Ο Όμιλος Adecco δημοσίευσε τα αποτελέσματα της 4ης έκδοσης της ετήσιας έρευνας Global Workforce of the Future 2023. Στην έρευνα συμμετείχαν 30.000 εργαζόμενοι από 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, που απασχολούνται σε διάφορους κλάδους από θέσεις junior μέχρι ανώτατα στελέχη. Βασικό αντικείμενο της φετινής έρευνας είναι να εξετάσει τον βαθμό ετοιμότητας των εργαζομένων και τη στάση τους απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και να παρουσιάσει προτάσεις για την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού απέναντι στις αναμενόμενες επιπτώσεις του GenAI. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα είναι τα παρακάτω:

  1. Το 70% των εργαζομένων χρησιμοποιεί ήδη τη Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative AI – GenAI) στην εργασία του, αλλά λιγότεροι από τους μισούς το κάνουν με την καθοδήγηση των εργοδοτών τους. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 54%, σημαντικά μικρότερο από τον μέσο όρο παγκοσμίως.
  2. Παρά την εκτίμηση των ειδικών ότι το GenAI θα επηρεάσει σημαντικά την αγορά εργασίας, μόνο το 7% των εργαζομένων πιστεύει ότι το αντικείμενο της εργασίας του θα αντικατασταθεί λόγω της εξάπλωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης.
  3. H έρευνα αναδεικνύει τα κενά στην πρόσβαση στην εκπαίδευση για το GenAI, καθώς τα υψηλόβαθμα στελέχη και οι κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων φαίνεται να έχουν πλεονέκτημα.
  4. Το GenAI αναμένεται να αντικαταστήσει πολλές τεχνικές δεξιότητες, αυξάνοντας τη σημασία των soft skills στον εργασιακό χώρο.

Στη φετινή έρευνα σημειώθηκε σημαντική αύξηση, κατά 10 μονάδες, στο ποσοστό των εργαζομένων που δήλωσαν ότι σκοπεύουν να παραμείνουν στην τωρινή εργασία τους για τους επόμενους 12 μήνες, και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 73% το 2023 από το 61% το 2022. Ωστόσο, η πλειοψηφία σχεδιάζει να παραμείνει μόνο εάν έχει πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης. Οι εργοδότες, για να διατηρήσουν και να προσελκύσουν εργαζομένους, είναι σημαντικό να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν τη δια βίου μάθηση και τις ευκαιρίες εσωτερικής μετακίνησης, καθώς αυτές είναι πιο σημαντικές από τον μισθό στην απόφαση για την παραμονή ή την αποχώρηση από μια εταιρεία.

Η αξία των δεξιοτήτων αυξάνεται
Το 56% των εργαζομένων πιστεύει ότι οι δεξιότητές τους μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλους ρόλους ή κλάδους ενώ η συντριπτική πλειοψηφία τους σκοπεύει να δείξει έμπρακτα ενδιαφέρον στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στο μέλλον. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας, των επαγγελματικών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι πιο σίγουροι ότι οι γνώσεις τους μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλους τομείς, σε σύγκριση με τους εργαζομένους στον τομέα της ασφάλισης, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της άμυνας που είναι λιγότερο σίγουροι. Τέλος, το 65% των εργαζομένων της έρευνας αναφέρει εξάλλου ότι κάποια στιγμή στην εργασία του έχει υποφέρει από επαγγελματική εξουθένωση. Τα διευθυντικά στελέχη βιώνουν εξουθένωση περισσότερο από οποιονδήποτε εργαζόμενο σε άλλο επίπεδο, στο 68%, ποσοστό που αυξάνεται όταν υπάρχουν απολύσεις στην εταιρεία, καθώς το 44% ανέφερε ότι ανέλαβε περισσότερες ευθύνες μετά από μια απόλυση. Επίσης, το 78% των εργαζομένων δεν αισθάνεται υποστήριξη για να πάρει την πλήρη ετήσια άδειά του.