Η Παρασκευή Αληφραγκή αναδείχθηκε ως «CEO for One Month» από τον Όμιλο Adecco Ελλάδας και θα εργαστεί αυτόν τον μήνα δίπλα στον Κωνσταντίνο Μυλωνά, Cluster Head του Ομίλου σε Ελλάδα και Βουλγαρία, αλλά και δίπλα σε υψηλόβαθμα στελέχη του οργανισμού στην Ελλάδα, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει στους νέους, υποστηρίζοντας το χτίσιμο της επαγγελματικής τους πορείας και βοηθώντας τους να αντιληφθούν τον κόσμο της εργασίας και τα χαρακτηριστικά του.

Ειδικότερα, έπειτα από την πραγματοποίηση virtual bootcamp σε τοπικό επίπεδο, επιλέχτηκε η Παρασκευή Αληφραγκή, πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, η οποία, στο δεύτερο στάδιο του προγράμματος, μαζί με τους υπόλοιπους CEOs for One Month από όλο τον κόσμο, θα διεκδικήσει την ευκαιρία να αναδειχθεί ως Global CEO for One Month και να εργαστεί για ένα μήνα υπό την καθοδήγηση του CEO του Ομίλου Adecco παγκοσμίως, Alain Dehaze.