Ο Όμιλος Adecco, ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το β’ τρίμηνο του 2008.

Τα οργανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 1% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2007, φτάνοντας τα € 5.2 δις. Τα οργανικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 14%. Η Adecco σημείωσε βελτίωση στο περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά 70 μονάδες, στο 5%.