Η ανάπτυξη της απασχόλησης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έχει διαρκώς διακυμάνσεις όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία της Eurostat που επεξεργάστηκε η εταιρεία Aegean Equity. Σύμφωνα με αυτά, η πανδημία Covid-19 είχε παράδοξες επιπτώσεις στην απασχόληση στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των ασφαλίσεων. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκαν οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, αλλά υπήρξε αισθητή αύξηση από το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Έτσι, ενώ 5,589 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονταν στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των ασφαλίσεων στην ΕΕ πριν από την πανδημία, μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του περασμένου έτους ο αριθμός τους μειώθηκε στα 5,37 εκατομμύρια. Εννέα μήνες αργότερα, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους, έφτασαν τα 5,591 εκατομμύρια. Έτσι, ο χρηματοπιστωτικός τομέας ανέκαμψε αλλά και ενισχύθηκε στο προ κρίσης επίπεδο όσον αφορά στον φόρτο εργασίας. Σύμφωνα με την Aegean Equity, η εξέλιξη μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από την αυξανόμενη δημόσια ζήτηση για διάφορους τύπους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, από ασφάλειες έως πιστωτικά προϊόντα, έως υπηρεσίες μεσιτείας και σύγχρονες διαδικτυακές συναλλαγές με επενδυτικά μέσα.

Μεγάλη μείωση εργαζομένων στην Ελλάδα
Ωστόσο, η Ελλάδα δεν ακολουθεί τη συγκεκριμένη τάση σε επίπεδο Ε.Ε. Την παραμονή της πανδημίας 83,6 χιλιάδες άτομα εργάζονταν στον ελληνικό χρηματοοικονομικό τομέα. Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020, υπήρχαν 3.400 λιγότερα άτομα. Αν και το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους σημειώθηκε αύξηση σε σχεδόν 88 και αντίστοιχα 87 χιλιάδες, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τη Eurostat, μόνο 74,4 χιλιάδες άτομα εργάζονταν στον συγκεκριμένο τομέα. Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στα τεχνικά επαγγέλματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, ακολουθούμενα από το βοηθητικό διοικητικό προσωπικό. «Οι Έλληνες εργοδότες στον χρηματοπιστωτικό τομέα αποφάσισαν να μειώσουν ουσιαστικά τον αριθμό των εργαζομένων στον ορίζοντα της οικονομικής ανάκαμψης» καταλήγει η ανάλυση της Aegean Equity.