Στην τελευταία έκδοση της έκθεσης Great Place to Work®, o Όμιλος Adecco κατέκτησε την 5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από όλες τις χώρες όπου ο Όμιλος έχει παρουσία για να αναδειχθεί η χώρα με την υψηλότερη κατάταξη όπου ο Όμιλος Adecco Ελλάδας έλαβε την 1η θέση ενδοομιλικά. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Adecco Ελλάδας έλαβε άριστες βαθμολογίες στην πλειοψηφία των ερωτήσεων σε όλες τις κατηγορίες της έρευνας. Σημαντικό σημείο ενδιαφέροντος αποτελεί επίσης το γεγονός ότι άριστες βαθμολογίες έδωσαν στην εταιρεία ακόμα και οι νεοεισερχόμενοι εργαζόμενοι.

Με αφορμή τη διάκριση αυτή, o Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Adecco Ελλάδας, δήλωσε: «Όπως είμαστε υπερήφανοι για τη συνολική διάκριση του Ομίλου Adecco στην παγκόσμια λίστα Great Place to Work 2018, είμαστε διπλά υπερήφανοι για την εξαιρετική θέση που κατέκτησε ο Όμιλος Adecco Ελλάδας μεταξύ των λοιπών χωρών του Ομίλου. Για εμάς και οι δύο διακρίσεις αποτελούν επιβεβαίωση του ότι βρισκόμαστε σε σωστή πορεία σχετικά με την ανάπτυξη της κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας και την καλλιέργεια του καλύτερου δυνατού εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε οι εργαζόμενοί μας να μπορούν να βρουν την απαραίτητη έμπνευση για να εξελίσσονται διαρκώς.

Πιστεύουμε ακράδαντα στη θετική επίδραση της εταιρικής κουλτούρας και στη σημαντικότητα της δημιουργίας ενός θετικού, αξιοκρατικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για τη διατήρηση, αλλά και προσέλκυση του καλύτερου δυνατού ανθρώπινου δυναμικού, τόσο για τους πελάτες μας, όσο και για τον ίδιο τον  Όμιλο Adecco. Έχοντας πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρο, στην Ελλάδα όπως και στον Όμιλο παγκοσμίως, μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο: να διαμορφώνουμε ένα καλύτερο μέλλον εργασίας για όλους».