρετούν πελάτες και έργα της Accenture τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, κομίζοντας τεχνογνωσία και εμπειρία από μεγαλύτερες επιχειρήσεις και αγορές.

Το CoE εστιάζει σε υλοποιήσεις HR εργαλείων και συστημάτων που καλύπτουν το σύνολο των λειτουργιών ενός τμήματος HR. Επίσης, σε HR Operations και Analytics, με λύσεις που υποστηρίζονται από ΑΙ και παρέχουν δεδομένα από την ευρύτερη αγορά, καθώς και λύσεων που βελτιώνουν το Employee Experience.

Στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας μας στην Ελλάδα, βλέπουμε με μεγάλη χαρά την αξία που προσφέρει το ελληνικό ταλέντο σε σύνθετα HR έργα στο εξωτερικό αλλά και τη θετική διάθεση μεγάλων οργανισμών στη χώρα μας να αγκαλιάσουν τις λύσεις που προσφέρουμε. Τα έργα που έχουμε ήδη υλοποιήσει και σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή με πελάτες μας, εντός και εκτός συνόρων, αποτελούν απτή και εμφανή απόδειξη της δυναμικής που υπάρχει.

Ποια στοιχεία ξεχωρίζουν την Accenture στην αγορά των HR Services και πώς αυτά συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητά της;

Όντας ένας οργανισμός απόλυτα συνυφασμένος με την καινοτομία, έχουμε την ευχέρεια να αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογικές τάσεις, προσφέροντας ευελιξία στον σχεδιασμό και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προς τους πελάτες μας. Λύσεις οι οποίες συχνά αποτελούν μέρος μίας ευρύτερης διαδικασίας μετασχηματισμού.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό το ότι αποτελούμε το πιο δυνατό μας credential, ακολουθώντας τη λογική «We walk the talk». Δηλαδή, προτού μιλήσουμε ή παρουσιάσουμε μία νέα λύση στους πελάτες μας, συνήθως την έχουμε ήδη δοκιμάσει πιλοτικά εσωτερικά και μάλιστα σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Το γεγονός αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε σαφή εικόνα των προκλήσεων και των ευκαιριών που συνεπάγονται και συνεπώς την αυτοπεποίθηση ότι προτείνουμε κάθε φορά τη βέλτιστη λύση.

Επιπρόσθετα, αν κοιτάξουμε συγκεκριμένα την περιοχή του Τ&Ο, τα τελευταία χρόνια η Accenture έχει τοποθετηθεί στρατηγικά στην αγορά μέσα από πολλαπλές εξαγορές (όπως Cirrus, Future State, Root κ.ά.), μέσω των οποίων έχουμε αποκτήσει πρόσβαση σε εξαιρετικό ταλέντο, μεθοδολογίες, τεχνολογία, τεχνογνωσία και πλούτο δεδομένων.

Συνολικά, όντας ένας πραγματικά παγκόσμιος οργανισμός, είμαστε σε θέση να αξιοποιούμε όλα τα παραπάνω σε οποιαδήποτε αγορά συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Ποιες θα θεωρούσατε ως τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι CHROs;

Δεν υπάρχει ούτε μία συζήτηση με πελάτες μας που να μην περιλαμβάνει θέματα όπως η έλλειψη ταλέντου και η ανάγκη για reskilling/upskilling.

Χαρακτηριστικά, μελέτες μας δείχνουν ότι το 66% των CEOs πιστεύει ότι πρέπει να ακολουθήσουν μία διαφορετική προσέγγιση σε θέματα HR -τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και σε επίπεδο ανθρώπων/ταλέντου, αλλά στην πράξη μόνο το 26% των οργανισμών έχει μία στρατηγική με το βλέμμα στο μέλλον, η οποία απαντάει ολιστικά στο πώς, γιατί και που εργαζόμαστε.

Συνεπώς, διακρίνουμε μία μεγάλη αλλαγή στον ρόλο των CHROs, οι οποίοι οφείλουν διαχρονικά να διασφαλίζουν για τους εργαζομένους τους ένα περιβάλλον και μοντέλο εργασίας που είναι ασφαλές, συμπεριληπτικό και καλύπτει τις ανάγκες τους σε όλα τα στάδια της ζωής τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση της παραγωγικότητας. Επίσης, καλούνται να αντλήσουν τη μέγιστη αξία από επενδύσεις σε συστήματα και νέες τεχνολογίες στις οποίες έχουν προβεί και να λαμβάνουν αποφάσεις βασιζόμενοι περισσότερο στα δεδομένα.

Μία ακόμα μεγάλη πρόκληση είναι η προσέλκυση και διατήρηση του ταλέντου σε μια περίοδο ειδικά όπου οι προσδοκίες των εργαζομένων και του νέου ταλέντου στην αγορά (GenZ) έχουν αλλάξει σημαντικά, ζητώντας έναν ουσιαστικό σκοπό (purpose-driven), διαρκή εκπαίδευση, ευελιξία, παροχές και τρόπους εργασίας που εστιάζουν στην εμπειρία και στο προφίλ του εκάστοτε εργαζομένου.

Τέλος, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τους είναι η διαχείριση των συμπεριφορών, συνηθειών και τρόπων εργασίας που μπορούν να βοηθήσουν στην ενεργοποίηση της κατάλληλης κουλτούρας προς την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.

Η πρόσφατη μελέτη μας με τίτλο «The CHRO as a growth executive» επιβεβαίωσε τα παραπάνω, καθώς ανέδειξε ότι οι κορυφαίοι παράγοντες ανάπτυξης που εντοπίστηκαν από τους CEOs περιλαμβάνουν τη βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας μέσω δεδομένων, τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης (38%), την πρόσβαση σε ταλέντο και την ανάπτυξη νέου (38%), την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων (35%), καθώς και την ενίσχυση του ψηφιακού πυρήνα της επιχείρησης (34%).

Επομένως, οι CHROs σήμερα, πέρα από τον μετασχηματισμό της ίδιας της διεύθυνσης του ανθρώπινου δυναμικού, οφείλουν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο, υποστηρίζοντας τις διοικήσεις των εταιρειών, την ευρύτερη ψηφιοποίηση μέσα από τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και την αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων με στόχο να προσφέρουν καλύτερες εμπειρίες στους ανθρώπους τους.

Σε επίπεδο ανταγωνιστικής διαφοροποίησης και ανάπτυξης, αρκεί απλά να αναφέρουμε ότι οι CHROs, επιτυγχάνοντας τον συνδυασμό δεδομένων και τεχνολογίας με επίκεντρο τον άνθρωπο, μπορούν να οδηγήσουν σε ένα premium παραγωγικότητας της τάξης του 11%.

Αναφέρατε την GenAΙ. Ποια η άποψή σας για τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει την αγορά εργασίας και ποια τα σημεία που χρήζουν προσοχής.

H GenAΙ έχει όντως τραβήξει την προσοχή όλων. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη μας «Work, workforce, workers- Reinvented in the age of generative AI», ένα ποσοστό της τάξης του 44% των ωρών εργασίας θα επηρεαστεί άμεσα από την GenAI -είτε, δηλαδή, θα αυτοματοποιηθεί είτε θα ενδυναμωθεί λόγω αυτής.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, βιώνουμε μία γενιά τεχνολογίας που είναι, όπως λέμε, «human by design». Αυτό σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα της GenAI εξαρτάται από τον ανθρώπινο παράγοντα για την παραγωγή ποιοτικών αποτελεσμάτων, είτε πρόκειται για απλές διαδικασίες, όπως η σύνταξη ενός email, είτε για πιο πολύπλοκες, όπως είναι μια οικονομική πρόβλεψη.

Η GenAI θα επηρεάσει, επίσης, τη σχέση των εργαζομένων με τους πελάτες τους. Ενδεικτικά, στον τραπεζικό κλάδο ένα σενάριο θα ήταν το πώς η GenAI μετασχηματίζει την εμπειρία του πελάτη: από τη χρήση ΑΙ εργαλείων που έχει ένας υπάλληλος για να ανακτά μία συνολική εικόνα των αναγκών του πελάτη, έως την εξατομίκευση χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων σε αυτές τις ανάγκες. Αυτή η συνολική αλλαγή όχι μόνο δημιουργεί αυτοματοποιήσεις και βελτιώσεις, αλλά εμβαθύνει την σχέση εργαζόμενου – πελάτη.

Όλα αυτά δείχνουν πώς η GenAI μπορεί να επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα να αυξήσει την παραγωγικότητα του εργαζομένου, αφήνοντας περιθώριο και χώρο για πιο δημιουργική εργασία.

Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνουμε την επιτακτική ανάγκη για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να κοιτάξουν πέρα από τον τρόπο με τον οποίο η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει συγκεκριμένα καθήκοντα/ρόλους και να διευρύνουν την αξιοποίησή της, επανασχεδιάζοντας τις διαδικασίες στους οργανισμούς τους και την εμπειρία που βιώνουν οι εργαζόμενοί τους.

Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο οι διοικήσεις των επιχειρήσεων να μαθαίνουν και να ηγούνται με νέους τρόπους, οι οποίοι παράγουν οικονομική αξία, οδηγούν στην επιχειρηματική ανάπτυξη και ωφελούν τους ανθρώπους τους.

Ωστόσο, τα δύο τρίτα των στελεχών δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν ούτε την τεχνολογία ούτε την τεχνογνωσία προκειμένου να ωθήσουν την επανεφεύρεση των οργανισμών τους για την πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Το θέμα, λοιπόν, έγκειται στην πεποίθηση που έχουν πολλοί από τους ερωτηθέντες της μελέτης μας για το εάν και κατά πόσο οι οργανισμοί θα υιοθετήσουν τις τεχνολογίες αυτές προς το συμφέρον όλων. Παράγοντες όπως η ανησυχία ότι θα εντείνει το στρες και την ψυχολογική ανασφάλεια, ή ότι θα δημιουργήσει ρίσκο στην επαγγελματική εξέλιξη του εργαζομένου, είναι περιοχές που τονίζουν την ανάγκη πλαισίωσης αυτών των αλλαγών με κατάλληλες πολιτικές και δράσεις.

Επομένως, όπως και σε κάθε μεγάλη αλλαγή, κομβικό ρόλο έχει η ηγετική ομάδα στο να καταφέρει να κλείσει αυτό το χάσμα εμπιστοσύνης και να επιταχύνει την ένταξη της GenAI, αποκομίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για όλους. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η λήψη μέτρων για την εκπαίδευση των εργαζομένων γύρω από τις νέες τεχνολογίες, την αναδιάρθρωση του προσωπικού με τον επανασχεδιασμό θέσεων εργασίας και ρόλων γύρω από τη GenAI. Παράλληλα, είναι σημαντική η ενεργή εμπλοκή των εργαζομένων σε σχετικά έργα και η πρόσβαση σε δεδομένα και αναφορές με σκοπό να προάγεται η διαφάνεια και να χτίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων.

Η πραγματική αξία της GenAI θα προκύψει μόνο εάν επικεντρωθούμε στο να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εργασίας που επιτρέπει στους ανθρώπους να αναπτύσσονται, να εξελίσσονται και να είναι ευτυχισμένοι.

Αυτό απαιτεί να επενδύσουμε στις δεξιότητες, την εκπαίδευση και την υποστήριξη των εργαζομένων, καθώς και να αναθεωρήσουμε τις πολιτικές και τους κανονισμούς που διέπουν την αγορά εργασίας. Όταν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της GenAI για να δημιουργήσουμε ένα μέλλον εργασίας που είναι πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο και πιο βιώσιμο.

Κλείνοντας, ποιες είναι οι κύριες προτεραιότητες σας μακροπρόθεσμα, σε επίπεδο Talent & Organization;

Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην GenAI από την Accenture, τόσο σε επίπεδο use cases όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης εργαζομένων. Για το λόγο αυτό ανακοινώσαμε πρόσφατα την Accenture LearnVantage, μέσω μίας επένδυσης που αγγίζει το $1 δις για τα επόμενα τρία χρόνια και περιλαμβάνει την εξαγορά της Udacity.

Στόχος, συνολικά της εταιρείας, είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκμάθησης και επιμόρφωσης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων σε τομείς τεχνολογίας, δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, ως μέσο για την επίτευξη μεγαλύτερης επιχειρηματικής αξίας.

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει άκρως εξατομικευμένες μαθησιακές εμπειρίες για ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και επιχειρηματικών ρόλων, που περιλαμβάνει από την εκπαίδευση σε τεχνολογίες cloud και κυβερνοασφάλειας για στελέχη πληροφορικής έως την εκπαίδευση σε θέματα GenAI για μέλη διοικητικών συμβουλίων και ηγετικών ομάδων (C-suite) επιχειρήσεων.
Εν κατακλείδι, ζούμε σε μία ρευστή εποχή, γεμάτη προκλήσεις και ευκαιρίες. Είμαστε εδώ ως οργανισμός για να υποστηρίξουμε τις HR διευθύνσεις και συνολικά τις διοικήσεις των οργανισμών να αναπτύξουν τη σχέση μεταξύ εργαζομένων και τεχνολογίας, με κοινό όφελος για τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και συνολικά την κοινωνία.

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι κύριες προοπτικές για την ελληνική αγορά και πώς υποστηρίζετε τους οργανισμούς σε αυτό το πλαίσιο;

Στην προηγούμενη ερώτηση να προσθέσω ότι, εάν το ανθρώπινο στοιχείο βγει από την εξίσωση, το premium παραγωγικότητας που ανέφερα μειώνεται στο 4%. Επομένως, η ενδυνάμωση των ανθρώπων είναι κεντρικό συστατικό κάθε επιτυχημένου μετασχηματισμού, ή όπως λέμε στην Accenture, «there is no business strategy, without a talent strategy». Άλλωστε, οι πιο δυναμικοί οργανισμοί καθοδηγούνται από έναν ισχυρό εταιρικό σκοπό και οδηγούν την αλλαγή εντός τους, ενδυναμώνοντας μεμονωμένα τους ανθρώπους και τις ευρύτερες ομάδες, ως κεντρικό πυλώνα διαφοροποίησης.

Στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, οι περισσότεροι οργανισμοί οδηγήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε μία διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού με εξαιρετικά συμπιεσμένο χρονοδιάγραμμα, γεγονός που δεν επέτρεψε μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ελλείψει ενός συμπαγούς change management. Κοινώς, έγιναν πολλές επενδύσεις σε εργαλεία και νέες τεχνολογίες, οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές δυνατότητες, χωρίς όμως να δοθεί το πλαίσιο και ο χρόνος στους ανθρώπους να τις υιοθετήσουν. Ένα απλό παράδειγμα είναι τα εργαλεία τηλεδιάσκεψης.

H τεχνολογία υπάρχει, αλλά οι τρόποι εργασίας και οι συμπεριφορές σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν αλλάξει κατάλληλα. Βλέπουμε πολλές ομάδες να περνούν απεριόριστες ώρες σε τηλεδιασκέψεις, με κλειστές κάμερες και συχνά με μικρή συμμετοχή. Επομένως, η υιοθέτηση μίας τεχνολογίας η οποία δεν έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να συμπαρασύρει θετικά τον τρόπο εργασίας και να καλλιεργεί τις κατάλληλες συμπεριφορές, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας και δέσμευσης, καθώς και σε ενίσχυση της ψυχολογικής ανασφάλειας των εργαζομένων. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλά σχέδια μετασχηματισμού αποτυγχάνουν.

Συνεπώς, είναι απαραίτητο όταν ξεκινά ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού -ανεξαρτήτως κλίμακας- να λειτουργεί παράλληλα ένα Change management stream για την επιτυχημένη υιοθέτηση της αλλαγής από τους ανθρώπους.

Ενδεικτικά, μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις που ξεκινούν με την ευθυγράμμιση των βασικών stakeholders αναφορικά με τις προσδοκίες για την επικείμενη αλλαγή και τον ορισμό συγκεκριμένων KPIs & KBIs. Στη συνέχεια, με δράσεις για την ενίσχυση της δέσμευσης, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των εργαζόμενων που υπόκεινται σε αυτή την αλλαγή. Και φυσικά με τη διαρκή μέτρηση του βαθμού υιοθέτησης της αλλαγής και τη λήψη διορθωτικών δράσεων για να ενισχύσουν περαιτέρω την επιτυχία ενός προγράμματος.

Παράλληλα, τα νέα εργασιακά μοντέλα απασχόλησης (όπως το hybrid/remote working) έχουν επηρεάσει σημαντικά την κουλτούρα των οργανισμών. Είδαμε άλλωστε πολλά RTO προγράμματα στην αγορά να έχουν αποτύχει.

Επομένως, οι διοικήσεις των εταιρειών θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους στο πώς να ξεκλειδώνουν τις δυνατότητες των ανθρώπων τους, προκειμένου να μπορούν να δουλεύουν από οπουδήποτε.

Επιπρόσθετα, η σταδιακή ένταξη της γενιάς Z στο ανθρώπινο δυναμικό δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο στο οποίο οι διοικήσεις οφείλουν να προσαρμοστούν. Τέλος, εν μέσω ενός ευρύτερου ασταθούς μακροοικονομικού και (γεω)πολιτικού περιβάλλοντος, βιώσαμε την έκρηξη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έρχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, οδηγώντας τις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν συνολικά το μέλλον της εργασίας.