Σύμφωνα με τη μελέτη «Future of Work post-COVID: Bridging divides for shared prosperity» του Adecco Group Foundation, το 43% των ηγετικών στελεχών των επιχειρήσεων αναμένουν έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο μετά την πανδημία, ενώ στους εργαζομένους το ποσοστό αυτό πέφτει στο 35%. Αναλυτικότερα, τα μέλη της Gen X, είναι λιγότερο αισιόδοξα σχετικά με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους προοπτικές, με τους εργαζόμενους ηλικίας 18-30 ετών να αντιμετωπίζουν τον υψηλό κίνδυνο της απώλειας θέσεων εργασίας λόγω της αύξησης του αυτοματισμού και τις γυναίκες να είναι λιγότερο αισιόδοξες από τους άνδρες, μιας και το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των φύλων στην ποιότητα και το είδος των θέσεων εργασίας αλλά και στα μισθολογικά επίπεδα, τις καθιστά πιο ευάλωτες. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι εταιρείες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις ανάγκες των ανθρώπων τους, προσφέροντας εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες, ασφάλεια στον χώρο εργασίας και παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού για εξ αποστάσεως εργασία, ενώ οι επιχειρηματίες επικεντρώνονται στην απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, την ενδυνάμωση της εργασιακής κουλτούρας και την εξασφάλιση της υγιεινής στον χώρο εργασίας.

Επίσης, οι τεχνικές δεξιότητες και οι γνώσεις υψηλού επιπέδου καθώς και τα λεγόμενα «soft skills» θεωρούνται «πολύτιμα» από τους εργοδότες, σε αντίθεση με τους εργαζομένους που τείνουν να υποτιμούν τη σημασία των soft skills και να υπερεκτιμούν τις τεχνικές δεξιότητες (hard skills). Τέλος, σημειώνεται ότι οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες οφείλουν να εφοδιάσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους με δεξιότητες που θα απαιτούνται στη νέα οικονομία και αγορά εργασίας, προκειμένου οι εργαζόμενοι να μπορούν να αξιοποιήσουν όλες τις νέες ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν μετά την κρίση, ώστε η ανάκαμψη να έρθει ταχύτερα.