Τα 2,6 εκατομμύρια έφτασε τον Απρίλιο ο αριθμός των ανέργων κάτω των 25 ετών στην ΕΕ, σημειώνοντας μείωση κατά 6 χιλιάδες άτομα συγκριτικά με τον Μάρτιο. Ωστόσο, σε σχέση με έναν χρόνο πριν, υπάρχουν σχεδόν 700.000 λιγότεροι νέοι, ενώ το ποσοστό των ανέργων νέων μειώθηκε από το 18,4% στο σημερινό 13,9%. Έτσι, σε απόλυτους αλλά και σε σχετικούς όρους, η ανεργία των νέων είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι πριν από την πανδημία του κορωνοϊού, όπως αναφέρουν τα τρέχοντα στοιχεία Eurostat.

Ωστόσο παρατηρείται τεράστια διακύμανση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το χαμηλότερο ποσοστό να εντοπίζεται στην Ιρλανδία (5,6%) και το υψηλότερο στην Ελλάδα (36,8%). Σύμφωνα, λοιπόν, με την Aegean Equity, το ερώτημα είναι αν είναι καθόλου δυνατό να μειωθεί σημαντικά το ποσοστό ανεργίας των νέων, καθώς, αφενός αποτελούν ελκυστικό ανθρώπινο δυναμικό για τους εργοδότες, λόγω των μεγαλύτερων δυνατοτήτων να μάθουν νέα πράγματα και αφετέρου τους λείπει η εμπειρία, ενώ φαίνεται ότι οι εταιρείες τούς προσεγγίζουν μόνο όταν δεν υπάρχουν πια έμπειροι και καταρτισμένοι εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας.

Επομένως, η Aegean Equity υποστηρίζει ότι η ενεργητική εργασιακή πολιτική δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στο να ευνοούνται οι μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο, αλλά και στη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία. Εξάλλου, τα στοιχεία δείχνουν ότι το συνολικό ποσοστό ανεργίας συνδέεται στενά με την ανεργία των νέων και, αν οι θέσεις εργασίας αυξηθούν γενικά, τότε αυξάνονται και για άτομα κάτω των 25 ετών.