Το Κέντρο της ActionAid στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη διοργάνωση εργαστηρίων δεξιοτήτων, προωθώντας έτσι την ενεργό συμμετοχή των νέων 18-30 ετών στη ζωή της πόλης, μέσω της Απασχολησιμότητας. Το πρόγραμμα των επόμενων εργαστηρίων περιλαμβάνει τα εξής σεμινάρια: Τρίτη 7 Φεβρουαρίου: Από τη νοοτροπία του θύματος στη νοοτροπία του θριαμβευτή μια σκέψη δρόμος, με τον Θεράποντα Φάκα, Life & business coach (18:30-20:30), Τρίτη 21 Φεβρουαρίου:

Τεχνικές Διαχείρισης Χρόνου, με τη Μαρία Γραμματικοπούλου, Συντονίστρια Προγραμμάτων Απασχόλησης της ActionAid, Κοινωνιολόγο, Εργασιακή Σύμβουλο (15:00-17:00), Τρίτη 14 Μαρτίου:

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία με τον Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη, Πρόεδρο ΟΣΕΤΕΕ και Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (14:00-16:00), Τρίτη 28 Μαρτίου:

Δημιουργία Επαγγελματικών Δικτύων, με τον Θεόδωρο Παναγιωτόπουλο, People Operations Manager της VIPA Hellas (18:00-20:00), Τρίτη 4 Απριλίου: Συναισθηματική Νοημοσύνη, με εκπρόσωπο από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (15:00-17:00), Τρίτη 9 Μαΐου:

Personal Branding, με τη Σοφία Παναγιωτίδου, Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, Προϊσταμένη Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας (16:00-18:00). Όλα τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο της ActionAid στη Θεσσαλονίκη.