Η προσωρινή απασχόληση διατήρησε τους ρυθμούς ανάπτυξής της, παρά το γεγονός ότι η αγορά εργασίας το πρώτο εξάμηνο του 2009, αντιμετώπισε σοβαρά πλήγματα.

Το συμπέρασμά αυτό, προέκυψε από την έρευνα που διεξήγαγε η Adecco κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, στην Ελλάδα. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι υποψήφιοι που κατέλαβαν θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μέσω της Adecco, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και τα αποτελέσματά της επιβεβαιώνουν ότι η προσωρινή απασχόληση σημειώνει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Οι πιο περιζήτητες ειδικότητες προσωρινής απασχόλησης είναι αυτές της Γραμματέως, του Υπαλλήλου Οικονομικού Τμήματος – Λογιστηρίου και του Εργάτη που καταλαμβάνουν ακολουθούν η ειδικότητα του Πωλητή και του Υπαλλήλου Διοικητικών Υπηρεσιών (με ποσοστά 14%, 13% και 12% αντίστοιχα). Μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν οι ειδικότητες Χειριστής Τηλεφωνικού Κέντρου (7%) και Υπάλληλος Μάρκετινγκ (5%).

Οι κλάδοι που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν την υπηρεσία της προσωρινής απασχόλησης, όπως αυτοί προέκυψαν από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων προσλήψεων και τοποθετήσεων στελεχών, είναι αυτοί των Τηλεπικοινωνιών με ποσοστό 32%, ο Φαρμακευτικός με 18%, ενώ ακολουθούν το Λιανεμπόριο και η Βιομηχανία με ποσοστό 11%.