Χορηγήθηκε επίσημα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο ALBA Graduate Business School, άδεια ιδρύσεως Κολλεγίου με έδρα τη Βουλιαγμένη Αττικής, επωνυμία «ALBA ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο "ALBA".

Η απόφαση, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, που κυκλοφόρησε στις 29 Ιουλίου 2009 και ακολουθεί τη σχετική αίτηση που υπέβαλε το ALBA Graduate Business School το Δεκέμβριο του 2008.