Η Adidas Hellas αναγνωρίστηκε από το Top Employers Institute ως «Top Employer 2020» για την Ελλάδα.

Ειδικότερα, οι οργανισμοί που πιστοποιούνται ως Top Employers, έχουν αφοσιωθεί στην παροχή άριστων εργασιακών συνθηκών στους εργαζομένους τους, μέσα από πρωτοποριακές πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού, που θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα τον άνθρωπο. Όπως εξηγεί ο David Plink, CEO του Top Employers Institute: «Για να αναγνωριστεί ως Top Employer, ένας οργανισμός πρέπει να αποδείξει ότι η εφαρμογή των στρατηγικών για το ανθρώπινο δυναμικό εμπλουτίζει το εργασιακό περιβάλλον προς όφελος των εργαζομένων.

Οι πιστοποιημένοι συμμετέχοντες είναι λαμπρό παράδειγμα αφοσίωσης στις καλές πρακτικές ανθρωπίνου δυναμικού και στη συνεχή δέσμευση για ενδυνάμωση των εργαζομένων τους, με στόχο ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον». Επισημαίνεται, τέλος, ότι την ίδια διάκριση για το 2020 απέσπασε και η Adidas Ρουμανίας.