Ο Όμιλος Adecco, ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2008. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 8%, φτάνοντας τα € 0,78. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1% (€ 5,0 δις.) συγκρινόμενα με αυτά του αντίστοιχου τριμήνου του 2007. Το λειτουργικό περιθώριο βελτίωσης αυξήθηκε κατά 4,1%.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Έσοδα € 5 δισ., αύξηση 1% (οργανικά: 1%)
  • Λειτουργικά έσοδα  € 205 εκ. (αύξηση 8%, οργανικά: 9%)
  • Λειτουργικό περιθώριο βελτίωσης 4,1% (30bps)
  • Καθαρά κέρδη ανά μετοχή € 0,78 (αύξηση 8%).