Ο όμιλος Adecco, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας στις 12 Αυγούστου, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα έρευνας, που πραγματοποίησε με αντικείμενο μελέτης τις προσδοκίες των νέων αναφορικά με την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων, η έρευνα κατέδειξε ότι οι νέοι στην πλειοψηφία τους αισθάνονται ασφαλείς ότι θα βρουν γρήγορα δουλειά, ενώ θεωρούν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για να αποκτήσουν τη θέση εργασίας των ονείρων τους.

Ως σημαντικό στοιχείο επιτυχίας αναδεικνύεται η εργασιακή εμπειρία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 8 στους 10 συμμετέχοντες θεωρούν ότι θα βρουν δουλειά μέσα σε ένα χρόνο από την ολοκλήρωση των σπουδών τους, με τους Ελβετούς να φαίνονται ως οι περισσότερο βέβαιοι για το ενδεχόμενο αυτό και τους Ισπανούς ως οι λιγότερο βέβαιοι. Σε αυτό το σημείο, επισημαίνεται ότι, αν και στην έρευνα αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Adecco Ελλάδας, οι νέοι στη χώρα μας είναι από τους λιγότερο αισιόδοξους όσον αφορά στην ανεύρεση εργασίας άμεσα μετά το τέλος των σπουδών τους.

Σε πρόσφατη έρευνα που είχε διεξάγει η Adecco Ελλάδας είχε φανεί πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, με ποσοστό 74%, ανάμεσα σε αυτούς και οι νέοι έως 29 ετών, είναι απαισιόδοξοι για την πορεία της αγοράς εργασίας στη χώρα μας.