Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας του 2017, ο Όμιλος AXA απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή έως 15 ιδεών που θα υποβληθούν από καινοτόμους κοινωνικούς επιχειρηματίες (social innovators) με θέμα την πρόληψη κινδύνων στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και του κυβερνοχώρου.

Για την υποβολή προτάσεων η AXA έχει συνεργαστεί με το Impact Hub, ένα παγκόσμιο δίκτυο επιχειρηματιών που αναπτύσσουν και προωθούν λύσεις για να επηρεάσουν θετικά την κοινωνία. Το θέμα του διαγωνισμού είναι «Καλύτερες Ζωές» (Better Lives) και διερευνά πώς η AXA μπορεί να ενδυναμώσει τους πελάτες της και το σύνολο της κοινωνίας με στόχο να ζήσουν και να απολαύσουν μια καλύτερη ζωή. Η υποβολή προτάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 24 Μαρτίου.

Μετά την αρχική επιλογή 15 έργων, μια επιτροπή ειδικών της AXA από διαφορετικές χώρες θα ξεχωρίσει τις τρεις καλύτερες ιδέες. Στη συνέχεια οι 166.000 εργαζόμενοι της ΑΧΑ θα κληθούν να ψηφίσουν για τον νικητή κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας, (5 – 11 Ιουνίου 2017). Ο νικητής θα λάβει εξατομικευμένη υποστήριξη από την AXA και το Impact Hub για την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας του, συμβουλές εμπειρογνωμόνων από ένα διεθνές δίκτυο στελεχών της AXA, 50.000€ για την ανάπτυξη της επιχείρησής του και την ευκαιρία η νέα αυτή λύση να ενσωματωθεί στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΑΧΑ.