Ο Όμιλος Adecco ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2010.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα το δεύτερο τρίμηνο του 2010 σημείωσαν αύξηση 29%, 13% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και έφτασαν τα €4,6 δισ. Το μικτό κέρδος στο 17,8%, διαμορφώθηκε στο ίδιο επίπεδο με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, με πτώση 110 μονάδων σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και σε αναπροσαρμοσμένη βάση.

Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 8%, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με αυτές του περασμένου έτους σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και σε αναπροσαρμοσμένη βάση. Το αναπροσαρμοσμένο περιθώριο EBITA έφτασε το 3,8%, παρουσιάζοντας αύξηση 100 μονάδων αναπροσαρμοσμένα και προ δαπανών ενσωμάτωσης. Οι ημέρες πίστωσης κυμάνθηκαν σε ίδιο επίπεδο με το 2009 και διαμορφώθηκαν στις 53.