Στην 49η θέση κατατάσσεται η Ελλάδα στον παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας ταλέντων (GTCI) 2015-2016, βάσει ετήσιας παγκόσμιας μελέτης με θέμα «Προσέλκυση Ταλέντων και Διεθνής Κινητικότητα», που πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο Adecco και το Human Capital Leadership Institute στη Σιγκαπούρη (HCLI), όταν πέρυσι, η χώρα μας καταλάμβανε την 50η θέση στον ίδιο δείκτη, «GTCI 2014-2015».

Σύμφωνα με την μελέτη, ενώ η Ελλάδα διατηρεί σχετικά καλή απόδοση στις παραμέτρους που αφορούν στον «τρόπο ζωής» και την «αειφορία» που συμπεριλαμβάνονται στον πυλώνα της «διατήρησης», υστερεί στην «προσέλκυση παγκόσμιων ταλέντων». Μολονότι διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό διεθνών φοιτητών, λίγοι παραμένουν και καινοτομούν στη χώρα και έτσι σπάνια παρατηρείται το φαινόμενο της «προσέλκυσης ταλαντούχων μυαλών».

Ως εκ τούτου, η Ελλάδα, θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην προσέλκυση ταλέντων από το εξωτερικό που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της χρηματοπιστωτικής κρίσης και την επανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς της στην παγκόσμια σκηνή. Επίσης, η Ελλάδα δεν εμφανίζει καλή απόδοση ούτε από άποψη «ενεργοποίησης» ταλέντων, ενώ υπάρχει αρκετός χώρος βελτίωσης στον τομέα των «επαγγελματικών δεξιοτήτων». Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Ελλάδα δυσκολεύεται ιδιαίτερα να δημιουργήσει μία ανταγωνιστική δεξαμενή ταλέντων. Τέλος, σε παγκόσμιο επίπεδο οι τρεις κορυφαίες χώρες στην ανταγωνιστικότητα ταλέντων είναι η Ελβετία που βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης, ακολουθούμενη από τη Σιγκαπούρη και το Λουξεμβούργο.