Από online έρευνα που πραγματοποίησε το SurveyMonkey, προέκυψαν οι πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που κάνουν τα στελέχη του HR για την ανατροφοδότηση των εργαζομένων (feedback).

Οι πιο συχνές ερωτήσεις που θέτουν οι εργοδότες στο προσωπικό τους έχουν σχέση με το ηθικό των εργαζομένων και την αποτελεσματικότητα και κατανόηση του Management. Ωστόσο, ερωτήσεις γύρω από τις αμοιβές, που ευρέως χρησιμοποιούνταν πριν την κρίση, αναφέρθηκαν ελάχιστα σε έρευνες αυτού του έτους.

Το SurveyMonkey συνέλεξε στοιχεία από 18.000 έρευνες επαγγελματιών του HR παγκοσμίως τον τελευταίο χρόνο και προσδιόρισε τους τύπους ερωτήσεων που καλύπτουν όλες τις ερωτήσεις που θέτονται. Πολλές ερωτήσεις επικεντρώνονταν στο αν οι εργαζόμενοι ήταν ευχαριστημένοι με το ρόλο τους και αν σκέφτονταν να μετακινηθούν σε άλλη εταιρεία: «έχετε ποτέ σκεφτεί να αφήσετε αυτή τη δουλειά για μία άλλη;», «αισθάνεστε ότι η γνώμη σας μετράει;», «νομίζεται ότι σας προσφέρονται ευκαιρίες εξέλιξης μέσα σε αυτή την εταιρεία;».

«Οι άνθρωποι μένουν στις θέσεις εργασίας τους τώρα, λόγω της ύφεσης και οι εταιρείες έχουν αρχίσει να ανησυχούν ότι καθώς η οικονομία ανακάμπτει τα άτομα που δεν είναι ευτυχισμένα, θα αρχίσουν να αποχωρούν», σχολιάζει ο Dave Goldberg, CEO του SurveyMonkey. Ο D. Goldberg επίσης σημειώνει ότι έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους και ερωτήσεις σχετικά με την πολιτιστική πολυμορφία όπως «ο εργοδότης σας ενδιαφέρεται για τις ανάγκες άλλων πολιτισμών/εθνικοτήτων;». Οι εργοδότες επίσης φαίνεται να έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται για το επίπεδο άγχους των εργαζομένων τους, θέτοντας ερωτήσεις όπως: «πιστεύετε ότι ο φόρτος εργασίας σας είναι υπερβολικός;», «είναι τα deadlines που ορίζονται ρεαλιστικά;», «νιώσατε πολύ πιεσμένος τον περασμένο χρόνο;».