Κατά 18% αυξήθηκαν τα συνολικά έσοδα του Ομίλου της Entersoft τη χρήση 2013, ως αποτέλεσμα των πρόσφατων επενδύσεων σε προϊόντα για mobile συσκευές καθώς και τις δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Στην αύξηση των εσόδων συνέβαλλαν οι θυγατρικές σε Βουλγαρία και Ρουμανία, που συνολικά υπερδιπλασίασαν τα έσοδά τους, καθώς και η πρόσφατη δραστηριοποίηση της μητρικής σε Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα έσοδα από ξένες αγορές ανήλθαν στο 13% των συνολικών εσόδων του Ομίλου, δικαιώνοντας την πολιτική της Διοίκησης για εξωστρεφή προσανατολισμό. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 8,04 εκ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 18,28% σε σχέση με την περυσινή χρήση, ενώ η κερδοφορία προ φόρων ανέκαμψε στα επίπεδα του 1 εκ. Ευρώ, σημειώνοντας μεγάλη άνοδο σε σχέση με το 2012. Τα καθαρά έσοδα της μητρικής ανήλθαν στα 6,22 εκ. Ευρώ καταγράφοντας αύξηση 10,44% σε σχέση με την περσινή χρήση.  Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής ανήλθαν στα 1,04 εκ. ευρώ.