Ο όμιλος Adecco, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στην Ελλάδα, η οποία αποτυπώνει τις τάσεις της αγοράς όσον αφορά στα σχέδια των εταιρειών διαφόρων κλάδων για μελλοντικές προσλήψεις προσωπικού.

Η έρευνα διεξήχθη online σε δείγμα 180 υψηλόβαθμων στελεχών εταιρειών που κατέχουν θέσεις ιθυνόντων (decision makers) σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι το 83% των εταιρειών που συμμετείχαν σε αυτήν προχώρησαν σε κάποια πρόσληψη μέσα στο προηγούμενο έτος. Όσον αφορά στα μελλοντικά σχέδια προσλήψεων των εταιρειών, τα αποτελέσματα είναι μάλλον απαισιόδοξα, με το 65% να δηλώνει ότι προς το παρόν στην εταιρεία τους δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κάποιας θέσης από νέο προσωπικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τα τμήματα των εταιρειών, στα οποία εμφανίζονται οι ανάγκες για κάλυψη θέσεων εργασίας: «Νικητής» με ποσοστό 34% αναδεικνύεται το Τμήμα Πωλήσεων, με τις θέσεις διοικητικής υποστήριξης και marketing να ακολουθούν με ποσοστά 15% και 12,5% αντίστοιχα. Με μικρή διαφορά έπονται οι θέσεις στα Τμήματα Παραγωγής και Οικονομικών, με ποσοστά 12% και 10% αντίστοιχα. Όσον αφορά στον τρόπο, τον οποίο επιλέγουν οι επιχειρήσεις για να στελεχώσουν τις προς κάλυψη θέσεις, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού φαίνονται να κερδίζουν έδαφος, καθώς το 20% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι προτιμούν να απευθύνονται σε αυτές όταν υπάρχει ανάγκη να προβούν σε κάποια πρόσληψη.

Σημαντικό ρόλο στην κάλυψη θέσεων εργασίας φαίνεται να διαδραματίζει και η δικτύωση, καθώς το 17% απάντησαν ότι συνήθως επιλέγουν να καλύπτουν τις κενές θέσεις μέσα από το δίκτυο γνωριμιών των στελεχών της εταιρείας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι εταιρείες είτε αναθέτουν τη σχετική διαδικασία στο εσωτερικό Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (57%) είτε χρησιμοποιούν κάποιο συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων (5,5%). Ο σημαντικός ρόλος των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι το 93% δήλωσε πως έχει τουλάχιστον μια φορά χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες εταιρείας του κλάδου. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 73% των στελεχών δήλωσαν ότι η τελευταία φορά που συνεργάστηκαν με κάποια εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού ήταν μέσα στο προηγούμενο έτος.