Σύμφωνα με τον Όμιλο Adecco, το νέο εργασιακό τοπίο στο οποίο εισερχόμαστε μοιάζει πολύ διαφορετικό, έχοντας επηρεαστεί από πέντε κυρίαρχες τάσεις που θα αναδιαμορφώσουν ριζικά το μέλλον της εργασίας.

Συγκεκριμένα, η κρατική συμμετοχή στις αγορές εργασίας θα παραμείνει ισχυρή, ενώ η πανδημία, η οποία ενίσχυσε την έμφαση στις εθνικές αλυσίδες εφοδιασμού και τα τοπικά αποθέματα προμηθειών των κρατών, θα οδηγήσει στην απο-παγκοσμιοποίηση. Επίσης, θα υπάρξει ταχεία ψηφιοποίηση, με την τηλεργασία να μονιμοποιείται και τις εταιρείες και τους εργαζομένους να πρέπει να προσαρμοστούν, ενώ θα δοθεί περισσότερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαφορετικότητα, αλλά και τον επαναπροσδιορισμό του «κοινωνικού συμβολαίου».

Ως εκ τούτου, η οικονομική δραστηριότητα των χωρών, καθώς και η κοινωνική συνοχή πρέπει να διατηρηθούν, τα μέτρα στήριξης να παραταθούν και για το επόμενο διάστημα, η απασχόληση να υποστηριχθεί μέσα από την υιοθέτηση νέων πιο ευέλικτων μοντέλων εργασίας και να ενεργοποιηθούν, εγκαίρως, αποτελεσματικά πακέτα στήριξης προς τις επιχειρήσεις, εμποδίζοντας φαινόμενα όπως οι πτωχεύσεις οργανισμών και η αύξηση της φτώχειας, τα οποία θα έχουν τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στην επιθυμητή ανάκαμψη.