Ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν τον αποτελεσματικό Ηγέτη στην εποχή μας;

Ο φημισμένος καθηγητής του London Business School, Julian Birkinshaw, κατέδειξε τα soft skills που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος Manager για να κερδίσει το παιχνίδι κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Συνεδρίου της ΕΑΣΕ. Για να επιτύχει κάποιος τόσο σε ατομικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο είναι σημαντικό να κατανοήσει το Paradigm Shift της εποχής που διανύουμε η οποία σηματοδοτεί τη μετάβαση από την κυριαρχία της γνώσης στα soft skills που περιλαμβάνουν την ικανότητα να ενεργείς και την ικανότητα να πείθεις.

Στον ψηφιακό κόσμο ο Ηγέτης πρέπει να κατέχει μία σειρά από soft skills που θα του επιτρέπουν να είναι όχι απλά εκπρόσωπος της εταιρείας αλλά και πρωταθλητής στο να εμπνέει τους άλλους. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: Προσδιορισμός και ενσωμάτωση της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρείας (90%), Ικανότητα λήψης αποφάσεων σε περιβάλλον αβεβαιότητας (85%), Ικανότητα να ξεπερνά τα εμπόδια και να εμπνέει τους υφιστάμενούς του (68%), Διαχείριση της ροής πληροφοριών (43%), Αναγνώριση της τεχνογνωσίας του/καταξιωμένες τεχνικές γνώσεις (30%), Παρακολούθηση της απόδοσης των υφισταμένων (19%), Επιτήρηση των τυπικών διαδικασιών και κανόνων (9%).

Ο Julian Birkinshaw καταλήγει ότι ο σύγχρονος Manager πρέπει να είναι και mentor και coach, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν τρία μοντέλα Ηγεσίας, με το μοντέλο Adhocracy να είναι το πιο αποτελεσματικό μοντέλο Management στην εποχή μας, το οποίο βασίζεται στη δράση. Τέλος, ο ίδιος επισήμανε ότι στο Μοντέλο Adhocracy η συνεργασία προωθείται για την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών, η λήψη αποφάσεων περιλαμβάνει και δοκιμές νέων πραγμάτων και στρατηγικών ενώ το προσωπικό ταυτίζεται με την επίτευξη των στόχων, που γίνονται και προσωπικό του κίνητρο.