Το πρόγραμμα INTERNISA υλοποιεί η ομάδα της Συμβουλευτικής Εύρεσης Εργασίας του Κέντρου της ActionAid στην Αθήνα, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος, η ActionAid καλεί νέες γυναίκες, 18-35 ετών, να πάρουν μέρος σε εκπαιδεύσεις, να αποκτήσουν γνώσεις σε απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία, να μάθουν για νέες θέσεις εργασίας, να δικτυωθούν με εταιρείες και να παρακολουθήσουν συζητήσεις από φορείς που ασχολούνται με τα δικαιώματα των γυναικών και έμφυλα ζητήματα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του INTERNISA, έχει δημιουργηθεί πλατφόρμα, όπου οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αναρτούν το βιογραφικό τους και να έρχονται σε επαφή με εταιρείες που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό.