Στοιχεία σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού παρουσίασε η Adecco Greece, αναδεικνύοντας το ως σημαντικό πυλώνα για την προσέλκυση επενδύσεων. Η παρουσίαση έγινε σε πάνελ που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου- Enterprise Greece και έγινε από τον Κωνσταντίνο Μυλωνά VP Adecco, CEO of Greece & Bulgaria. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα άφθονο αναξιοποίητο ανθρώπινο δυναμικό, που μπορεί να γίνει κινητήριος δύναμη για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη.

«Πλέον εισερχόμαστε στην περίοδο του Brain Regain» ανέφερε, αναγνωρίζοντας ότι τα κίνητρα που δόθηκαν για τον επαναπατρισμό καταρτισμένου δυναμικού φαίνεται να δημιουργούν μία σταθεροποιητική τάση. Ενώ αναφερόμενος στη γενική εικόνα αυτή τη στιγμή του τόνισε ότι, «το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και ειδικότερα το δυναμικό ηλικιακό γκρουπ 30-45, αποτελεί μία γενιά υψηλά καταρτισμένων επαγγελματιών που αναμένει να ανακαλυφθεί». Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, σύμφωνα με διεθνή στοιχεία, το ποσοστό των απασχολούμενων σε επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (31,2% έναντι 42,1%), ενώ το ποσοστό υψηλής εξειδίκευσης των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών είναι 44,5% – το υψηλότερο στην ΕΕ. Ο Κ. Μυλωνάς χαρακτήρισε το ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα «εθνικό πλούτο που συχνά δεν αναγνωρίζουμε, αφού ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν σε επίπεδο εργασιακής κουλτούρας είναι η υψηλή δέσμευση και αφοσίωση στην εργασία».

«Tο ανθρώπινο δυναμικό στην ελληνική αγορά είναι από τα πιο ποικιλόμορφα»
Επίσης, αυτή τη στιγμή, το ανθρώπινό δυναμικό στην ελληνική αγορά, είναι από τα πιο ποικιλόμορφα, καθώς συνυπάρχουν ως παραγωγικές 4 διαφορετικές γενιές. «Αν οι επιχειρήσεις υιοθετήσουν πολιτικές συμπερίληψης και ισότιμης ανάπτυξης του δυναμικού τους ενισχύοντας τη συμπερίληψη, τότε η παραγωγικότητα και η καινοτομία των οργανισμών μπορεί να αυξηθεί» σημείωσε. Παρά την παγκόσμια τάση της Μεγάλης Παραίτησης, τα επίπεδα πιστότητας (loyalty) των εργαζομένων φαίνεται να επιστρέφουν σε ικανοποιητικά επίπεδα, σύμφωνα με τα τελευταία ερευνητικά του Ομίλου Adecco. Τα παραπάνω θετικά στοιχεία εξισορροπούνται και με μία αρνητική πρόβλεψη που αφορά στην προοπτική της υποστελέχωσης για την εγχώρια αγορά εργασίας, αφού μέχρι το 2030 οι προβλέψεις δείχνουν ότι η ζήτηση για καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό θα ξεπερνά την προσφορά.

«Προς το παρόν η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού αφορά, κυρίως, στον πρωτογενή τομέα και τις κατασκευές. Παρόμοια εικόνα όμως παρατηρείται και στον τουρισμό και δεύτερον στο λιανικό εμπόριο και τη βιομηχανία. Η συνύπαρξη σχετικά υψηλής ανεργίας και πολλών κενών θέσεων υποδηλώνει ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των προσφερόμενων και των απαιτούμενων δεξιοτήτων» ανέφερε ο Κ. Μυλωνάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά, πανευρωπαϊκά, υψηλά καταρτισμένων εργαζόμενων, σύμφωνα όμως με τις μελέτες, κατατάσσεται στο χαμηλότερο 20% του φάσματος όσον αφορά στην αντιστοίχιση αυτών των δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, «οι συνέργειες ώστε να κερδηθεί το στοίχημα του μετασχηματισμού της ελληνικής αγοράς εργασίας και του επιχειρηματικού μοντέλου των οργανισμών, ώστε να συνάδουν με τις παγκόσμιες τάσεις και να δημιουργούν περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες, είναι αναγκαίες» κατέληξε.