Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Παραγωγικότητας, η γήρανση του πληθυσμού απειλεί τα θεμέλια της οικονομίας και θα πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα.

Ένα απ’ αυτά είναι η υποχρεωτική εργασία μέχρι τα 70 προκειμένου ν’ αντέξει το κράτος το μελλοντικό κόστος περίθαλψης των ηλικιωμένων πολιτών του.  Η Επιτροπή προτείνει την αύξηση αυτή του ορίου συνταξιοδότησης από τα 65 στα 70, ως μέτρο που θα αποδώσει στο κράτος 150 δισεκατομμύρια δολάρια, χρήματα αναγκαία για την πληρωμή συντάξεων και παροχή υπηρεσιών στους πολίτες τρίτης ηλικίας. Οι απογραφές του πληθυσμού δείχνουν ότι ο πληθυσμός της Αυστραλίας γερνά και η υπογεννητικότητα δεν βοηθά τη φυσική ανανέωση του πληθυσμού με συνέπεια τη συνεχή αύξηση του κόστους παροχής συντάξεων, περίθαλψης και άλλων υπηρεσιών.