Η νέα παγκόσμια έρευνα του Ομίλου Adecco, Global Workforce of the Future 2022, ανέδειξε το μέγεθος της επιβάρυνσης της ψυχικής υγείας των εργαζομένων παγκοσμίως τους τελευταίους 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων που βρίσκονται στην τελευταία θέση μεταξύ των υπόλοιπων Ευρωπαίων πολιτών.

Την ίδια στιγμή, το 59% των εργαζομένων από την Ελλάδα (κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο) υποστηρίζουν ότι είναι ικανοποιημένοι από την τωρινή τους εργασία, επισημαίνοντας όμως την ανάγκη για περισσότερη ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Σύμφωνα με την Adecco, τα συμπεράσματα της έρευνας αναδεικνύουν την επαγγελματική εξουθένωση ως ένα μείζων πρόβλημα που λαμβάνει διαστάσεις πανδημίας μεταξύ των εργαζομένων ανεξαρτήτως ηλικίας, κλάδου ή εθνικότητας.

Σύμφωνα με τους εργαζομένους που συμμετείχαν στην έρευνα, τα 3 σημαντικότερα μέτρα που μπορεί να εφαρμόσει μια επιχείρηση για να περιορίσει τα φαινόμενα επαγγελματικής εξουθένωσης και να βελτιώσει την ψυχική ευεξία των ανθρώπων της είναι τα εξής: Πρώτον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους τους να κάνουν χρήση της ετήσιας άδειάς τους για να αποσυμφορίζονται, όποτε νιώθουν την ανάγκη (41%). Δεύτερον, οι εταιρείες οφείλουν να καλλιεργούν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και μια υποστηρικτική κουλτούρα που θα εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται ασφαλείς (40%). Τρίτον, οι εργοδότες θα πρέπει να επιτρέπουν στους εργαζομένους τους να απουσιάζουν ορισμένες μέρες από την εργασία τους, όταν αισθάνονται πιεσμένοι ψυχολογικά, ώστε να μπορούν να αναρρώσουν (38%).