Ο όμιλος Adecco, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στην Ελλάδα και η οποία σκιαγραφεί την τάση αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό από το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Από τους 400 συμμετέχοντες, το 39% δήλωσε ότι δεν εργάζεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ, από το υπόλοιπο 61%, το 48% εργάζεται με σχέση πλήρους και 13% με σχέση μερικής απασχόλησης.

Μεταξύ των ερωτηθέντων, σχεδόν οι μισοί (49%) ανέφεραν ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αναζητούν εργασία στο εξωτερικό και ένα επιπλέον 3% δήλωσε ότι έχει ήδη δεχθεί σχετική πρόταση, την οποία και εξετάζει. Το 14% δήλωσε ότι η αναζήτησή τους εστιάζει αποκλειστικά σε σχετικές θέσεις, το 34% ότι αναζητά μία θέση σε όσο το δυνατόν πιο συναφές αντικείμενο, ενώ το 51% εμφανίζεται έτοιμο να εξετάσει ακόμη και προτάσεις που δεν άπτονται του αντικειμένου του.

Μάλιστα το (53%) δήλωσε ότι είναι αποφασισμένο να φύγει από την Ελλάδα αμέσως μόλις βρεθεί μια θέση εργασίας σε κάποια άλλη χώρα, ενώ το 41% απάντησε ότι την απόφασή του να μετοικήσει σε άλλη χώρα θα τη λάβει αφού πρώτα διαπιστώσει την ανταπόκριση που θα έχει η αναζήτηση από πλευράς του εργασίας στο εξωτερικό.

Όσον αφορά στα κανάλια τα οποία κυρίως επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, το διαδίκτυο φαίνεται να κυριαρχεί: Το 42% των ενδιαφερόμενων προέβαλε ως κύριο μέσο αναζήτησης τις ιστοσελίδες επαγγελματικής δικτύωσης, το 37% δήλωσε ότι ενημερώνεται πρωτίστως από τις ιστοσελίδες των εταιρειών του εξωτερικού που το ενδιαφέρει και το 33% απάντησε ότι αντλεί τη σχετική πληροφόρηση μέσω ελληνικών ιστοσελίδων ανακοίνωσης θέσεων εργασίας που αναρτούν και αγγελίες για το εξωτερικό.

Σημαντικός σε αυτό το σημείο είναι και ο ρόλος των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, με το 16% των συμμετεχόντων στην έρευνα να αναφέρουν πως επιλέγουν τις εξειδικευμένες εταιρείες του κλάδου ως έναν αποτελεσματικό τρόπο αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό. Σχετικά με τις χώρες προορισμού όπου αναζητούν ή θα αναζητούσαν εργασία το 70% φαίνεται να προτιμά τις ανεπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία κ.ά.), το 45% τις ανεπτυγμένες χώρες εκτός Ε.Ε. (ΗΠΑ, Αυστραλία κ.ά.), ενώ ένα 12% δείχνει να επικεντρώνει τις προσπάθειές του σε αναπτυσσόμενες χώρες εκτός Ε.Ε. (Μέση Ανατολή κ.ά.).

Ερωτώμενοι για τους λόγους που τους ώθησαν να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, 36% των συμμετεχόντων στην έρευνα προέβαλε την ανεργία και την αδυναμία πρόσβασης/επανένταξης στην αγορά εργασίας ως το σημαντικότερο λόγο, ενώ ποσοστό 29% φαίνεται να ωθείται σε μια τέτοια απόφαση κυρίως από την έλλειψη προοπτικής που κυριαρχεί στην εγχώρια αγορά εργασίας λόγω της ύφεσης.

Σε ερώτηση για το τι θεωρούν ότι έχει να τους προσφέρει η εργασία στο εξωτερικό, το 63% απάντησε ότι προσβλέπει σε υψηλότερες οικονομικές απολαβές, το 58% σε καλύτερη ποιότητα ζωής και το 47% σε μία πιο αξιοκρατική επαγγελματική εξέλιξη.